Paljon pelissä kuntavaaleissa
Heikki J. Perälä on Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja.

Paljon pelissä kuntavaaleissa

Valmistautuminen huhtikuussa pidettäviin kuntavaaleihin on puolueissa täydessä vauhdissa. Vaaleissa on nyt elinkeinoelämän kannalta poikkeuksellisen paljon pelissä. Seuraavien valtuustojen toimikaudella kuntien toimintaympäristössä tapahtuu paljon. Kauppakamarit ovat koonneet elinkeinoelämän keskeiset painopisteet tuoreeseen Ratkaisuja kunnille – jotta kasvu ja hyvinvointi turvataan -asiakirjaan.

Parhaillaan viimeisteltävänä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää toteutuessaan kunnilta yli puolet tehtävistä ja taloudellisista voimavaroista uusien hyvinvointialueiden vastuulle. 173 000 henkilön työnantaja vaihtuu. Muutokset tapahtuvat pääasiassa julkisen sektorin sisäisenä laatikkoleikkinä, sillä edellisen hallituksen esityksessä ollut asiakkaiden valinnanvapaus ja sen mahdollistama yksityisen palveluiden laajamittainen käyttö ei ole Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa.

Uudellamaalla laatikkoleikki on erityisen suuri, sillä Uudenmaan maakuntaan tulee Helsingin lisäksi neljä hyvinvointialuetta, joilla on oma hallintonsa. Helsingin seudun kauppakamari on suhtautunut maakunnan pirstomiseen koko valmistelun ajan hyvin kriittisesti. Ratkaisulla saatetaan turvata nykyisten kaupunkien taloudellisia intressejä, mutta toiminnan kehittämisen ja tehokkuuden kannalta se on äärimmäisen raskas.

”Yrityksille viiden toimijan malli merkitsee monia eri pelisääntöjä, prosesseja ja aikatauluja palveluiden kilpailutuksissa.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyminen hyvinvointialueiden hoidettavaksi aiheuttaa kunnille uudenlaisen toiminnan fokusoimisen tarpeen. Elinvoimaisuudesta huolehtiminen muodostuu kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi. Elinvoimaa parannetaan tehokkaalla maankäytöllä ja liikennesuunnittelulla, työvoiman tarjontaa tukevilla koulutuspalveluilla ja hyvällä yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa.

Kun yli puolet toiminnan volyymista siirtyy hyvinvointialueiden harteille, on kuntien pystyttävä tehostamaan nykyisä toimintojaan ja karsittava hallintoaan.

Tässä on paljon tehtävää. Pelkästään Uudenmaan kuntien omistamien osakeyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli kolme miljardia euroa. Kauppakamarin tuoreen selvityksen mukaan kuntayhtiöitä on Uudellamaalla jo yli 300. Niistä puolet harjoittaa merkittävää liiketoimintaa. Monella alalla epätasapuolinen kilpailuasetelma vääristää markkinoiden toimintaa.

Kuntavaaleissa valittavat valtuustot tekevät talouden kannalta poikkeuksellisen suuria ja pitkäaikaisia ratkaisuja. Koronapandemia aiheuttaa kunnille myös suuria toiminnan sopeutustarpeita. Ne eivät näy kuntien taloudessa täysimääräisesti vielä tänä vuonna, koska valtionosuuksien tilapäinen kasvattaminen kattaa kuntien menetyksistä suuren osan. Arki koittaa kuntien päättäjille pian vaalien jälkeen.