Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Taukopaikkojen puute rassaa edelleen rahtareita

Raskaalle liikenteelle on ajettu jo pitkään uusia taukopaikkoja pääkaupunkiseudulle, mutta logistiikan toimivuuden kannalta välttämättömät hankkeet eivät ole edenneet. Miksi eivät?

– Suomeksi sanottuna tilanne on surkea.

Näin kuljettajajärjestö Rahtarit ry:n puheenjohtaja Juha Nyberg kuvailee nykyistä raskaan liikenteen taukopaikkatilannetta pääkaupunkiseudulla.

Pulaa on hänen mukaansa yöaikaiseen pysäköintiin soveltuvista alueista, mutta myös niin sanottuja ajantasauspaikkoja tarvittaisiin paljon lisää. Niissä kuljettajat voisivat viettää lakisääteiset taukonsa ja pysäköidä perävaunun tilapäisesti, kun kuormia viedään eri puolille Helsingin seutua.

– Nykytilanne haittaa logistiikkaketjun toimintaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kaikille osapuolille. Ilmastopäästötkin kasvavat, kun rekat joutuvat ajamaan pitkiä matkoja taukopaikoille, Nyberg sanoo.

Rahtarit ry:n puheenjohtaja Juha Nyberg. Kauppakamarilehden teemajutussa.
Nykytilanne haittaa logistiikkaketjun toimintaa ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia kaikille osapuolille. Nyt rekat joutuvat ajamaan pitkiä matkoja taukopaikoille, joten ilmastopäästöt kasvavat, kertoo Rahtarit ry:n puheenjohtaja Juha Nyberg.

Pk-seudun kasvu lisää tavarakuljetuksia

Raskaan liikenteen taukopaikoista on tehty viime vuosina useita selvityksiä ja liikennelaskelmia. Viimeisimmän raportin mukaan Helsingin seudulla on välitön tarve 2–3 uudelle taukopaikalle.

– Ongelma on viime vuosina pahentunut. Pääkaupunkiseudun väkimäärä kasvaa, mikä korreloi suoraan tavaraliikennemäärien lisääntymiseen, kehittämispäällikkö Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskuksesta sanoo.

Myös alueen satamat, valtakunnalliset logistiikkakeskukset, Helsinki-Vantaan lentokenttä ja suuret rakennustyömaat lisäävät raskaan liikenteen kuljetuksia. Samaan aikaan vanhoja taukopaikkoja on jäänyt pois käytöstä maankäytön tehostumisen vuoksi.

Pula raskaan liikenteen taukopaikoista on ennen kaikkea seudullinen maankäytön ongelma, jonka ratkaisemisesta kunnat ja valtio eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen.

– Taukopaikoille tulisi osoittaa alueita, vaikka se tarkoittaisikin maa-alueiden luovuttamista keskeisiltä paikoilta vähemmän tuottavaan käyttöön. Tämän tyyppiselle toiminnalle on vaikea löytää tilaa pääkaupunkiseudulla, jossa tonttimaa on arvokasta, Kojo toteaa.

Hän huomauttaa, että raskaan liikenteen taukopaikat ja perävaunun jättöpaikat ovat osa infraa, jota logistiikkajärjestelmän toimivuus vaatii.

Kojo vertaa taukopaikkoja juna-asemien liityntäpysäköintialueisiin. Niiden kustannustenjaosta on löytynyt yhteisymmärrys valtion ja kuntien välillä, vaikka keskeisillä paikoilla sijaitseville tonteille löytyisi tuottoisempiakin käyttötarkoituksia.

Pula raskaan liikenteen taukopaikoista on ennen kaikkea seudullinen maankäytön ongelma, jonka ratkaisemisesta kunnat ja valtio eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen, Kojo toteaa.

ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Janne Kojo. Kauppakamarilehden teemajutussa.
Raskaan liikenteen taukopaikoista on tehty useita selvityksiä ja liikennelaskelmia ja viimeisimmän raportin mukaan Helsingin seudulla on välitön tarve 2–3 uudelle taukopaikalle, kertoo ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Janne Kojo.

Taukopaikkoihin tarvitaan julkista tukea

Raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamiseen on esitetty kustannus- ja vastuunjakomallia, jossa valtion osuus tarvittavista investoinneista olisi 75 prosenttia. Valtio vastaisi kuljettajien tarvitsemien palvelujen järjestämisestä ja niiden kilpailuttamisesta.

Loppuosa kustannuksista jäisi pääkaupunkiseudun kuntien maksettavaksi suhteutettuna asukaslukuun ja riippumatta taukopaikan sijaintikunnasta.

– Julkista tukea tarvitaan, sillä taukopaikkojen rakentaminen ja ylläpito ei ole liiketoiminnallisesti kannattavaa. Väylien varteen saadaan kahviloita ja ravintoloita markkinaehtoisestikin, mutta raskas liikenne tarvitsee paljon tilaa. Se ei ole kenelläkään kannattavaa bisnestä, Kojo huomauttaa.

Hänen mukaansa taukopaikkojen saaminen vaatii yhteistä seudullista tahtotilaa ja vahvaa yhteistyötä.

– Valtiolla on tietty rooli ja tieverkon ja väylien ylläpitäjänä. Kunnat ovat puolestaan merkittäviä toimijoita maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kautta.

Ongelman korjaaminen kaikkien etu

Juha Nyberg korostaa, että taukopaikkojen lisääminen olisi kaikkien etu. Kunnat voisivat turvata alueen elinkeinoelämälle välttämättömän logistiikan toimivuuden. Valtion intressinä olisi järjestää kuljettajille mahdollisuus noudattaa ajo- ja lepoaikasäädöksiä.

– Taukopaikkoja olisi mahdollista saada nopeallakin aikataululla, jos valtiovalta ja kunnat vain olisivat hereillä tässä asiassa.

Ajantasauspaikoista ja yöpymisen mahdollistavista alueista on käyty tänä vuonna markkinavuoropuhelua valtion, kuntien ja yritysten välillä. Esimerkiksi eräs Helsinki-Vantaan lähellä lentoparkkipalveluja tarjoava yrittäjä olisi kiinnostunut perustamaan raskaalle liikenteelle taukopaikan.

– Sen toteutuminen olisi tosi iso juttu, sillä aidatulle ja valaistulle alueelle mahtuisi vähintään 60 yhdistelmäajoneuvoa. Toistaiseksi asia ei ole kuitenkaan edennyt mihinkään, Nyberg sanoo.

Ajantasauspaikoista ja yöpymisen mahdollistavista alueista on käyty tänä vuonna markkinavuoropuhelua valtion, kuntien ja yritysten välillä. Esimerkiksi eräs Helsinki-Vantaan lähellä lentoparkkipalveluja tarjoava yrittäjä olisi kiinnostunut perustamaan raskaalle liikenteelle taukopaikan, Nyberg sanoo.

 

Mediassa

 

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Lue juttu ›
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Alueelta
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...