Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Reetta Riihimäki Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntija neuvontapalveluissa. Kauppakamarilehti

Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa

Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen perusmääräyksistä. Prosessi toisin sopimiseen on tällöin määritelty työehtosopimuksessa: mistä voidaan sopia, ketkä ovat sopimuksen osapuolet ja niin edelleen.

Mahdollisuus tehdä työehtosopimuksen mukaisia paikallisia sopimuksia koskee usein vain järjestäytyneitä työnantajia, jotka noudattavat työehtosopimusta niin kutsutusti normaalisitovana.

Työpaikkakohtainen sopiminen

Yleisesti paikallisella sopimisella tarkoitetaan työpaikkakohtaista sopimista. Työnantajaliittoon järjestäytymätön työnantaja voi tehdä paikallisia sopimuksia työlainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Työaikalaki mahdollistaa esimerkiksi liukuvasta työajasta sopimisen ja työsopimuslaki lomauttamisesta sopimisen. Tällaisiin sopimuksiin on kuitenkin saatava kunkin työntekijän hyväksyntä, koska laissa ei yleensä ole säädetty henkilöstön edustajan mahdollisuudesta tehdä edustamiaan henkilöitä koskevaa paikallista sopimusta. Käytännössä kyse on siis työnantajan ja työntekijän välisestä sopimisesta, ellei työntekijän erikseen valtuuttama edustaja tee sopimusta hänen puolestaan. Poikkeuksena pääsääntöön on kuitenkin esimerkiksi työaikapankin käyttöönotosta sopiminen työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä, josta on oma määräyksensä laissa.

Työehtosopimusten laista poikkeavat määräykset

Työoikeudellisten säädösten loppupuolelta löytyy tyypillisesti pykälä, jossa on lueteltu, mistä lainkohdista voidaan sopia toisin työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yhdistysten välillä eli siis valtakunnallisten työehtosopimusosapuolten kesken. Tästä syystä työehtosopimuksissa on esimerkiksi työsopimuslaista, työaikalaista ja vuosilomalaista poikkeavia määräyksiä. Samaisissa laeissa on myös pykälät, joissa säädetään, että työehtosopimusta sen yleissitovuuden perusteella noudattava työnantaja saa noudattaa valtakunnallisissa työehtosopimuksissa sovittuja laista poikkeavia määräyksiä, jos niiden soveltaminen ei edellytä paikallista sopimista. Suomessa on valtavasti yleissitovia työehtosopimuksia, joita on siis noudatettava alalla toimivissa työnantajaliittoon kuulumattomissakin yrityksissä.

Mikä mahdollisesti muuttuu?

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan paikallisen sopimisen edellytyksiä on tarkoitus laajentaa poistamalla nämä edellä mainitut yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat rajoitukset. Työlainsäädäntöä halutaan muuttaa niin, että yrityskohtaisella työehtosopimuksella olisi sallittua poiketa laissa erikseen säädetyistä säännöksistä. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työryhmä valmistelee parhaillaan mietintöä tarvittavista muutoksista. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2024.

Reetta Riihimäki
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...