Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Mika Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti 3/2023

Osakeyhtiön omat osakkeet

Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain (OYL) mukaan olla kuitenkin vähintään yksi omistaja. Näin ollen se ei voi hankkia tai lunastaa kaikkia omia osakkeitaan, vaan ainakin yhden osakkeen on oltava yhtiön ulkopuolella.

Julkisella osakeyhtiöllä (oyj) ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei puolestaan saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.

OYL:ssa mainittu yhdenvertaisuusperiaate tulee ottaa huomioon myös omien osakkeiden hankintaa koskevissa päätöksissä.

Miten osakeyhtiö voi saada omia osakkeitaan

Osakeyhtiö voi hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan OYL 15 luvussa säädetyin tavoin. Yhtiö ei siis voi varsinaisesti ostaa omia osakkeitaan, vaikka käytännössä puhutaan usein, että yhtiö ostaa omia osakkeitaan. Hankkimisessa ja lunastamisessa maksetaan osakkeenomistajalle vastike eli käytännössä rahaa.

Hankkimisesta ja lunastamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Julkisessa osakeyhtiössä päätös on tehtävä 2/2 OYL 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla 2/3:n määräenemmistöllä.

Jos hankkiminen tai lunastaminen toteutetaan yhtiön osakepääomaa alentamalla, noudatetaan lisäksi, mitä OYL 14 luvussa (osakepääoman alentaminen) säädetään.

Lunastaminen ja hankkiminen voidaan tehdä myös suunnatusti.

Yhtiö voi päättää maksuttomasta osakeannista itselleen niin, että osakeannissa rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä. Tällaiseen osakeantiin ei sovelleta suunnattua osakeantia koskevia säännöksiä. Yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa kuitenkaan merkitä yhtiön osakkeita vastiketta vastaan.

Emoyhtiön osakkeiden hankkiminen saattaa olla tytäryhtiön toiminnan tarkoituksen vastaista ja näin ollen OYL:n vastaista.

Yhtiö voi myös ottaa omia osakkeitaan pantiksi.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että yhtiöllä on oikeus tai velvollisuus hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan.

Jos osakeyhtiö saa osakkeitaan vastikkeetta tai sulautumisessa tai jakautumisessa, ei OYL 15 luvun säännöksiä hankkimisesta, lunastamisesta ja pantiksi ottamisesta sovelleta.

Osakkeista luopuminen

Vastaavasti kuin yhtiö ei voi ostaa omia osakkeitaan, se ei voi esimerkiksi myydä omia osakkeitaan, vaikka usein myynnistä puhutaankin. Osakeyhtiö voi luovuttaa omia hallussaan olevia tai uusia osakkeitaan osakeannissa eli antamalla osakkeita.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voi myös olla suunnattu, jolloin osakkeita annetaan muuten kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa. Tällaisessa osakeannissa tulee noudattaa OYL 9 luvun säännöksiä.

Panttina olevien omien osakkeiden myymiseen on myös olemassa omat säännöksensä.

Mitä hallussa oleville osakkeille voi tehdä

Yhtiö voi pitää hallussaan olevat osakkeet esimerkiksi tulevia osakeanteja varten. Osakkeita voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilöstön sitouttamisessa tai yrityskaupoissa ja -järjestelyissä.

Osakkeet voidaan myös mitätöidä, jos niille ei ole tarvetta. Mitätöinnistä päättää yhtiön hallitus. Mitätöiminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä. Osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus on rekisteröity.

Yhtiön omille osakkeille ei voi maksaa osinkoa, eikä niille voi jakaa varoja muutenkaan. Omilla osakkeilla ei voi myöskään äänestää yhtiökokouksessa.

Vastoin OYL:n säännöksiä hankitut tai lunastetut omat osakkeet on luovutettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua saannosta.


Mika Lahtinen

juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Neuvontapalvelut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...