Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Pysyykö kaavoitus kehityksen mukana?

Helsingin seudun kauppakamarin laatima Helsingin seudun visio 2050 perustuu siihen, että Helsingin seutu on vuonna 2050 Itämeren alueen toimivin metropoli, jossa asuu yli kaksi miljoonaa asukasta.

Väestönkasvu luo haasteita kestävälle maankäytölle, asumiselle sekä liikenteen ja logistiikan suunnittelulle. Jotta yli kahden miljoonan asukkaan toimivan metropolin tavoitteeseen päästään, infrainvestointien on onnistuttava sekä kohteiltaan että ajoitukseltaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoteen 2050 mennessä Helsingin seudun työssäkäyntialue ulottuu Tampereelta Tallinnaan ja Turusta Taavettiin. Nopeat yhteydet ovat työvoimapulan ratkaisemiseksi oleellisen tärkeitä. Valtion on sitouduttava työvoiman liikkuvuuden kannalta merkittävien väylä- ja raideinvestointien ja niihin liittyvien palvelualueiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Riittävä ja kohtuuhintainen asuntotarjonta edellyttää, että seudun rakentamistahti nostetaan 25 000 asuntoon vuodessa ja että seudulla varmistetaan riittävä omistus- ja vuokra-asuntotarjonta. Samalla on ehkäistävä segregaatiota ja panostettava kouluihin etenkin sosioekonomisesti haastavilla alueilla. Kaikki tarvitaan mukaan työelämään.

Tällä hetkellä kaavoitus- ja lupaprosessit kestävät liian pitkään, eikä maankäytön suunnittelujärjestelmä vastaa kasvavien kaupunkiseutujen tarpeisiin. On siis vähennettävä asemakaavoituksen yksityiskohtaisuutta ja rakentamisen sääntelyä sekä nopeutettava suunnittelu- ja luvitusprosesseja sekä edistettävä rakennusten käyttötarkoitusten muutoksia.

Kuluttajien ja yritysten palvelutarpeet ja -tarjonta muuttavat muotoaan. Kaavoituksen on pysyttävä kehityksen mukana. Toimialakohtaisesta maankäytön sääntelystä on luovuttava. Myös tuotannolliselle toiminnalle ja tulevaisuuden tarpeille on varattava tilaa. Helsingin seudulta on löydyttävä tonttitarjontaa isoillekin ulkomaisille investoinneille.

Tavara liikkuu tulevaisuudessa myös ilmateitse. Helsingin seudulla pitää varautua tulevaisuuden liikenne- ja logistiikkatarpeisiin kaavoittamalla tilaa 20–30 vertiportille, 40–50 droneportille sekä muutamille helipadeille. Kaavoittaja joutunee ruuhkien välttämiseksi lähivuosina laatimaan maanalaisen ja maanpäällisen yleiskaavan lisäksi myös taivaallista yleiskaavaa.

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
@Pia_Pakarinen

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Pääkirjoitukset
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...