Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Reetta Riihimäki Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntija neuvontapalveluissa. Kauppakamarilehti

Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa

Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen perusmääräyksistä. Prosessi toisin sopimiseen on tällöin määritelty työehtosopimuksessa: mistä voidaan sopia, ketkä ovat sopimuksen osapuolet ja niin edelleen.

Mahdollisuus tehdä työehtosopimuksen mukaisia paikallisia sopimuksia koskee usein vain järjestäytyneitä työnantajia, jotka noudattavat työehtosopimusta niin kutsutusti normaalisitovana.

Työpaikkakohtainen sopiminen

Yleisesti paikallisella sopimisella tarkoitetaan työpaikkakohtaista sopimista. Työnantajaliittoon järjestäytymätön työnantaja voi tehdä paikallisia sopimuksia työlainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Työaikalaki mahdollistaa esimerkiksi liukuvasta työajasta sopimisen ja työsopimuslaki lomauttamisesta sopimisen. Tällaisiin sopimuksiin on kuitenkin saatava kunkin työntekijän hyväksyntä, koska laissa ei yleensä ole säädetty henkilöstön edustajan mahdollisuudesta tehdä edustamiaan henkilöitä koskevaa paikallista sopimusta. Käytännössä kyse on siis työnantajan ja työntekijän välisestä sopimisesta, ellei työntekijän erikseen valtuuttama edustaja tee sopimusta hänen puolestaan. Poikkeuksena pääsääntöön on kuitenkin esimerkiksi työaikapankin käyttöönotosta sopiminen työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä, josta on oma määräyksensä laissa.

Työehtosopimusten laista poikkeavat määräykset

Työoikeudellisten säädösten loppupuolelta löytyy tyypillisesti pykälä, jossa on lueteltu, mistä lainkohdista voidaan sopia toisin työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yhdistysten välillä eli siis valtakunnallisten työehtosopimusosapuolten kesken. Tästä syystä työehtosopimuksissa on esimerkiksi työsopimuslaista, työaikalaista ja vuosilomalaista poikkeavia määräyksiä. Samaisissa laeissa on myös pykälät, joissa säädetään, että työehtosopimusta sen yleissitovuuden perusteella noudattava työnantaja saa noudattaa valtakunnallisissa työehtosopimuksissa sovittuja laista poikkeavia määräyksiä, jos niiden soveltaminen ei edellytä paikallista sopimista. Suomessa on valtavasti yleissitovia työehtosopimuksia, joita on siis noudatettava alalla toimivissa työnantajaliittoon kuulumattomissakin yrityksissä.

Mikä mahdollisesti muuttuu?

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan paikallisen sopimisen edellytyksiä on tarkoitus laajentaa poistamalla nämä edellä mainitut yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat rajoitukset. Työlainsäädäntöä halutaan muuttaa niin, että yrityskohtaisella työehtosopimuksella olisi sallittua poiketa laissa erikseen säädetyistä säännöksistä. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työryhmä valmistelee parhaillaan mietintöä tarvittavista muutoksista. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2024.

Reetta Riihimäki
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Neuvontapalvelut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...