Seuraa näitä

Seuraa näitä

Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtava lakimies.
Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtava lakimies.

Työnantajalle korvausvelvollisuus

kaikista kilpailukieltosopimuksista. Hallituksen esityksen mukaan työnantajan tulisi jatkossa maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista, kun nykyään korvausvelvollisuus koskee vain yli 6 kk:n pituisia sopimuksia. Muutokset tehtäisiin työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin 1.1.2022 alkaen. Uusi sääntely koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia 1 vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin.

 

Konkurssiuhkainen maksukehotus

uudelleen käyttöön. Konkurssiuhkainen maksukehotus on ollut tilapäisesti poissa käytöstä korona-aikana mutta tulee nyt pidennettynä uudelleen käyttöön 1.2.2021, jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen. Velallisen maksuaika konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeen pitenee 30 päivään.

 

EU:n luomuasetus

lykkääntyy yhdellä vuodella – voimaan 1. 1.2022. Euroopan unioni lykkää uuden luomuasetuksen voimaantuloa yhdellä vuodella. Lykkäämisen syynä on covid-19-pandemia, joka on viivästyttänyt asetukseen toimeenpanolainsäädännön valmistumista. Asetus vaikuttaa useiden luomutuotteiden tuotantoon ja kauppaan.

 

Määräaikaa taloyhtiöiden 

osakeluetteloiden siirtämiselle huoneistotietojärjestelmään jatketaan vuodella. Taloyhtiöille asetettua määräaikaa osakeluetteloiden siirtämiselle huoneistotietojärjestelmään jatketaan vuodella 31.12.2023 asti (HE).

 

Koonnut: Marko Silen