Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti ja neuvontapalveluiden artikkeli oppisopimuksesta.

Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Tarkoituksena on, että oppilas saa tällä tavoin tarpeellisen käytännöllisen ja tietopuolisen opin tietyssä ammatissa.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon sovelletaan työlainsäädännön lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä. Oppisopimuksen osapuolilla on lähtökohtaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työnantajilla ja työntekijöillä.

Oppisopimuksen erityisluonteen vuoksi pääsääntöön on kuitenkin poikkeuksia

  • Useissa työehtosopimuksissa on erityismääräyksiä oppisopimuskoulutuksessa oleville työntekijöille maksettavasta palkasta.
  • Oppisopimuskoulutuksessa olevalla työntekijällä ei ole oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen.
  • Työnantaja ei voi sijoittaa vuosilomaa päällekkäin oppisopimukseen kuuluvien koulutuspäivien kanssa.
  • Työnantaja saa solmia oppisopimuksen ilman, että tämä loukkaisi taloudellisilla, tuotannollisilla tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanottujen työntekijöiden suojaksi säädettyä takaisinottovelvollisuutta.
  • Oppisopimuksen solmiminen ei loukkaa myöskään osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden oikeuksia niiltä osin, kun on kyse työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaisille työntekijöille.
  • Oppisopimuksella ei kuitenkaan ole sallittua ohittaa työsopimuslain mukaista työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta taloudellisilla, tuotannollisilla tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotuille tai lomautetuille työntekijöille.
  • Oppisopimus voidaan purkaa koeaikana ja muutoin työsuhteen aikana työsopimuslain purkuperusteilla.
  • Oppisopimus lakkaa, kun sopimuksen voimassaoloaika päättyy tai oppisopimus puretaan.
  • Oppisopimusta ei voi irtisanoa tai oppisopimustyöntekijää lomauttaa taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä. Kuitenkin koulutuksen järjestäjä voi antaa luvan oppisopimuksen päättämiseen työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla.
  • Jos oppisopimus päättyy tutkinnon suorittamiseen, on tavallista, että työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tässä yhteydessä on suositeltavaa laatia uusi työsopimus.

 

Työnantajalle, joka solmii oppisopimuksen, suoritetaan valtion varoista koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määräytyy muun muassa ohjauksen vaativuuden perusteella ja on yleensä 100–300 euroa kuukaudessa. Eräissä tilanteissa työnantaja voi saada oppisopimussuhteessa olevan henkilön palkkaamiseen myös palkkatukea.

Oppilaana voi olla henkilö, joka oppisopimusta tehtäessä on täyttänyt 15 vuotta. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Oppisopimus voidaan solmia myös jo työnantajan palveluksessa olevan työntekijän kanssa.

Harkitessaan oppisopimuskoulutuksen aloittamista työnantajan on otettava yhteys paikalliseen oppisopimustoimistoon tai suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

 

Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Mielipidekirjoitus: Yritysten kannattaa ottaa myös nuoria oppisopimuskoulutukseen | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi!

Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Neuvontapalvelut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...