Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Satamaratkaisun tuettava talouden elpymistä

Helsinki tarvitsee satamaratkaisun, joka edistää koko talousalueen koronan jälkeistä toipumista. Paras vaihtoehto voisi olla Länsisataman kehittäminen ja ruuhkia purkava satamaväylä.​

Helsinki tarvitsee satamaratkaisun, joka edistää koko talousalueen koronan jälkeistä toipumista. Paras vaihtoehto voisi olla Länsisataman kehittäminen ja ruuhkia purkava satamaväylä.

Äänessä tässä jutussa

Keskustelu Helsingin satamien sijaintipaikoista kiihtyi viime syksynä, kun keskustaan kaavailtu maanalainen kokoojakatu kaatui poliittiseen vastustukseen ja etenkin Länsisataman aiheuttamiin ruuhkiin oli lähdettävä hakemaan muita ratkaisuja.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari kertoo, että kaupungin omistamassa yhtiössä oli jo jonkin aikaa hahmotettu erilaisia skenaarioita tulevasta. Pormestari Jan Vapaavuoren pyynnöstä ne kiteytettiin heinäkuussa julkistettuun raporttiin.

Esitellyistä kolmesta skenaariosta ensimmäisessä satamien perustoiminnot säilyisivät nykyisillä paikoillaan.

– Tämä olisi sataman kannattavuuden kannalta paras ratkaisu, koska se toisi kasvua matkustaja- ja rahtiliikenteen volyymeihin. Kääntöpuolena saattaisi kuitenkin olla liikenneongelmien kärjistyminen, Haapasaari sanoo.

Maanalainen väylä purkaisi ruuhkia

Toisessa skenaariossa keskeinen osa Katajanokan ja Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenteestä keskitetään Länsisatamaan.

Tämä ratkaisu edellyttäisi satama-alueen laajentamista. Lisäksi Jätkäsaaren ruuhkien purkamiseen olisi rakennettava maanalainen väylä satamasta Länsiväylän alkuun.

– Kyse olisi satamaliikenteen tarpeisiin suunnitellusta maanalaisesta väylästä, jonka satamayhtiö olisi valmis rahoittamaan ja toteuttamaan.

Satamaväylän rakennuskuluiksi on arvioitu 180 miljoonaa euroa. Haapasaaren mukaan investointi tehtäisiin pitkälle aikavälille ja sen rahoitus tulisi satamamaksujen kautta.

– Väylä poistaisi satamaliikenteen aiheuttamat ruuhkapiikit katuverkosta ja sujuvoittaisi satamaan tuloa ja lähtöä. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole alueen ruuhkia tehokkaammin sujuvoittavaa ratkaisua.

Haapasaaren mukaan Länsisatama-vaihtoehto myös vapauttaisi ydinkeskustassa tilaa muulle käytölle. Kaupunki haluaa nyt vauhdittaa suunnittelukilpailulla Kauppatorilta Olympiaterminaaliin ulottuvan Eteläsataman alueen kehittämistä.

– Käytettävissä olevan alueen laajuuteen vaikuttaa Olympiaterminaalin laivaliikenteen tulevaisuus.

Haapasaari ei kannata Vuosaari-vaihtoehtoa, sillä pidempi laivamatka Vuosaaren ja Tallinnan välillä pidentäisi matka-aikaa ja kasvattaisi laivaliikenteen päästöjä.

Vuosaari kaukana matkustaja­liikenteelle

Kolmannessa skenaariossa Tallinnan matkustaja- ja rahtiliikenne keskitetään Vuosaareen ja Tukholman liikenne Länsisatamaan. Haapasaaren mukaan se edellyttäisi satamayhtiöltä ja kaupungilta yhteensä noin 700 miljoonan euron investoinnit Vuosaaren satama-alueen laajentamiseen ja joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen.

– Tämä vaihtoehto edellyttäisi todennäköisesti metrolinjan jatkamista satamaan.

Haapasaari ei kannata Vuosaari-vaihtoehtoa, sillä pidempi laivamatka Vuosaaren ja Tallinnan välillä pidentäisi matka-aikaa ja kasvattaisi laivaliikenteen päästöjä.

– Arvion mukaan matkustajamäärätkin putoaisivat 20 prosenttia nykyisestä. Myös iso osa turisteista katoaisi Helsingin ydinkeskustasta. Siksi tällä ratkaisulla olisi kielteisiä talousvaikutuksia koko pääkaupunkiseudulle.

Matkustaja- ja rahtiliikennettä harjoittaville varustamoille satamaratkaisussa on elintärkeää, että liiketoiminnan kahta tukijalkaa ei eroteta toisistaan. Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults sanoo, että matkustajien ja rekkojen kuljettaminen samoilla aluksilla on kannattavan liiketoiminnan edellytys.

– Nämä kaksi on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi, jota varten varustamot ovat tehneet isot investoinnit kalustoon. Pelkästään yksi laiva maksaa 250 miljoonaa euroa.

Schults huomauttaa, että matkustaja- ja rahtiliikenne tasapainottavat toisiaan, sillä molemmissa on paljon vaihtelua vuodenajan, viikonpäivän ja vuorokauden ajan välillä.

– Rahti kulkee pääasiassa arkipäivinä, matkustajat taas ovat liikkeellä etenkin viikonloppuisin ja kesäisin.

Jos Schults saisi päättää, hän jatkaisi satamatoimintoja nykyisissä paikoissa. Hän kuitenkin ymmärtää, että liikenneongelmien ja kaupunkikehitys edellyttävät uusia ratkaisuja.

– Jos kohtuullisilla investoinneilla saisi Länsisataman liikennepiikit hoidettua, niin se olisi ehkä paras ratkaisu. Matkustajaliikenteen siirtäminen rahdin kanssa Vuosaareen tietäisi matkustajamäärien selvää laskua ja näivettäisi Helsingin keskustaa.

Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults sanoo, että matkustajien ja rekkojen kuljettaminen samoilla aluksilla on kannattavan liiketoiminnan edellytys.

 

Rahti ja matkustajat pidettävä yhdessä

Ville Haapasaari kertoo, että syksyn aikana kaupungin päättäjien kanssa satamaratkaisusta on käyty keskusteluja. Poliittisia linjauksia voi olla odotettavissa vielä tämän vuoden puolella.

– Satamaratkaisulla on koko talousalueelle iso vaikutus, sillä selvityksen mukaan Helsingin Sataman taloudellinen kokonaisvaikutus on 4,1 miljardia euroa vuodessa. Välittömästi ja välillisesti satamaan liittyvät toiminnot työllistävät yli 25 000 henkeä, Haapasaari toteaa.

Hän huomauttaa, että Helsinki on Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Pääkaupunkiseudun palveluja käyttävät matkustajat jättävät alueelle lähemmäs 700 miljoonan euron tulot vuodessa.

– Satamalla on myös valtakunnallista merkitystä. 45 prosenttia Suomen ulkomaankaupan merikuljetusten arvosta kulkee Helsingin kautta.

Haapasaaren mielestä fokus tulisi olla nyt siinä, kuinka satama ja kaupunki pystyvät tukemaan laivaliikenteen palautumista koronan jälkeen.

– Siksi ei pitäisi edes harkita sellaisia skenaarioita, jotka heikentävät merkittävästi matkustajaliikenteen kasvunäkymää.

Matti Remes | Kuvat: Meeri Utti

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

Teemajutut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...