Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Näkymä kauppakeskuksesta.

Paljon muutakin kuin perusvartiointia

Vartiointialan palveluvalikoima on laajentunut vauhdilla viime vuosina. Vartiointiala on isossa muutoksessa, kun perusvartioinnin rinnalle tulivat palvelutehtävät ja uusi teknologia. Myös kaupan alalla yritysturvallisuus on saanut uusia merkityksiä.

Vielä parikymmentä vuotta sitten vartiointi oli pitkälti teollisuusalueiden porteilla päivystämistä. Yöaikaan piirivartija kiersi kohteita ja kävi tarkistamassa asiakkaiden kiinteistöjen lukitukset.

Perusvartiointi kuuluu yhä toimenkuvaan, mutta sen rinnalla vartiointialan palveluvalikoima on laajentunut vauhdilla. Samalla on muuttunut työn luonne.

Niclas Sacklén on Avarn Securityn toimitusjohtaja. Kauppakamarilehti teemana turvallisuus.
Vielä parikymmentä vuotta sitten vartiointi oli pitkälti teollisuusalueiden porteilla päivystämistä, kertoo Niclas Sacklén Avarn Securityn toimitusjohtaja.

– Vartiointiala muuttui ensin näkyväksi. Sitten mukaan tuli myös palvelu. Vartijat eivät vain seiso kohteessa, vaan he ovat mukana neuvomassa ja auttamassa, turvapalveluyhtiö Avarn Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklén sanoo.

Avarnin henkilöstö- ja hallintojohtaja Juha Mustonen kertoo, että kehitys lähti liikkeelle isoista vähittäiskaupoista, joissa päivystävät vartijat alkoivat näkyä myös suurelle yleisölle.

– Nyt yksityisen turvallisuusalan toimijat ovat entistä näkyvämmin esillä tapahtumissa, kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla. He rauhoittavat tilannetta jo läsnäolollaan ja ehkäisevät ennalta häiriökäyttäytymistä.

Vartijan työssä korostuu asiakaspalvelu

Mustosen mukaan monen vartijan työajasta jo suurin osa vierähtää asiakaspalvelussa, kun hän vaikkapa opastaa ihmisiä rautatieasemalla paikasta toiseen. Vartijaa tarvitaan usein myös ensiavun antajana, kun joku kompastuu liukuportaissa tai saa sairauskohtauksen.

– Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen on vain pieni osa vartijan työtä, Mustonen toteaa.

Perusvartioinnin rinnalle tulleet tehtävät edellyttävät vartijoilta entistä monipuolisempaa osaamista ja uudenlaista otetta.

– Palveluasenteen ja sosiaalisten taitojen on oltava kohdallaan. Myös erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on välttämätöntä. Lisäksi ensiaputaitojen ja teknisten taitojen merkitys on korostunut, Mustonen listaa.

Juha Mustonen on Avarn Securityn henkilöstö- ja hallintojohtaja. Kauppakamarilehti teemana turvallisuus.
Nykyään vartijan työssä korostuu asiakaspalvelu, kertoo Avarnin henkilöstö- ja hallintojohtaja Juha Mustonen, jonka mukaan monen vartijan työajasta suurin osa vierähtää asiakaspalvelussa.

Hänen mukaansa turvallisuusala kouluttaa henkilöstöään entistä enemmän. Vartijoiden taitoja kehitetään sen mukaan, mitä he kohteissaan tarvitsevat ja minkä toimialan kohteessa työskennellään.

Vartijat eivät vain seiso kohteessa, vaan he ovat mukana neuvomassa ja auttamassa, turvapalveluyhtiö Avarn Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklén sanoo.
Palveluasenteen ja sosiaalisten taitojen on oltava kohdallaan. Myös erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on välttämätöntä. Lisäksi ensiaputaitojen ja teknisten taitojen merkitys on korostunut, henkilöstö- ja hallintojohtaja Juha Mustonen listaa.

Koulutus nostaa alan arvostusta

Alalle myös tulee entistä koulutetumpaa työvoimaa. Turvallisuusalan kolmivuotisen perustutkinnon lisäksi alalla voi opiskella muitakin ammatillisia tutkintoja, joten halukkaat voivat kouluttautua urallaan eteenpäin työn ohessa.

– Ammatillinen koulutus on nostanut alan arvostusta, Mustonen sanoo.

Hänen mukaansa Avarn on saanut työhakemuksia kiitettävästi. Työvoimapulasta yrityksen ei ole tarvinnut kärsiä.

– Toki toivoisimme, että hakijoissa olisi enemmän valmiita työntekijöitä, joilla on jo alan osaamista.

Mustonen on tyytyväinen siihen, että yhä useampi töihin tulija jää taloon pidemmäksi aikaa. Vartiointiala on ollut perinteisesti läpikulkuala, josta opintojen tai muun työn ohessa haetaan lisätienestejä ja siirrytään sitten toisaalle.

Niclas Sacklénin mielestä viime vuosien isoin muutos on ollut uuden teknologian tulo vartiointialalle.

Vartijat voivat hoitaa tehtäviään paikasta riippumatta, kun he voivat tarkkailla monitoimilaitteistaan valvontakameroja ja saavat laitteiseen hälytykset talotekniikan häiriöistä. Tähän vuodenaikaan esimerkiksi jäätymissuojien antamat hälytykset ovat yleisiä, kun ensimmäiset pakkaset tulevat.

Kameroiden ja liiketunnistimien ohella vartiointiala hyödyntää entistä enemmän myös kehittyneitä ohjelmistoratkaisuja.

Big datasta saatavaa tietoa hyödynnetään enenevässä määrin. Koneälyä voidaan käyttää vaikkapa ihmisvirtojen seurantaan ja analysointiin. Tämä auttaa vartiointipalvelujen oikeassa mitoituksessa.

Sacklén sanoo, että palvelujen monipuolistumisen ohella myös vartiointialan liiketoimintamalli on muutoksessa. Puhtaasta asiakassuhteesta siirrytään entistä enemmän kumppanuuteen.

– Aiemmin vartiointipalvelu perustui tunti- tai kuukausihintaan. Nyt istutaan asiakkaan kanssa alas ja mietitään yhdessä tarvittavaa kokonaisratkaisua.

Myös vähittäiskaupassa yritysturvallisuuteen liittyvissä asioissa on tapahtunut viime vuosina isoja muutoksia. Keskon K-Citymarketeista vastaava ketjujohtaja Ari Sääksmäki sanoo, että kyse on paljon muustakin kuin kaupoissa päivystävistä vartijoista.

Kauppa haluaa turvata jatkuvuuden

Myös vähittäiskaupassa yritysturvallisuuteen liittyvissä asioissa on tapahtunut viime vuosina isoja muutoksia. Keskon K-Citymarketeista vastaava ketjujohtaja Ari Sääksmäki sanoo, että kyse on paljon muustakin kuin kaupoissa päivystävistä vartijoista.

– Toki asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen ja myymälävarkauksien ehkäisy ovat edelleen tärkeitä, mutta rinnalle on tullut entistä enemmän liiketoiminnan jatkuvuutta turvaavia asioita.

– Tässä korostuu esimerkiksi kyberturvallisuuden merkitys, Sääksmäki toteaa.

Ari Sääksmäki on K-Citymarketeista vastaava ketjujohtaja. Kauppakamarilehti teemana turvallisuus
Myös vähittäiskaupassa yritysturvallisuuteen liittyvissä asioissa on tapahtunut viime vuosina isoja muutoksia, kertoo K-Citymarketin vastaava ketjujohtaja Ari Sääksmäki.

Kaupan tietojärjestelmät on suojattava niin, että asiakkaiden tiedot ovat turvassa tietovarkailta. Myös maksujärjestelmät on suojattava huolellisesti, jotta maksupäätteitä ei voi lamauttaa tietohyökkäyksellä.

– Kaupan alalla yritysturvallisuus linkittyy oleellisesti myös maineriskiin. Asiakkaat edellyttävät, että asiat ovat kunnossa. Myös viranomaisilta on tullut turvallisuuteen liittyviä uusia määräyksiä.

Henkilöstöllä turvallisuudessa avainrooli

Sääksmäen mukaan nyt puhutaan paljon turvallisuuden johtamisesta. Yrityksen turvallisuus ei ole enää vain erillisen turvayksikön vastuulla, vaan asiakokonaisuus on mukana arkisessa johtamisessa ja osa jokaisen työntekijän päivittäistä työtä.

– Myös esihenkilöiden ja henkilöstön koulutus on jatkuvaa.

Henkilökunnan tärkeä rooli tuli hyvin esille korona-aikana, jolloin pandemian puhjettua oli siirryttävä nopeasti kriisijohtamiseen. Kaupoissa oli otettava pikaisella aikataululla käyttöön asiakkaiden ja henkilöstön terveyden turvaavat toimet.

– Korona-ajan suurin opetus on ollut, että poikkeustilanteissa tarvitaan selkeää viestintää ja ohjeistuksia, Sääksmäki korostaa.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2021
Teemajutut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...