Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarissa. Kauppakamarilehti, neuvontapalvelut.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus

Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi (OYL 6:17.1:3).

Hallituksen jäsenen tiedonsaantioikeus

Tarvittaessa hallitus tai sen jäsen voi osoittaa, mitkä tiedot ovat hallituksen tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia. Annettavia tietoja voivat olla taloudelliset ja liiketoiminnan kehittymiseen liittyvät tiedot, merkittävät viranomaispäätökset, keskeiset sopimukset asiakkaiden ja toimittajien kanssa, organisaation muutoksiin liittyvät tiedot ja niin edelleen. Yhtiön hallituksen pöytäkirjat ja yhtiökokouksen pöytäkirjat sekä tilinpäätöstiedot ovat olennaisia tietoja hallituksen jäsenelle. Lähtökohta on, että tietoja yleensä annettaisiin hallituksen kokouksessa ja samassa laajuudessa kaikille hallituksen jäsenille.

Kirjanpitoaineisto

Osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n mukaan hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on kollektiivinen toimielin ja yksittäinen hallituksen jäsen voi edustaa yhtiötä vain esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden tai hallituksen valtuutuksen nojalla. Kirjanpitoaineistoa ei voi luovuttaa yksittäiselle hallituksen jäsenelle, ellei tällä ole yhtiön nimenkirjoitusoikeutta.

Aineistoa voi luovuttaa hallitukselle esimerkiksi myöntämällä taloushallinnon järjestelmään käyttöoikeudet kaikille jäsenille tai luovuttamalla aineisto fyysisesti henkilölle, jonka hallitus on kokouksessaan valtuuttanut vastaanottamaan aineiston.

Osakeyhtiön osakkaan tiedonsaantioikeus

Hallituksella, toimitusjohtajalla ja yhtiön johdolla ei ole laissa säädettyä velvollisuutta antaa yhtiön toiminnasta tietoja tilikauden aikana yksittäiselle osakkeenomistajalle. Lähtökohtana on, että lain vaatimukset täyttävä tilinpäätösinformaatio ja yhtiökokouksen kyselyoikeus riittävät, tietyillä poikkeuksilla (esimerkiksi oikeus saada tietoja osakeantipäätöksestä; OYL 9 luku 8 §). Osakkaalla ei siten ole mitään yleistä oikeutta vaatia nähtäväkseen tai saada jäljennöksiä yhtiön asiakirjoista.

Yhtiökokouksessa esitettävät tiedot on määritelty osakeyhtiölain 5 luvussa ja osakkeenomistajalla on myös oikeus esittää siellä kysymyksiä yhtiölle. Yhtiön johto joutuu tällöin päättämään, onko tiedon antamisesta yhtiölle olennaista haittaa. Yhtiökokouksen ulkopuolella osakkaalla on oikeus tutustua yhtiökokouspöytäkirjoihin, tilinpäätöksiin, kaupparekisteritietoihin sekä osakasluetteloihin. Niukkaa tietojen saantia on perusteltu esimerkiksi sillä, että osakkeenomistajaa ei ole nimenomaisesti kielletty käyttämästä saamiaan tietoja yhtiön vahingoksi. Kirjallisuudessa on katsottu, että yhtiön hallitus on velvollinen antamaan pyydettäessä tietoja koko osakekannan omistavalle henkilölle tai henkilöille. Tässä tilanteessa tietojen antaminen ei aiheuttaisi olennaista haittaa yhtiölle. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä koskee arvopaperimarkkinalaki, jossa on laajemmat tiedonantovelvollisuudet. Yhteenvetona voisi todeta, että listaamattoman yhtiön osakkeenomistajan tiedon saantioikeus perustuu lähinnä yhtiökokouksiin, omatoimisiin tiedusteluihin ja tilinpäätöksestä ilmenevään tietoon.

 

Marko Silen
johtaja
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Tutustu neuvontaamme 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Neuvontapalvelut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...