Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen (Kauppakamarilehden pääkirjoitus).

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen

Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000 lasta vähemmän, noin 100 000 työikäistä vähemmän ja lähes 300 000 senioria enemmän kuin vuonna 2019. Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2034. Työvoimapula näkyy yrityksissä jo nyt.

On selvää, että kaikki kynnelle kykenevät suomalaiset on saatava töihin. On kuitenkin yhtä selvää, että näin isoa ja pitkälle edennyttä työvoimavajetta ei kyetä ratkomaan kotimaisin voimin. Työperäistä maahanmuuttoa on kasvatettava. Osaavan työvoiman saatavuuden ratkaiseminen on tulevan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.

Vuosi 2022 oli Suomelle ennätyksellisen hyvä työperäisen maahanmuuton vuosi. Työn perusteella myönnettiin liki 15 000 oleskelulupaa – kolminkertainen määrä vuoteen 2015 verrattuna. EU-kansalaisten rekisteröinnit Suomeen työn perusteella vähentyivät vajaaseen 4 000:een, kun vastaava luku oli 5 600 vuonna 2015.

Kaikki länsimaat kärsivät osaajapulasta. Kilpailu osaajista käy EU-maiden kesken kuumana, ja jokainen maa panostaa veto- ja pitovoimaansa. Emme siis voi olettaa, että saisimme osaajapulaan ratkaisun EU:n sisäisen maahanmuuton avulla, vaan ammattilaisia pitää hakea kauempaa.

Suomi ei valitettavasti kuulu kansainvälisten osaajien toivekohteisiin. OECD:n houkuttelevuusindeksin mukaan Suomi sijoittuu 35 maan vertailussa keskivälin huonommalle puolelle ja kauas muista Pohjoismaista. On itsestään selvää, että oleskelulupien käsittelyä ja maahantuloa on nopeutettava. Se on kuitenkin vasta välttämätön edellytys – houkutteluun pitää panostaa erikseen.

Helsingin seudun kauppakamarissa laaditussa Helsingin seudun visiossa 2050 on esitetty houkuttelutekijöitä, jotka kannattaa ottaa nopeasti käyttöön, jotta Suomeen saadaan vuosittain perheineen 30 000 osaajaa, heistä 20 000 Helsingin seudulle: Tarjotaan ETA-alueen ulkopuolisille kansainvälisille opiskelijoille (joiden määrää pitää lisätä merkittävästi) koulutusmaksujen palautus kolmen vuoden työssäolon vastineeksi.

Tarjotaan ulkomaisille osaajille VIP-väylä seudun työmarkkinoille: työluvan lisäksi vuokra-asuntotarjouksia, englanninkielinen päiväkoti- ja koulutarjous, perehdyttämistä ja mentorointia, valmiita verkostoja, henkilökohtaista uraneuvontaa puolisolle.

Nostetaan englannin kieli seudun kolmanneksi viralliseksi kieleksi.

Ja lopuksi: yritysten osaamista kansainvälisessä rekrytoinnissa pitää kohentaa. Syksyllä 2021 tehdyn kauppakamarikyselyn mukaan vain 40 prosenttia suomalaisyrityksistä on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia ja 35 prosenttia yrityksistä katsoo, että niillä on riittävät valmiudet ulkomaisiin rekrytointeihin. Maahan jo tulleiden vieraskielisten työllisyysaste pitää kaiken kaikkiaan saada muun väestön tasolle tämän vuosikymmenen aikana. Tässä riittää neuvonta- ja koulutustehtävää myös Helsingin seudun kauppakamarille. Kutsumme yritykset talkoisiin mukaan! Osaavan työvoiman saaminen ratkaistaan yhdessä.

 

toimitusjohtaja
Pia Pakarinen
Helsingin seudun kauppakamari

 

@Pia_Pakarinen  (Twitter)
@Pia_Pakarinen (LinkedIn)

 

Helsingin seudun visio

Visiotyön teemat

Visiotyössä käsitellään erilaisia seudulle merkityksellisiä teemoja.

  • Osaava työvoima
  • Maankäyttö, asuminen, liikenne ja logistiikka
  • Helsingin seudun lumo- ja vetovoima
  • Valttikortit, joilla valloitamme maailman

 

Helsingin seudun ​visio 2050 | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Pääkirjoitukset
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...