You are currently viewing Sijoittajat, asiakkaat ja työntekijät odottavat yrityksiltä vastuullisuutta
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Sijoittajat, asiakkaat ja työntekijät odottavat yrityksiltä vastuullisuutta

Vastuullisuus haastaa yrityksiä. Toimittajat ja suuri yleisö seuraavat yritysten edesottamuksia valppaina. Epäeettiset päätökset johtavat negatiivisiin otsikoihin, joita sijoittajat ja rahoittajat kaihtavat riskejä pohtiessaan. Asiakkaat esittävät yhä enemmän kysymyksiä tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta, ja nuori työntekijäsukupolvi haluaa olla työajallakin hyvän puolella.

Vastuullisuusjohtaja löytyy jo kaikista suurista yrityksistä. Yritysvastuuseen liittyvät vaatimukset ovat niissä hyvin tiedossa. Vastuullisuus ei kuitenkaan jää vain suuryritysten asiaksi. Yksityisen ja julkisen sektorin isommat toimijat vyöryttävät vastuullisuusvaatimukset eteenpäin toimitusketjussaan. Myös PK-yritysten on pysyteltävä ajan tasalla vastuullisuuskysymyksissä.

Pääsy tarjouskilpailuihin edellyttää, että tarjotut tuotteet ja palvelut ovat sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia koskevan lainsäädännön mukaisia. Menestymiseen tarjouskilpailuissa tämäkään ei ehkä riitä, sillä odotukset kasvavat koko ajan. Jos vastuullisuudesta haluaa tehdä valtin, kannattaa olla proaktiivinen eli ennakoida tulevia vaatimuksia ja olla omalla alallaan ensimmäinen.

Vastuullisuus ei nimittäin ole vain haaste – se voi olla myös kilpailukeino ja tilaisuus erottautua muista. Se voi tarjota mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja yrityksen kasvuun. Vastuullisuus saattaa olla yrityksesi rekrytointivaltti.

Useat suomalaisyritykset yhä useampien yritysten arvoissa. Arvojen on ohjattava käytännön tekemistä. Sanahelinäksi jäävät arvot toimivat tarkoitustaan vastaan. Yrityksen on hyvä sanoittaa vastuullisuuslupauksensa sisältö ja varoa antamasta niin suurta lupausta, että siihen ei pystytä tosi paikan tullen vastaamaan. On järkevää keskittyä olennaiseen ja pohtia, missä juuri me haluamme olla erityisen hyviä ja vastuullisia.

Useat suomalaisyritykset toimivat jo nyt vastuullisesti, mutta moni pitää turhaan kynttilää vakan alla. Vastuullisuudessa kukaan ei ole täydellinen, mutta pienistäkin vastuullisista valinnoista ja edistysaskelista kannattaa pitää yrityksissä ääntä.

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
@Pia_Pakarinen

Kuva: Meeri Utti

Lue myös nämä