Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Näkymä kauppakeskuksesta.

Paljon muutakin kuin perusvartiointia

Vartiointialan palveluvalikoima on laajentunut vauhdilla viime vuosina. Vartiointiala on isossa muutoksessa, kun perusvartioinnin rinnalle tulivat palvelutehtävät ja uusi teknologia. Myös kaupan alalla yritysturvallisuus on saanut uusia merkityksiä.

Vielä parikymmentä vuotta sitten vartiointi oli pitkälti teollisuusalueiden porteilla päivystämistä. Yöaikaan piirivartija kiersi kohteita ja kävi tarkistamassa asiakkaiden kiinteistöjen lukitukset.

Perusvartiointi kuuluu yhä toimenkuvaan, mutta sen rinnalla vartiointialan palveluvalikoima on laajentunut vauhdilla. Samalla on muuttunut työn luonne.

Niclas Sacklén on Avarn Securityn toimitusjohtaja. Kauppakamarilehti teemana turvallisuus.
Vielä parikymmentä vuotta sitten vartiointi oli pitkälti teollisuusalueiden porteilla päivystämistä, kertoo Niclas Sacklén Avarn Securityn toimitusjohtaja.

– Vartiointiala muuttui ensin näkyväksi. Sitten mukaan tuli myös palvelu. Vartijat eivät vain seiso kohteessa, vaan he ovat mukana neuvomassa ja auttamassa, turvapalveluyhtiö Avarn Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklén sanoo.

Avarnin henkilöstö- ja hallintojohtaja Juha Mustonen kertoo, että kehitys lähti liikkeelle isoista vähittäiskaupoista, joissa päivystävät vartijat alkoivat näkyä myös suurelle yleisölle.

– Nyt yksityisen turvallisuusalan toimijat ovat entistä näkyvämmin esillä tapahtumissa, kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla. He rauhoittavat tilannetta jo läsnäolollaan ja ehkäisevät ennalta häiriökäyttäytymistä.

Vartijan työssä korostuu asiakaspalvelu

Mustosen mukaan monen vartijan työajasta jo suurin osa vierähtää asiakaspalvelussa, kun hän vaikkapa opastaa ihmisiä rautatieasemalla paikasta toiseen. Vartijaa tarvitaan usein myös ensiavun antajana, kun joku kompastuu liukuportaissa tai saa sairauskohtauksen.

– Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen on vain pieni osa vartijan työtä, Mustonen toteaa.

Perusvartioinnin rinnalle tulleet tehtävät edellyttävät vartijoilta entistä monipuolisempaa osaamista ja uudenlaista otetta.

– Palveluasenteen ja sosiaalisten taitojen on oltava kohdallaan. Myös erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on välttämätöntä. Lisäksi ensiaputaitojen ja teknisten taitojen merkitys on korostunut, Mustonen listaa.

Juha Mustonen on Avarn Securityn henkilöstö- ja hallintojohtaja. Kauppakamarilehti teemana turvallisuus.
Nykyään vartijan työssä korostuu asiakaspalvelu, kertoo Avarnin henkilöstö- ja hallintojohtaja Juha Mustonen, jonka mukaan monen vartijan työajasta suurin osa vierähtää asiakaspalvelussa.

Hänen mukaansa turvallisuusala kouluttaa henkilöstöään entistä enemmän. Vartijoiden taitoja kehitetään sen mukaan, mitä he kohteissaan tarvitsevat ja minkä toimialan kohteessa työskennellään.

Vartijat eivät vain seiso kohteessa, vaan he ovat mukana neuvomassa ja auttamassa, turvapalveluyhtiö Avarn Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklén sanoo.
Palveluasenteen ja sosiaalisten taitojen on oltava kohdallaan. Myös erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on välttämätöntä. Lisäksi ensiaputaitojen ja teknisten taitojen merkitys on korostunut, henkilöstö- ja hallintojohtaja Juha Mustonen listaa.

Koulutus nostaa alan arvostusta

Alalle myös tulee entistä koulutetumpaa työvoimaa. Turvallisuusalan kolmivuotisen perustutkinnon lisäksi alalla voi opiskella muitakin ammatillisia tutkintoja, joten halukkaat voivat kouluttautua urallaan eteenpäin työn ohessa.

– Ammatillinen koulutus on nostanut alan arvostusta, Mustonen sanoo.

Hänen mukaansa Avarn on saanut työhakemuksia kiitettävästi. Työvoimapulasta yrityksen ei ole tarvinnut kärsiä.

– Toki toivoisimme, että hakijoissa olisi enemmän valmiita työntekijöitä, joilla on jo alan osaamista.

Mustonen on tyytyväinen siihen, että yhä useampi töihin tulija jää taloon pidemmäksi aikaa. Vartiointiala on ollut perinteisesti läpikulkuala, josta opintojen tai muun työn ohessa haetaan lisätienestejä ja siirrytään sitten toisaalle.

Niclas Sacklénin mielestä viime vuosien isoin muutos on ollut uuden teknologian tulo vartiointialalle.

Vartijat voivat hoitaa tehtäviään paikasta riippumatta, kun he voivat tarkkailla monitoimilaitteistaan valvontakameroja ja saavat laitteiseen hälytykset talotekniikan häiriöistä. Tähän vuodenaikaan esimerkiksi jäätymissuojien antamat hälytykset ovat yleisiä, kun ensimmäiset pakkaset tulevat.

Kameroiden ja liiketunnistimien ohella vartiointiala hyödyntää entistä enemmän myös kehittyneitä ohjelmistoratkaisuja.

Big datasta saatavaa tietoa hyödynnetään enenevässä määrin. Koneälyä voidaan käyttää vaikkapa ihmisvirtojen seurantaan ja analysointiin. Tämä auttaa vartiointipalvelujen oikeassa mitoituksessa.

Sacklén sanoo, että palvelujen monipuolistumisen ohella myös vartiointialan liiketoimintamalli on muutoksessa. Puhtaasta asiakassuhteesta siirrytään entistä enemmän kumppanuuteen.

– Aiemmin vartiointipalvelu perustui tunti- tai kuukausihintaan. Nyt istutaan asiakkaan kanssa alas ja mietitään yhdessä tarvittavaa kokonaisratkaisua.

Myös vähittäiskaupassa yritysturvallisuuteen liittyvissä asioissa on tapahtunut viime vuosina isoja muutoksia. Keskon K-Citymarketeista vastaava ketjujohtaja Ari Sääksmäki sanoo, että kyse on paljon muustakin kuin kaupoissa päivystävistä vartijoista.

Kauppa haluaa turvata jatkuvuuden

Myös vähittäiskaupassa yritysturvallisuuteen liittyvissä asioissa on tapahtunut viime vuosina isoja muutoksia. Keskon K-Citymarketeista vastaava ketjujohtaja Ari Sääksmäki sanoo, että kyse on paljon muustakin kuin kaupoissa päivystävistä vartijoista.

– Toki asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen ja myymälävarkauksien ehkäisy ovat edelleen tärkeitä, mutta rinnalle on tullut entistä enemmän liiketoiminnan jatkuvuutta turvaavia asioita.

– Tässä korostuu esimerkiksi kyberturvallisuuden merkitys, Sääksmäki toteaa.

Ari Sääksmäki on K-Citymarketeista vastaava ketjujohtaja. Kauppakamarilehti teemana turvallisuus
Myös vähittäiskaupassa yritysturvallisuuteen liittyvissä asioissa on tapahtunut viime vuosina isoja muutoksia, kertoo K-Citymarketin vastaava ketjujohtaja Ari Sääksmäki.

Kaupan tietojärjestelmät on suojattava niin, että asiakkaiden tiedot ovat turvassa tietovarkailta. Myös maksujärjestelmät on suojattava huolellisesti, jotta maksupäätteitä ei voi lamauttaa tietohyökkäyksellä.

– Kaupan alalla yritysturvallisuus linkittyy oleellisesti myös maineriskiin. Asiakkaat edellyttävät, että asiat ovat kunnossa. Myös viranomaisilta on tullut turvallisuuteen liittyviä uusia määräyksiä.

Henkilöstöllä turvallisuudessa avainrooli

Sääksmäen mukaan nyt puhutaan paljon turvallisuuden johtamisesta. Yrityksen turvallisuus ei ole enää vain erillisen turvayksikön vastuulla, vaan asiakokonaisuus on mukana arkisessa johtamisessa ja osa jokaisen työntekijän päivittäistä työtä.

– Myös esihenkilöiden ja henkilöstön koulutus on jatkuvaa.

Henkilökunnan tärkeä rooli tuli hyvin esille korona-aikana, jolloin pandemian puhjettua oli siirryttävä nopeasti kriisijohtamiseen. Kaupoissa oli otettava pikaisella aikataululla käyttöön asiakkaiden ja henkilöstön terveyden turvaavat toimet.

– Korona-ajan suurin opetus on ollut, että poikkeustilanteissa tarvitaan selkeää viestintää ja ohjeistuksia, Sääksmäki korostaa.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2021
Teemajutut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...