Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Riikka-Maria Yli-Suomu kirjoitti kolumnin Kauppakamarilehteen.

Osaavan työvoiman ja vieraskielisten palveluiden tarve todellinen

Osaavan työvoiman saatavuus on arvioitu pääkaupunkiseudulla erittäin heikoksi jo vuoden kuluttua, saati pidemmällä aikavälillä. Vaikka koronan aiheuttama työllisten tarjonnan kasvu tasapainottaa hetkellisesti tilannetta ja toimialakohtaiset erot ovat suuria, näyttää tilanne synkältä.

Saatavuusongelmista huolimatta myös työttömien työnhakijoiden määrä on suuri. Juuri alkaneessa työllisyyden kuntakokeilussa silmiinpistävän isoja kohderyhmiä Espoossa ovat muun muassa alle 29-vuotiaat nuoret sekä vieraskieliset. Lisäksi työttömyyden riskiryhmässä ovat ne työlliset, jotka työskentelevät pelkän perusasteen varassa.

Työn ja tekijöiden kohtaanto-ongelma tulee kasvamaan entisestään teknologiakehityksen myötä. Joka neljäs työtehtävä tulee muuttumaan merkittävästi 10-20 vuoden aikana. Näyttää siltä, että korona nopeutta nykyisten työtehtävien poistumista ja uusien syntymistä. Ratkaisun avain ongelmaan on poikkeuksetta osaaminen; koulutustason nostaminen, osaamisen laajentaminen, työelämävalmiuksien lisääminen tai perustaitojen vahvistaminen.

Espoon alue on Suomen kansainvälisintä ja monikulttuurisinta.

Kaupungin asukasluku kasvaa vuosittain tuhansilla ja kasvusta 90 % on vieraskielisiä. Kymmenessä vuodessa Espoossa on yli 100 000 vieraskielistä.

Maassamme on siis jo nyt paljon vieraskielisiä. Monilla heistä on myös koulutusta Suomesta ja kotoutuminen on vähintäänkin alkanut. Silti ulkomaalaisilla työttömyysaste suhdanteista riippumatta on 2,5-kertainen kantasuomalaisiin nähden. Keskustelussa yleisesti esiintyvä työvoiman ulkomailta tuominen törmää helposti samaan haasteen kuin jo maassa olevien vieraskielisten kohdalla eli kielitaitoon ja asenteisiin. Valtion, kuntien, työnantajien ja koulutuksen järjestäjien olisikin pohdittava, miten jo Suomessa olevat vieraskieliset saadaan työmarkkinoille.

Erityisesti maahanmuuttajille suunnattujen, työelämään johtavien koulutuspalveluiden tarve on akuutti. Paikallisten kielten oppiminen on tärkeä lähtökohta kotoutumiselle, mutta monen kohdalla englannin kieli voi toimia hyvänä tukena näillä poluilla. Englanninkielinen koulutustarjonta vahvistaa alueen talouskasvua ja monipuolista elinkeinorakennetta sekä sujuvoittaa vieraskielisen väestön työllistymispolkuja.

Espoon yrittäjien mukaan uutta yritystä perustamassa olevista asiakkaista yli kolmannes on vieraskielisiä. Siksi tuntuukin erikoiselta, että esimerkiksi englanninkielisen yrittäjän ammattitutkinnon järjestämiseen ei tunnu heltiävän valtiovallan lupaa Espoon alueelle.

Riikka-Maria Yli-Suomu
liiketoimintajohtaja
Omnia

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Kolumnit
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...