Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Osaajia tarvitaan

Koronaepidemia on jättänyt syvät jäljet Helsingin seudulle. Palveluyritysten toiminta on kärsinyt niin epidemiasta kuin sen torjunnastakin.

Yrityksissä mietitään nyt, millä strategioilla ja linjauksilla tilanteesta toivutaan ja maailmalla virinneeseen uuteen kysyntään vastataan. Vaikka pandemian uudet aallot ovatkin lykänneet talousennusteiden kasvupiikkien myöhemmäs, on pandemian aikana patoutunut paljon sellaista kysyntää, johon on vastattava nopeasti. Pelkästään rokotusohjelmien eteneminen tuo tätä kysyntää markkinoille.

Vaikka työvoiman tarjonta on korona-aikana kasvanut ja työllisyysluvut heikentyneet, podetaan monessa uutta kasvua etsivässä yrityksessä yhä työvoimapulaa. Yli puolet syksyllä toteutettuun kauppakamarin osaamis- ja rekrytointikyselyyn vastanneista yrityksistä raportoi työvoimapulasta. Erityisesti pulasta kärsitään rakennus-, sote- ja it-aloilla.

Selviytyminen koronakriisistä on useimpien yritysten näiden kuukausien päällimmäinen huoli, mutta katse kannattaa viimeistään nyt kaikilla aloilla nostaa hieman pidemmälle horisonttiin. Uusia osaajia voi olla vaikea löytää sitten, kun niitä taas tarvitaan. Ja tämä tarve voi kasvaa nopeastikin.

Uuden kasvun löytämiseksi yritysten onkin ennakoitava omia työvoimatarpeitaan ajoissa. Välineitä tähän saa oppilaitosyhteistyöstä, jonka avulla yritykset voivat täsmentää osaamisensa suuntaamista ja suoraan vaikuttaa töittensä tunnettuuteen. Entistä tiiviimpää vuorovaikutusta oppilaitosten ja yritysten kesken tarvitaan etenkin ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuuden laajentaminen kasvattaa tämän yhteistyön tarvetta, kun entistä suurempi osa ammatillisen koulutuksen aloittavista tulee opiskelemaan suoraan peruskoulun penkiltä ilman erityistä työkokemusta.

Myös korkeakouluissa yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on entistä tärkeämpää. Helsingin seudun yliopistot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat jo nyt hyvin laajoja yritysyhteistyön ohjelmia, joiden tuloksista hyötyvät sekä yritykset että korkeakoulut. Niiden avulla yritykset voivat parantaa tunnettuuttaan työnantajina, mutta samalla saada myös eväitä toimintansa ja tuotteittensa kehittämiseen.

Kauppakamarin, pääkaupunkiseudun kaupunkien, Uudenmaan liiton, TE-hallinnon, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten yhteisessä Ennakointikamarissa etsitään vastauksia koulutuksen suuntaamiseen niin, että se vastaa työelämän tuleviin tarpeisiin. Osana tätä työtä kauppakamari tekee säännöllisesti osaamis- ja rekrytointikyselyitä, joiden avulla saadaan yrityksiltä arvokasta tietoa koulutuksen kehittämisen pohjaksi. Tällä tavoin yritykset vaikuttavat suoraan koulutuksen kehittämiseen.

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Pääkirjoitukset
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...