Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen (Kauppakamarilehden pääkirjoitus).

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen

Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000 lasta vähemmän, noin 100 000 työikäistä vähemmän ja lähes 300 000 senioria enemmän kuin vuonna 2019. Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2034. Työvoimapula näkyy yrityksissä jo nyt.

On selvää, että kaikki kynnelle kykenevät suomalaiset on saatava töihin. On kuitenkin yhtä selvää, että näin isoa ja pitkälle edennyttä työvoimavajetta ei kyetä ratkomaan kotimaisin voimin. Työperäistä maahanmuuttoa on kasvatettava. Osaavan työvoiman saatavuuden ratkaiseminen on tulevan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.

Vuosi 2022 oli Suomelle ennätyksellisen hyvä työperäisen maahanmuuton vuosi. Työn perusteella myönnettiin liki 15 000 oleskelulupaa – kolminkertainen määrä vuoteen 2015 verrattuna. EU-kansalaisten rekisteröinnit Suomeen työn perusteella vähentyivät vajaaseen 4 000:een, kun vastaava luku oli 5 600 vuonna 2015.

Kaikki länsimaat kärsivät osaajapulasta. Kilpailu osaajista käy EU-maiden kesken kuumana, ja jokainen maa panostaa veto- ja pitovoimaansa. Emme siis voi olettaa, että saisimme osaajapulaan ratkaisun EU:n sisäisen maahanmuuton avulla, vaan ammattilaisia pitää hakea kauempaa.

Suomi ei valitettavasti kuulu kansainvälisten osaajien toivekohteisiin. OECD:n houkuttelevuusindeksin mukaan Suomi sijoittuu 35 maan vertailussa keskivälin huonommalle puolelle ja kauas muista Pohjoismaista. On itsestään selvää, että oleskelulupien käsittelyä ja maahantuloa on nopeutettava. Se on kuitenkin vasta välttämätön edellytys – houkutteluun pitää panostaa erikseen.

Helsingin seudun kauppakamarissa laaditussa Helsingin seudun visiossa 2050 on esitetty houkuttelutekijöitä, jotka kannattaa ottaa nopeasti käyttöön, jotta Suomeen saadaan vuosittain perheineen 30 000 osaajaa, heistä 20 000 Helsingin seudulle: Tarjotaan ETA-alueen ulkopuolisille kansainvälisille opiskelijoille (joiden määrää pitää lisätä merkittävästi) koulutusmaksujen palautus kolmen vuoden työssäolon vastineeksi.

Tarjotaan ulkomaisille osaajille VIP-väylä seudun työmarkkinoille: työluvan lisäksi vuokra-asuntotarjouksia, englanninkielinen päiväkoti- ja koulutarjous, perehdyttämistä ja mentorointia, valmiita verkostoja, henkilökohtaista uraneuvontaa puolisolle.

Nostetaan englannin kieli seudun kolmanneksi viralliseksi kieleksi.

Ja lopuksi: yritysten osaamista kansainvälisessä rekrytoinnissa pitää kohentaa. Syksyllä 2021 tehdyn kauppakamarikyselyn mukaan vain 40 prosenttia suomalaisyrityksistä on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia ja 35 prosenttia yrityksistä katsoo, että niillä on riittävät valmiudet ulkomaisiin rekrytointeihin. Maahan jo tulleiden vieraskielisten työllisyysaste pitää kaiken kaikkiaan saada muun väestön tasolle tämän vuosikymmenen aikana. Tässä riittää neuvonta- ja koulutustehtävää myös Helsingin seudun kauppakamarille. Kutsumme yritykset talkoisiin mukaan! Osaavan työvoiman saaminen ratkaistaan yhdessä.

 

toimitusjohtaja
Pia Pakarinen
Helsingin seudun kauppakamari

 

@Pia_Pakarinen  (Twitter)
@Pia_Pakarinen (LinkedIn)

 

Helsingin seudun visio

Visiotyön teemat

Visiotyössä käsitellään erilaisia seudulle merkityksellisiä teemoja.

  • Osaava työvoima
  • Maankäyttö, asuminen, liikenne ja logistiikka
  • Helsingin seudun lumo- ja vetovoima
  • Valttikortit, joilla valloitamme maailman

 

Helsingin seudun ​visio 2050 | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Pääkirjoitukset
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...