Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Osaajia tarvitaan

Koronaepidemia on jättänyt syvät jäljet Helsingin seudulle. Palveluyritysten toiminta on kärsinyt niin epidemiasta kuin sen torjunnastakin.

Yrityksissä mietitään nyt, millä strategioilla ja linjauksilla tilanteesta toivutaan ja maailmalla virinneeseen uuteen kysyntään vastataan. Vaikka pandemian uudet aallot ovatkin lykänneet talousennusteiden kasvupiikkien myöhemmäs, on pandemian aikana patoutunut paljon sellaista kysyntää, johon on vastattava nopeasti. Pelkästään rokotusohjelmien eteneminen tuo tätä kysyntää markkinoille.

Vaikka työvoiman tarjonta on korona-aikana kasvanut ja työllisyysluvut heikentyneet, podetaan monessa uutta kasvua etsivässä yrityksessä yhä työvoimapulaa. Yli puolet syksyllä toteutettuun kauppakamarin osaamis- ja rekrytointikyselyyn vastanneista yrityksistä raportoi työvoimapulasta. Erityisesti pulasta kärsitään rakennus-, sote- ja it-aloilla.

Selviytyminen koronakriisistä on useimpien yritysten näiden kuukausien päällimmäinen huoli, mutta katse kannattaa viimeistään nyt kaikilla aloilla nostaa hieman pidemmälle horisonttiin. Uusia osaajia voi olla vaikea löytää sitten, kun niitä taas tarvitaan. Ja tämä tarve voi kasvaa nopeastikin.

Uuden kasvun löytämiseksi yritysten onkin ennakoitava omia työvoimatarpeitaan ajoissa. Välineitä tähän saa oppilaitosyhteistyöstä, jonka avulla yritykset voivat täsmentää osaamisensa suuntaamista ja suoraan vaikuttaa töittensä tunnettuuteen. Entistä tiiviimpää vuorovaikutusta oppilaitosten ja yritysten kesken tarvitaan etenkin ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuuden laajentaminen kasvattaa tämän yhteistyön tarvetta, kun entistä suurempi osa ammatillisen koulutuksen aloittavista tulee opiskelemaan suoraan peruskoulun penkiltä ilman erityistä työkokemusta.

Myös korkeakouluissa yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on entistä tärkeämpää. Helsingin seudun yliopistot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat jo nyt hyvin laajoja yritysyhteistyön ohjelmia, joiden tuloksista hyötyvät sekä yritykset että korkeakoulut. Niiden avulla yritykset voivat parantaa tunnettuuttaan työnantajina, mutta samalla saada myös eväitä toimintansa ja tuotteittensa kehittämiseen.

Kauppakamarin, pääkaupunkiseudun kaupunkien, Uudenmaan liiton, TE-hallinnon, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten yhteisessä Ennakointikamarissa etsitään vastauksia koulutuksen suuntaamiseen niin, että se vastaa työelämän tuleviin tarpeisiin. Osana tätä työtä kauppakamari tekee säännöllisesti osaamis- ja rekrytointikyselyitä, joiden avulla saadaan yrityksiltä arvokasta tietoa koulutuksen kehittämisen pohjaksi. Tällä tavoin yritykset vaikuttavat suoraan koulutuksen kehittämiseen.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Pääkirjoitukset
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...