Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Pysyykö kaavoitus kehityksen mukana?

Helsingin seudun kauppakamarin laatima Helsingin seudun visio 2050 perustuu siihen, että Helsingin seutu on vuonna 2050 Itämeren alueen toimivin metropoli, jossa asuu yli kaksi miljoonaa asukasta.

Väestönkasvu luo haasteita kestävälle maankäytölle, asumiselle sekä liikenteen ja logistiikan suunnittelulle. Jotta yli kahden miljoonan asukkaan toimivan metropolin tavoitteeseen päästään, infrainvestointien on onnistuttava sekä kohteiltaan että ajoitukseltaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoteen 2050 mennessä Helsingin seudun työssäkäyntialue ulottuu Tampereelta Tallinnaan ja Turusta Taavettiin. Nopeat yhteydet ovat työvoimapulan ratkaisemiseksi oleellisen tärkeitä. Valtion on sitouduttava työvoiman liikkuvuuden kannalta merkittävien väylä- ja raideinvestointien ja niihin liittyvien palvelualueiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Riittävä ja kohtuuhintainen asuntotarjonta edellyttää, että seudun rakentamistahti nostetaan 25 000 asuntoon vuodessa ja että seudulla varmistetaan riittävä omistus- ja vuokra-asuntotarjonta. Samalla on ehkäistävä segregaatiota ja panostettava kouluihin etenkin sosioekonomisesti haastavilla alueilla. Kaikki tarvitaan mukaan työelämään.

Tällä hetkellä kaavoitus- ja lupaprosessit kestävät liian pitkään, eikä maankäytön suunnittelujärjestelmä vastaa kasvavien kaupunkiseutujen tarpeisiin. On siis vähennettävä asemakaavoituksen yksityiskohtaisuutta ja rakentamisen sääntelyä sekä nopeutettava suunnittelu- ja luvitusprosesseja sekä edistettävä rakennusten käyttötarkoitusten muutoksia.

Kuluttajien ja yritysten palvelutarpeet ja -tarjonta muuttavat muotoaan. Kaavoituksen on pysyttävä kehityksen mukana. Toimialakohtaisesta maankäytön sääntelystä on luovuttava. Myös tuotannolliselle toiminnalle ja tulevaisuuden tarpeille on varattava tilaa. Helsingin seudulta on löydyttävä tonttitarjontaa isoillekin ulkomaisille investoinneille.

Tavara liikkuu tulevaisuudessa myös ilmateitse. Helsingin seudulla pitää varautua tulevaisuuden liikenne- ja logistiikkatarpeisiin kaavoittamalla tilaa 20–30 vertiportille, 40–50 droneportille sekä muutamille helipadeille. Kaavoittaja joutunee ruuhkien välttämiseksi lähivuosina laatimaan maanalaisen ja maanpäällisen yleiskaavan lisäksi myös taivaallista yleiskaavaa.

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
@Pia_Pakarinen

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Pääkirjoitukset
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...