Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Porvoon kaupunkimaisemaa. Kerrostaloja ja Kokonniemi.

Porvoo hakee askelmerkkejä kestävään kasvuun

Porvoo valmistautuu metropolialueen kasvuun tiivistämällä kaupunkirakennetta.

Kiinteästä kaupunkirakenteesta pidetään kiinni

Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren sanoo, että kaikkea kaupungin suunnittelua ja rakentamista tulee tarkastella ajassa. Nyt eletään aikaa, jolloin kasvua ja sen ehtoja on tarkasteltava kriittisesti.

– Kasvusta todennäköisesti yli 70 prosenttia kohdentuu jo rakennetulle kaupunkialueelle. Emme ota rakentamisen käyttöön uusia isoja alueita kuten joskus ennen, Mollgren sanoo.

Hänen mielestään Porvoon yksi vahvuuksista on kiinteä kaupunkirakenne.

– Porvoo on varsin kompakti korttelikaupunki.

Porvoossa valmistellaan nyt keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaa. Se luo maankäytölliset raamit asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittamiselle, joten kyse on merkittävästä kaupunkikehitykseen ja yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavasta linjauksesta.

– Porvoo on Suomen suurin kaupunki, jolla ei ole junayhteyttä. Tämä vuosikymmen menee suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Siihen tähdätään, että ensi vuosikymmenen puolivälissä meillä voisi olla Porvoossa rata, Mollgren sanoo.

Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.
Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgrenin mielestä Porvoon yksi vahvuuksista on kiinteä kaupunkirakenne ja Porvoo on kompakti korttelikaupunki.

 

Länsi luonteva suunta kasvulle

Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön kannanoton mukaan Porvoon kestävä kasvu edellyttää kaupunkirakenteen tiivistämistä. Myös korkeaa rakentamista on sallittava erityisesti keskusta-alueella.

Kauppakamariyksikön varapuheenjohtajana toimivan Kivikosken mielestä täydennysrakentamisen edut ovat kiistattomat, sillä näin voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja.

– Näin rakentamisesta syntyy vähemmän kustannuksia kuin kokonaan uusille alueille. Lisäksi tiivis rakentaminen mahdollistaa palvelujen säilymisen ja uusien palvelujen syntymisen.

Kivikosken mielestä kaupungin kasvulle luonteva suunta on keskustasta länteen kohti Kuninkaanporttia.

– Myös ydinkeskustaa tulee kehittää vetovoimaisemmaksi. Vanha kaupunki houkuttelee runsaasti matkailijoita, mutta tori ympäristöineen kaipaa toimenpiteitä.

Itä-Uudenmaan alueen Kauppakamariyksikön varapuheenjohtaja Mathias Kivikosken mielestä kaupungin kasvulle luonteva suunta on keskustasta lähteen kohti Kuninkaanporttia.

Mathias Kivikoski Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin toimitusjohtaja.
Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Mathias Kivikoski pitää ennustetta väkimäärän kasvusta realistisena. Väkimäärän odotetaan nousevan 70 000:een kolmen vuosikymmenen kuluessa.

Itärata olisi Porvoolle iso asia

Tulevan suunnittelua vaikeuttaa huomattavasti se, ettei Itäradan aikataulusta tai ylipäätään toteuttamisesta ole varmuutta. Itärata on Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan kaavailtu rata, jonka vaikutukset maankäyttöön olisivat merkittävät.

– Ratahanketta tulisi saada kaikin puolin eteenpäin, sillä raideyhteys toisi paljon uusia mahdollisuuksia. Toki siihenkin on varauduttava, ettei hanke toteudu, Kivikoski huomauttaa.

Porvoon kaupunki on mukana Itärata-hankkeen kehitysyhtiössä ja rahoittaa hankkeen suunnittelua noin kymmenellä miljoonalla eurolla lähivuosina.

– Porvoo on Suomen suurin kaupunki, jolla ei ole junayhteyttä. Tämä vuosikymmen menee suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Siihen tähdätään, että ensi vuosikymmenen puolivälissä meillä voisi olla Porvoossa rata, Mollgren sanoo.

Asiamies Hilkka-Leena Orava muistuttaa, että elinkeinoelämän tasapainoinen kehitys edellyttää, että kaupungissa on kaiken kokoisia yrityksiä. Meillä on suuria ja pieniä yrityksiä. Keskikokoisille yrityksille pitäisi kaavoittaa riittävästi sopivia tontteja.

Hilkka-Leena Orava on Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan alueen asiamies.
Itä-Uudenmaan alueen asiamies Hilkka-Leena Orava toteaa, että Porvoon hyvä talous luo hyvän pohjan tulevien vuosien investoinneille.

Yritystonteissa ennakoitava tulevaa

Porvoon taloudelle ja työllisyydelle iso asia on Kilpilahden teollisuusalue, jonne Neste ja Borealis ovat tehneet viime vuosina paljon uusia investointeja. Hilkka-Leena Oravan mielestä elinkeinoelämän tasapainoinen kehitys kuitenkin edellyttää, että kaupungissa on kaiken kokoisia yrityksiä.

– Meillä on suuria ja pieniä yrityksiä, mutta keskikokoisia yrityksiä tarvitaan lisää. Se vaatii, että niille kaavoitetaan riittävästi sopivia tontteja.

Dan Mollgrenin mukaan kaupunki pyrkii parhaansa mukaan ottamaan huomioon yritysten tilatarpeet.

Yritystonttien kaavoituksessa haasteena ovat kuitenkin yritysten jatkuvasti muuttuvat tarpeet, kun strategiat, teknologiat ja kuluttajien toiveet muuttuvat.

– Harvalta kaupungilta löytyy tuosta vain hyllystä kaikkiin tarpeisiin soveltuvia yritystontteja.

Meidän on pyrittävä ennakoimaan tulevia trendejä ja tuottaa yritystontteja ketterästi.

Mollgren korostaa, että myös työnteon muuttuvat käytännöt on huomioitava. Porvoossa on muun muassa selvitetty, miten etätyö tulisi jatkossa ottaa huomioon asumisen ja liikkumisen kehittämisessä.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Alueelta
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...