Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Mika Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti 3/2023

Osakeyhtiön omat osakkeet

Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain (OYL) mukaan olla kuitenkin vähintään yksi omistaja. Näin ollen se ei voi hankkia tai lunastaa kaikkia omia osakkeitaan, vaan ainakin yhden osakkeen on oltava yhtiön ulkopuolella.

Julkisella osakeyhtiöllä (oyj) ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei puolestaan saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.

OYL:ssa mainittu yhdenvertaisuusperiaate tulee ottaa huomioon myös omien osakkeiden hankintaa koskevissa päätöksissä.

Miten osakeyhtiö voi saada omia osakkeitaan

Osakeyhtiö voi hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan OYL 15 luvussa säädetyin tavoin. Yhtiö ei siis voi varsinaisesti ostaa omia osakkeitaan, vaikka käytännössä puhutaan usein, että yhtiö ostaa omia osakkeitaan. Hankkimisessa ja lunastamisessa maksetaan osakkeenomistajalle vastike eli käytännössä rahaa.

Hankkimisesta ja lunastamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Julkisessa osakeyhtiössä päätös on tehtävä 2/2 OYL 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla 2/3:n määräenemmistöllä.

Jos hankkiminen tai lunastaminen toteutetaan yhtiön osakepääomaa alentamalla, noudatetaan lisäksi, mitä OYL 14 luvussa (osakepääoman alentaminen) säädetään.

Lunastaminen ja hankkiminen voidaan tehdä myös suunnatusti.

Yhtiö voi päättää maksuttomasta osakeannista itselleen niin, että osakeannissa rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä. Tällaiseen osakeantiin ei sovelleta suunnattua osakeantia koskevia säännöksiä. Yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa kuitenkaan merkitä yhtiön osakkeita vastiketta vastaan.

Emoyhtiön osakkeiden hankkiminen saattaa olla tytäryhtiön toiminnan tarkoituksen vastaista ja näin ollen OYL:n vastaista.

Yhtiö voi myös ottaa omia osakkeitaan pantiksi.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että yhtiöllä on oikeus tai velvollisuus hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan.

Jos osakeyhtiö saa osakkeitaan vastikkeetta tai sulautumisessa tai jakautumisessa, ei OYL 15 luvun säännöksiä hankkimisesta, lunastamisesta ja pantiksi ottamisesta sovelleta.

Osakkeista luopuminen

Vastaavasti kuin yhtiö ei voi ostaa omia osakkeitaan, se ei voi esimerkiksi myydä omia osakkeitaan, vaikka usein myynnistä puhutaankin. Osakeyhtiö voi luovuttaa omia hallussaan olevia tai uusia osakkeitaan osakeannissa eli antamalla osakkeita.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voi myös olla suunnattu, jolloin osakkeita annetaan muuten kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa. Tällaisessa osakeannissa tulee noudattaa OYL 9 luvun säännöksiä.

Panttina olevien omien osakkeiden myymiseen on myös olemassa omat säännöksensä.

Mitä hallussa oleville osakkeille voi tehdä

Yhtiö voi pitää hallussaan olevat osakkeet esimerkiksi tulevia osakeanteja varten. Osakkeita voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilöstön sitouttamisessa tai yrityskaupoissa ja -järjestelyissä.

Osakkeet voidaan myös mitätöidä, jos niille ei ole tarvetta. Mitätöinnistä päättää yhtiön hallitus. Mitätöiminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä. Osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus on rekisteröity.

Yhtiön omille osakkeille ei voi maksaa osinkoa, eikä niille voi jakaa varoja muutenkaan. Omilla osakkeilla ei voi myöskään äänestää yhtiökokouksessa.

Vastoin OYL:n säännöksiä hankitut tai lunastetut omat osakkeet on luovutettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua saannosta.


Mika Lahtinen

juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta on helppo valita koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Lue juttu ›
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Lue juttu ›
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Neuvontapalvelut
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Seuraa näitä 30.8.2023
Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia lokakuun alusta alkaen. Ulkoministeriö on laatinut ohjeita...
Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!
Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?
Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle
Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat...
Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput
Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja....
Pandemia alensi Helsingin ydinkeskustan elävyyttä
Helsingin ydinkeskustan elävyys aleni kaikkein voimakkaimmin tähän mennessä tutkituista kaupungeista.
Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen
Vantaan pikaraitiotie tuo asumisen lisäksi merkittävää kasvua kaupalle ja muille palveluille. Kysyimme...
KauppakamariTiedon vastauspankki: Kysy, me vastaamme
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Oletko valmis metaversumin ja tekoälyn vallankumoukseen?
Mitä meidän tulee tietää metaversumista, web3:sta ja tekoälystä? Miten ne voivat radikaalisti muuttaa...
Traffic and pedestrian areas need to be balanced in central Helsinki
Companies are satisfied with the expansion of the pedestrian areas in central Helsinki as long as good...
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...