Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Tilaajan velvollisuudet lähetettyjen työntekijöiden osalta

Erityisesti rakennusalalla on tyypillistä teettää osasuorituksia alihankintana ja käyttää vuokratyövoimaa, jolloin tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.​

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) kuuluu työlainsäädännön piiriin. Erityisesti rakennusalalla on tyypillistä teettää osasuorituksia alihankintana ja käyttää vuokratyövoimaa, jolloin tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.

Tilaajavastuulaki ja laki työntekijöiden lähettämisestä

Tilaajavastuulakia sovelletaan jokaiseen tilaajaan, joka:

• joka käyttää vuokratyövoimaa Suomessa tai
• jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai työkohteessa alihankkijan työntekijä työskentelee perustuen alihankintasopimukseen. Työtehtävien tulee liittyä tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa, ja jonka toiseen valtioon sijoittunut ja kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava työnantaja lähettää työsuhteen aikana rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen. Lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Tilaajan tule aina varmistaa työntekijöitä Suomeen lähettävältä yritykseltä, että ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä on tehty. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 1.12.2020, ja tämä on tuonut myös muutoksia tilaajan velvollisuuksiin esimerkiksi. edellä mainitun ilmoituksen sisältöön. Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 30.7.2020.

Työnantajan edustaja ja huolehtimisvelvollisuus 

Laki työntekijöiden lähettämisestä edellyttää, että tilaajan on huolehdittava siitä, että työntekijöitä lähettävällä sopimuskumppanilla on Suomessa työntekijän lähetettynä olon ajan edustaja. Käytännössä huolehtimisvelvoitteen voi täyttää edellyttämällä sopimuksessa edustajan asettamista tai varmistamalla, että lähettävä yritys tietää velvollisuutensa asettaa edustaja ja vaatimukset sekä velvoitteet, jotka edustajaa koskevat. Edustajaa ei tarvitse olla, mikäli lähetettynä olo kestää enintään kymmenen päivää. Laskettaessa lähetettynä oloa huomioon otetaan kuluvan lähettämisjakson lisäksi kaikki sen päättymisestä edeltävän neljän kuukauden aikana olleet lähettämisjaksot. Suositeltavaa on, että tilaaja mainitsee ulkomaalaisen yrityksen kanssa tekemässään sopimuksessa edellytyksestä asettaa edustaja. Tällöin tilaajan katsotaan täyttäneen omalta osaltaan huolehtimisvelvollisuutensa.

Mikäli työsuojeluviranomainen ei tavoita yrityksen edustajaa, tilaajan vastuulla on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyytää lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja voidaan tavoittaa ja antaa saatu tieto työsuojeluviranomaiselle. Jos lähettävä yritys ei selvityspyynnöstä huolimatta toimita selvitystä edustajasta, tilaajan on syytä toimitta työsuojeluviranomaiselle selvitys siitä, miten se on yrittänyt selvittää edustajan tavoitettavuutta. Jos tilaaja ei pyynnöstä selvitä lähettävältä yritykseltä, missä ja miten edustaja on tavoitettavissa, eikä toimita tätä tietoa työsuojeluviranomaiselle, on tilaaja velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun.
Mikäli kyse on vuokratyöstä, tilaajan on annettava lähettävälle yritykselle ne tiedot, jotka lähettävä yritys tarvitsee työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tehdyt työtunnit, lepoajat ja työtehtävien kesto.

Rakennusala ja tilaajavastuu

Rakennusalantöissä on rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on lisäksi asetettu erityisiä velvoitteita. Jos lähetetylle työntekijälle ei ole maksettu saman lain mukaista vähimmäispalkkaa, hän voi ilmoittaa siitä työmaan rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle. Tällöin rakennuttajan tai pääurakoitsijan tulee välittömästi pyytää lähettävältä yritykseltä selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka vähimmäispalkan mukainen. Rakennuttajan tai pääurakoitsijan on selvityksen saatuaan välittömästi toimitettava se lähetetylle työntekijälle. Työntekijän pyynnöstä selvityspyyntö ja saatu selvitys tulee toimittaa myös työsuojeluviranomaiselle. Selvityspyyntö ja selvitys tulee säilyttää kaksi vuotta työnteon päättymisen jälkeen.

Avainsanat

KoulutusOnlinella uutta osaamista koko henkilöstölle

KoulutusOnlinen verkkokoulutukset tarjoavat joustavan tavan kehittää omaa osaamistasi tai koko henkilöstön taitoja missä ja milloin vain. Laajasta valikoimasta on helppo valita koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan, ja opiskella itselle sopivan mittaisissa osissa.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2021
Neuvontapalvelut
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...