Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Porvoon kaupunkimaisemaa. Kerrostaloja ja Kokonniemi.

Porvoo hakee askelmerkkejä kestävään kasvuun

Porvoo valmistautuu metropolialueen kasvuun tiivistämällä kaupunkirakennetta.

Kiinteästä kaupunkirakenteesta pidetään kiinni

Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren sanoo, että kaikkea kaupungin suunnittelua ja rakentamista tulee tarkastella ajassa. Nyt eletään aikaa, jolloin kasvua ja sen ehtoja on tarkasteltava kriittisesti.

– Kasvusta todennäköisesti yli 70 prosenttia kohdentuu jo rakennetulle kaupunkialueelle. Emme ota rakentamisen käyttöön uusia isoja alueita kuten joskus ennen, Mollgren sanoo.

Hänen mielestään Porvoon yksi vahvuuksista on kiinteä kaupunkirakenne.

– Porvoo on varsin kompakti korttelikaupunki.

Porvoossa valmistellaan nyt keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaa. Se luo maankäytölliset raamit asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittamiselle, joten kyse on merkittävästä kaupunkikehitykseen ja yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavasta linjauksesta.

– Porvoo on Suomen suurin kaupunki, jolla ei ole junayhteyttä. Tämä vuosikymmen menee suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Siihen tähdätään, että ensi vuosikymmenen puolivälissä meillä voisi olla Porvoossa rata, Mollgren sanoo.

Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.
Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgrenin mielestä Porvoon yksi vahvuuksista on kiinteä kaupunkirakenne ja Porvoo on kompakti korttelikaupunki.

 

Länsi luonteva suunta kasvulle

Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön kannanoton mukaan Porvoon kestävä kasvu edellyttää kaupunkirakenteen tiivistämistä. Myös korkeaa rakentamista on sallittava erityisesti keskusta-alueella.

Kauppakamariyksikön varapuheenjohtajana toimivan Kivikosken mielestä täydennysrakentamisen edut ovat kiistattomat, sillä näin voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja.

– Näin rakentamisesta syntyy vähemmän kustannuksia kuin kokonaan uusille alueille. Lisäksi tiivis rakentaminen mahdollistaa palvelujen säilymisen ja uusien palvelujen syntymisen.

Kivikosken mielestä kaupungin kasvulle luonteva suunta on keskustasta länteen kohti Kuninkaanporttia.

– Myös ydinkeskustaa tulee kehittää vetovoimaisemmaksi. Vanha kaupunki houkuttelee runsaasti matkailijoita, mutta tori ympäristöineen kaipaa toimenpiteitä.

Itä-Uudenmaan alueen Kauppakamariyksikön varapuheenjohtaja Mathias Kivikosken mielestä kaupungin kasvulle luonteva suunta on keskustasta lähteen kohti Kuninkaanporttia.

Mathias Kivikoski Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin toimitusjohtaja.
Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Mathias Kivikoski pitää ennustetta väkimäärän kasvusta realistisena. Väkimäärän odotetaan nousevan 70 000:een kolmen vuosikymmenen kuluessa.

Itärata olisi Porvoolle iso asia

Tulevan suunnittelua vaikeuttaa huomattavasti se, ettei Itäradan aikataulusta tai ylipäätään toteuttamisesta ole varmuutta. Itärata on Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan kaavailtu rata, jonka vaikutukset maankäyttöön olisivat merkittävät.

– Ratahanketta tulisi saada kaikin puolin eteenpäin, sillä raideyhteys toisi paljon uusia mahdollisuuksia. Toki siihenkin on varauduttava, ettei hanke toteudu, Kivikoski huomauttaa.

Porvoon kaupunki on mukana Itärata-hankkeen kehitysyhtiössä ja rahoittaa hankkeen suunnittelua noin kymmenellä miljoonalla eurolla lähivuosina.

– Porvoo on Suomen suurin kaupunki, jolla ei ole junayhteyttä. Tämä vuosikymmen menee suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Siihen tähdätään, että ensi vuosikymmenen puolivälissä meillä voisi olla Porvoossa rata, Mollgren sanoo.

Asiamies Hilkka-Leena Orava muistuttaa, että elinkeinoelämän tasapainoinen kehitys edellyttää, että kaupungissa on kaiken kokoisia yrityksiä. Meillä on suuria ja pieniä yrityksiä. Keskikokoisille yrityksille pitäisi kaavoittaa riittävästi sopivia tontteja.

Hilkka-Leena Orava on Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan alueen asiamies.
Itä-Uudenmaan alueen asiamies Hilkka-Leena Orava toteaa, että Porvoon hyvä talous luo hyvän pohjan tulevien vuosien investoinneille.

Yritystonteissa ennakoitava tulevaa

Porvoon taloudelle ja työllisyydelle iso asia on Kilpilahden teollisuusalue, jonne Neste ja Borealis ovat tehneet viime vuosina paljon uusia investointeja. Hilkka-Leena Oravan mielestä elinkeinoelämän tasapainoinen kehitys kuitenkin edellyttää, että kaupungissa on kaiken kokoisia yrityksiä.

– Meillä on suuria ja pieniä yrityksiä, mutta keskikokoisia yrityksiä tarvitaan lisää. Se vaatii, että niille kaavoitetaan riittävästi sopivia tontteja.

Dan Mollgrenin mukaan kaupunki pyrkii parhaansa mukaan ottamaan huomioon yritysten tilatarpeet.

Yritystonttien kaavoituksessa haasteena ovat kuitenkin yritysten jatkuvasti muuttuvat tarpeet, kun strategiat, teknologiat ja kuluttajien toiveet muuttuvat.

– Harvalta kaupungilta löytyy tuosta vain hyllystä kaikkiin tarpeisiin soveltuvia yritystontteja.

Meidän on pyrittävä ennakoimaan tulevia trendejä ja tuottaa yritystontteja ketterästi.

Mollgren korostaa, että myös työnteon muuttuvat käytännöt on huomioitava. Porvoossa on muun muassa selvitetty, miten etätyö tulisi jatkossa ottaa huomioon asumisen ja liikkumisen kehittämisessä.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Alueelta
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...