Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Mika Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti 3/2023

Osakeyhtiön omat osakkeet

Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain (OYL) mukaan olla kuitenkin vähintään yksi omistaja. Näin ollen se ei voi hankkia tai lunastaa kaikkia omia osakkeitaan, vaan ainakin yhden osakkeen on oltava yhtiön ulkopuolella.

Julkisella osakeyhtiöllä (oyj) ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei puolestaan saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.

OYL:ssa mainittu yhdenvertaisuusperiaate tulee ottaa huomioon myös omien osakkeiden hankintaa koskevissa päätöksissä.

Miten osakeyhtiö voi saada omia osakkeitaan

Osakeyhtiö voi hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan OYL 15 luvussa säädetyin tavoin. Yhtiö ei siis voi varsinaisesti ostaa omia osakkeitaan, vaikka käytännössä puhutaan usein, että yhtiö ostaa omia osakkeitaan. Hankkimisessa ja lunastamisessa maksetaan osakkeenomistajalle vastike eli käytännössä rahaa.

Hankkimisesta ja lunastamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Julkisessa osakeyhtiössä päätös on tehtävä 2/2 OYL 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla 2/3:n määräenemmistöllä.

Jos hankkiminen tai lunastaminen toteutetaan yhtiön osakepääomaa alentamalla, noudatetaan lisäksi, mitä OYL 14 luvussa (osakepääoman alentaminen) säädetään.

Lunastaminen ja hankkiminen voidaan tehdä myös suunnatusti.

Yhtiö voi päättää maksuttomasta osakeannista itselleen niin, että osakeannissa rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä. Tällaiseen osakeantiin ei sovelleta suunnattua osakeantia koskevia säännöksiä. Yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa kuitenkaan merkitä yhtiön osakkeita vastiketta vastaan.

Emoyhtiön osakkeiden hankkiminen saattaa olla tytäryhtiön toiminnan tarkoituksen vastaista ja näin ollen OYL:n vastaista.

Yhtiö voi myös ottaa omia osakkeitaan pantiksi.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että yhtiöllä on oikeus tai velvollisuus hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan.

Jos osakeyhtiö saa osakkeitaan vastikkeetta tai sulautumisessa tai jakautumisessa, ei OYL 15 luvun säännöksiä hankkimisesta, lunastamisesta ja pantiksi ottamisesta sovelleta.

Osakkeista luopuminen

Vastaavasti kuin yhtiö ei voi ostaa omia osakkeitaan, se ei voi esimerkiksi myydä omia osakkeitaan, vaikka usein myynnistä puhutaankin. Osakeyhtiö voi luovuttaa omia hallussaan olevia tai uusia osakkeitaan osakeannissa eli antamalla osakkeita.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voi myös olla suunnattu, jolloin osakkeita annetaan muuten kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa. Tällaisessa osakeannissa tulee noudattaa OYL 9 luvun säännöksiä.

Panttina olevien omien osakkeiden myymiseen on myös olemassa omat säännöksensä.

Mitä hallussa oleville osakkeille voi tehdä

Yhtiö voi pitää hallussaan olevat osakkeet esimerkiksi tulevia osakeanteja varten. Osakkeita voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilöstön sitouttamisessa tai yrityskaupoissa ja -järjestelyissä.

Osakkeet voidaan myös mitätöidä, jos niille ei ole tarvetta. Mitätöinnistä päättää yhtiön hallitus. Mitätöiminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä. Osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus on rekisteröity.

Yhtiön omille osakkeille ei voi maksaa osinkoa, eikä niille voi jakaa varoja muutenkaan. Omilla osakkeilla ei voi myöskään äänestää yhtiökokouksessa.

Vastoin OYL:n säännöksiä hankitut tai lunastetut omat osakkeet on luovutettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua saannosta.


Mika Lahtinen

juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...