Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Taukopaikkojen puute rassaa edelleen rahtareita

Raskaalle liikenteelle on ajettu jo pitkään uusia taukopaikkoja pääkaupunkiseudulle, mutta logistiikan toimivuuden kannalta välttämättömät hankkeet eivät ole edenneet. Miksi eivät?

– Suomeksi sanottuna tilanne on surkea.

Näin kuljettajajärjestö Rahtarit ry:n puheenjohtaja Juha Nyberg kuvailee nykyistä raskaan liikenteen taukopaikkatilannetta pääkaupunkiseudulla.

Pulaa on hänen mukaansa yöaikaiseen pysäköintiin soveltuvista alueista, mutta myös niin sanottuja ajantasauspaikkoja tarvittaisiin paljon lisää. Niissä kuljettajat voisivat viettää lakisääteiset taukonsa ja pysäköidä perävaunun tilapäisesti, kun kuormia viedään eri puolille Helsingin seutua.

– Nykytilanne haittaa logistiikkaketjun toimintaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kaikille osapuolille. Ilmastopäästötkin kasvavat, kun rekat joutuvat ajamaan pitkiä matkoja taukopaikoille, Nyberg sanoo.

Rahtarit ry:n puheenjohtaja Juha Nyberg. Kauppakamarilehden teemajutussa.
Nykytilanne haittaa logistiikkaketjun toimintaa ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia kaikille osapuolille. Nyt rekat joutuvat ajamaan pitkiä matkoja taukopaikoille, joten ilmastopäästöt kasvavat, kertoo Rahtarit ry:n puheenjohtaja Juha Nyberg.

Pk-seudun kasvu lisää tavarakuljetuksia

Raskaan liikenteen taukopaikoista on tehty viime vuosina useita selvityksiä ja liikennelaskelmia. Viimeisimmän raportin mukaan Helsingin seudulla on välitön tarve 2–3 uudelle taukopaikalle.

– Ongelma on viime vuosina pahentunut. Pääkaupunkiseudun väkimäärä kasvaa, mikä korreloi suoraan tavaraliikennemäärien lisääntymiseen, kehittämispäällikkö Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskuksesta sanoo.

Myös alueen satamat, valtakunnalliset logistiikkakeskukset, Helsinki-Vantaan lentokenttä ja suuret rakennustyömaat lisäävät raskaan liikenteen kuljetuksia. Samaan aikaan vanhoja taukopaikkoja on jäänyt pois käytöstä maankäytön tehostumisen vuoksi.

Pula raskaan liikenteen taukopaikoista on ennen kaikkea seudullinen maankäytön ongelma, jonka ratkaisemisesta kunnat ja valtio eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen.

– Taukopaikoille tulisi osoittaa alueita, vaikka se tarkoittaisikin maa-alueiden luovuttamista keskeisiltä paikoilta vähemmän tuottavaan käyttöön. Tämän tyyppiselle toiminnalle on vaikea löytää tilaa pääkaupunkiseudulla, jossa tonttimaa on arvokasta, Kojo toteaa.

Hän huomauttaa, että raskaan liikenteen taukopaikat ja perävaunun jättöpaikat ovat osa infraa, jota logistiikkajärjestelmän toimivuus vaatii.

Kojo vertaa taukopaikkoja juna-asemien liityntäpysäköintialueisiin. Niiden kustannustenjaosta on löytynyt yhteisymmärrys valtion ja kuntien välillä, vaikka keskeisillä paikoilla sijaitseville tonteille löytyisi tuottoisempiakin käyttötarkoituksia.

Pula raskaan liikenteen taukopaikoista on ennen kaikkea seudullinen maankäytön ongelma, jonka ratkaisemisesta kunnat ja valtio eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen, Kojo toteaa.

ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Janne Kojo. Kauppakamarilehden teemajutussa.
Raskaan liikenteen taukopaikoista on tehty useita selvityksiä ja liikennelaskelmia ja viimeisimmän raportin mukaan Helsingin seudulla on välitön tarve 2–3 uudelle taukopaikalle, kertoo ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Janne Kojo.

Taukopaikkoihin tarvitaan julkista tukea

Raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamiseen on esitetty kustannus- ja vastuunjakomallia, jossa valtion osuus tarvittavista investoinneista olisi 75 prosenttia. Valtio vastaisi kuljettajien tarvitsemien palvelujen järjestämisestä ja niiden kilpailuttamisesta.

Loppuosa kustannuksista jäisi pääkaupunkiseudun kuntien maksettavaksi suhteutettuna asukaslukuun ja riippumatta taukopaikan sijaintikunnasta.

– Julkista tukea tarvitaan, sillä taukopaikkojen rakentaminen ja ylläpito ei ole liiketoiminnallisesti kannattavaa. Väylien varteen saadaan kahviloita ja ravintoloita markkinaehtoisestikin, mutta raskas liikenne tarvitsee paljon tilaa. Se ei ole kenelläkään kannattavaa bisnestä, Kojo huomauttaa.

Hänen mukaansa taukopaikkojen saaminen vaatii yhteistä seudullista tahtotilaa ja vahvaa yhteistyötä.

– Valtiolla on tietty rooli ja tieverkon ja väylien ylläpitäjänä. Kunnat ovat puolestaan merkittäviä toimijoita maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kautta.

Ongelman korjaaminen kaikkien etu

Juha Nyberg korostaa, että taukopaikkojen lisääminen olisi kaikkien etu. Kunnat voisivat turvata alueen elinkeinoelämälle välttämättömän logistiikan toimivuuden. Valtion intressinä olisi järjestää kuljettajille mahdollisuus noudattaa ajo- ja lepoaikasäädöksiä.

– Taukopaikkoja olisi mahdollista saada nopeallakin aikataululla, jos valtiovalta ja kunnat vain olisivat hereillä tässä asiassa.

Ajantasauspaikoista ja yöpymisen mahdollistavista alueista on käyty tänä vuonna markkinavuoropuhelua valtion, kuntien ja yritysten välillä. Esimerkiksi eräs Helsinki-Vantaan lähellä lentoparkkipalveluja tarjoava yrittäjä olisi kiinnostunut perustamaan raskaalle liikenteelle taukopaikan.

– Sen toteutuminen olisi tosi iso juttu, sillä aidatulle ja valaistulle alueelle mahtuisi vähintään 60 yhdistelmäajoneuvoa. Toistaiseksi asia ei ole kuitenkaan edennyt mihinkään, Nyberg sanoo.

Ajantasauspaikoista ja yöpymisen mahdollistavista alueista on käyty tänä vuonna markkinavuoropuhelua valtion, kuntien ja yritysten välillä. Esimerkiksi eräs Helsinki-Vantaan lähellä lentoparkkipalveluja tarjoava yrittäjä olisi kiinnostunut perustamaan raskaalle liikenteelle taukopaikan, Nyberg sanoo.

 

Mediassa

 

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Alueelta
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...