Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarissa. Kauppakamarilehti, neuvontapalvelut.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus

Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi (OYL 6:17.1:3).

Hallituksen jäsenen tiedonsaantioikeus

Tarvittaessa hallitus tai sen jäsen voi osoittaa, mitkä tiedot ovat hallituksen tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia. Annettavia tietoja voivat olla taloudelliset ja liiketoiminnan kehittymiseen liittyvät tiedot, merkittävät viranomaispäätökset, keskeiset sopimukset asiakkaiden ja toimittajien kanssa, organisaation muutoksiin liittyvät tiedot ja niin edelleen. Yhtiön hallituksen pöytäkirjat ja yhtiökokouksen pöytäkirjat sekä tilinpäätöstiedot ovat olennaisia tietoja hallituksen jäsenelle. Lähtökohta on, että tietoja yleensä annettaisiin hallituksen kokouksessa ja samassa laajuudessa kaikille hallituksen jäsenille.

Kirjanpitoaineisto

Osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n mukaan hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on kollektiivinen toimielin ja yksittäinen hallituksen jäsen voi edustaa yhtiötä vain esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden tai hallituksen valtuutuksen nojalla. Kirjanpitoaineistoa ei voi luovuttaa yksittäiselle hallituksen jäsenelle, ellei tällä ole yhtiön nimenkirjoitusoikeutta.

Aineistoa voi luovuttaa hallitukselle esimerkiksi myöntämällä taloushallinnon järjestelmään käyttöoikeudet kaikille jäsenille tai luovuttamalla aineisto fyysisesti henkilölle, jonka hallitus on kokouksessaan valtuuttanut vastaanottamaan aineiston.

Osakeyhtiön osakkaan tiedonsaantioikeus

Hallituksella, toimitusjohtajalla ja yhtiön johdolla ei ole laissa säädettyä velvollisuutta antaa yhtiön toiminnasta tietoja tilikauden aikana yksittäiselle osakkeenomistajalle. Lähtökohtana on, että lain vaatimukset täyttävä tilinpäätösinformaatio ja yhtiökokouksen kyselyoikeus riittävät, tietyillä poikkeuksilla (esimerkiksi oikeus saada tietoja osakeantipäätöksestä; OYL 9 luku 8 §). Osakkaalla ei siten ole mitään yleistä oikeutta vaatia nähtäväkseen tai saada jäljennöksiä yhtiön asiakirjoista.

Yhtiökokouksessa esitettävät tiedot on määritelty osakeyhtiölain 5 luvussa ja osakkeenomistajalla on myös oikeus esittää siellä kysymyksiä yhtiölle. Yhtiön johto joutuu tällöin päättämään, onko tiedon antamisesta yhtiölle olennaista haittaa. Yhtiökokouksen ulkopuolella osakkaalla on oikeus tutustua yhtiökokouspöytäkirjoihin, tilinpäätöksiin, kaupparekisteritietoihin sekä osakasluetteloihin. Niukkaa tietojen saantia on perusteltu esimerkiksi sillä, että osakkeenomistajaa ei ole nimenomaisesti kielletty käyttämästä saamiaan tietoja yhtiön vahingoksi. Kirjallisuudessa on katsottu, että yhtiön hallitus on velvollinen antamaan pyydettäessä tietoja koko osakekannan omistavalle henkilölle tai henkilöille. Tässä tilanteessa tietojen antaminen ei aiheuttaisi olennaista haittaa yhtiölle. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä koskee arvopaperimarkkinalaki, jossa on laajemmat tiedonantovelvollisuudet. Yhteenvetona voisi todeta, että listaamattoman yhtiön osakkeenomistajan tiedon saantioikeus perustuu lähinnä yhtiökokouksiin, omatoimisiin tiedusteluihin ja tilinpäätöksestä ilmenevään tietoon.

 

Marko Silen
johtaja
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta on helppo valita koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Lue juttu ›
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Lue juttu ›
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Neuvontapalvelut
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Seuraa näitä 30.8.2023
Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia lokakuun alusta alkaen. Ulkoministeriö on laatinut ohjeita...
Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!
Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?
Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle
Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat...
Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput
Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja....
Pandemia alensi Helsingin ydinkeskustan elävyyttä
Helsingin ydinkeskustan elävyys aleni kaikkein voimakkaimmin tähän mennessä tutkituista kaupungeista.
Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen
Vantaan pikaraitiotie tuo asumisen lisäksi merkittävää kasvua kaupalle ja muille palveluille. Kysyimme...
KauppakamariTiedon vastauspankki: Kysy, me vastaamme
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Oletko valmis metaversumin ja tekoälyn vallankumoukseen?
Mitä meidän tulee tietää metaversumista, web3:sta ja tekoälystä? Miten ne voivat radikaalisti muuttaa...
Traffic and pedestrian areas need to be balanced in central Helsinki
Companies are satisfied with the expansion of the pedestrian areas in central Helsinki as long as good...
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...