You are currently viewing Seuraa näitä 30.11.2022

Seuraa näitä 30.11.2022

Yrityksille tietoturvaseteli – mahdollisuus kehittää tietoturvaosaamista

Valtioneuvosto antoi 13.10.2022 asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä. Asetus tulee voimaan 1. joulukuuta 2022. Uudella määräaikaisella tuella yritykset voivat konkreettisesti parantaa järjestelmiensä tietoturvaa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan.EU:n käynnissä olevat kauppasopimusneuvottelut

EU neuvottelee eri puolilla maailmaa kauppasopimuksia, joille tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä. Parlamentti on laatinut käynnissä olevista neuvotteluista koosteen. Ulkomaankauppaa käyvien yritysten kannattaa seurata kauppasopimustilannetta, koska niillä voi olla huomattavaa vaikutusta esimerkiksi tullien tasoon.EU:n kauppasopimukset | Ajankohtaista | Euroopan parlamentti (europa.eu)Ilmoituskanava tulee yli 50 työntekijän yrityksiin

Hallitus on antanut esityksensä ilmoittajan suojelua koskevasta niin sanotusta whistleblowing-laista. Whistleblowing-lain tarkoituksena on suojella henkilöitä, jotka ilmoittavat työnsä yhteydessä havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Lain taustalla on EU:n direktiivi, joka edellyttää EU:n oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua.  Lue lisää ilmoituskanavasta.Toimita tilinpäätökset kaupparekisteriin YTJ-palvelussa

Nyt yritys voi ilmoittaa tilinpäätöksen kaupparekisteriin sähköisesti YTJ-palvelussa. Sähköpostilla tilinpäätöksen voi toimittaa vielä tämän vuoden loppuun eli 31.12.2022 asti. Sen jälkeen PRH ei enää ota vastaan tilinpäätöksiä sähköpostitse.Yrityssaneerauslaki sujuvammaksi

Hallitus esittää yrityssaneerauslainsäädäntöön muutoksia, joilla voidaan vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Esityksessä ehdotetaan, että saneerausmenettelyä sujuvoitettaisiin ja yksinkertaistettaisiin karsimalla ja keventämällä menettelyn vaiheita. Lisäksi saneerausohjelma voitaisiin vahvistaa aiempaa nopeammin.

KOONNUT: Marko Silen

Lue myös nämä