Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Sijoittajat, asiakkaat ja työntekijät odottavat yrityksiltä vastuullisuutta

Vastuullisuus haastaa yrityksiä. Toimittajat ja suuri yleisö seuraavat yritysten edesottamuksia valppaina. Epäeettiset päätökset johtavat negatiivisiin otsikoihin, joita sijoittajat ja rahoittajat kaihtavat riskejä pohtiessaan. Asiakkaat esittävät yhä enemmän kysymyksiä tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta, ja nuori työntekijäsukupolvi haluaa olla työajallakin hyvän puolella.

Vastuullisuusjohtaja löytyy jo kaikista suurista yrityksistä. Yritysvastuuseen liittyvät vaatimukset ovat niissä hyvin tiedossa. Vastuullisuus ei kuitenkaan jää vain suuryritysten asiaksi. Yksityisen ja julkisen sektorin isommat toimijat vyöryttävät vastuullisuusvaatimukset eteenpäin toimitusketjussaan. Myös PK-yritysten on pysyteltävä ajan tasalla vastuullisuuskysymyksissä.

Pääsy tarjouskilpailuihin edellyttää, että tarjotut tuotteet ja palvelut ovat sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia koskevan lainsäädännön mukaisia. Menestymiseen tarjouskilpailuissa tämäkään ei ehkä riitä, sillä odotukset kasvavat koko ajan. Jos vastuullisuudesta haluaa tehdä valtin, kannattaa olla proaktiivinen eli ennakoida tulevia vaatimuksia ja olla omalla alallaan ensimmäinen.

Vastuullisuus ei nimittäin ole vain haaste – se voi olla myös kilpailukeino ja tilaisuus erottautua muista. Se voi tarjota mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja yrityksen kasvuun. Vastuullisuus saattaa olla yrityksesi rekrytointivaltti.

Useat suomalaisyritykset yhä useampien yritysten arvoissa. Arvojen on ohjattava käytännön tekemistä. Sanahelinäksi jäävät arvot toimivat tarkoitustaan vastaan. Yrityksen on hyvä sanoittaa vastuullisuuslupauksensa sisältö ja varoa antamasta niin suurta lupausta, että siihen ei pystytä tosi paikan tullen vastaamaan. On järkevää keskittyä olennaiseen ja pohtia, missä juuri me haluamme olla erityisen hyviä ja vastuullisia.

Useat suomalaisyritykset toimivat jo nyt vastuullisesti, mutta moni pitää turhaan kynttilää vakan alla. Vastuullisuudessa kukaan ei ole täydellinen, mutta pienistäkin vastuullisista valinnoista ja edistysaskelista kannattaa pitää yrityksissä ääntä.

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari
@Pia_Pakarinen

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Pääkirjoitukset
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...