Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Lakimies Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti ja neuvontapalveluiden artikkeli oppisopimuksesta.

Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Tarkoituksena on, että oppilas saa tällä tavoin tarpeellisen käytännöllisen ja tietopuolisen opin tietyssä ammatissa.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon sovelletaan työlainsäädännön lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä. Oppisopimuksen osapuolilla on lähtökohtaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työnantajilla ja työntekijöillä.

Oppisopimuksen erityisluonteen vuoksi pääsääntöön on kuitenkin poikkeuksia

  • Useissa työehtosopimuksissa on erityismääräyksiä oppisopimuskoulutuksessa oleville työntekijöille maksettavasta palkasta.
  • Oppisopimuskoulutuksessa olevalla työntekijällä ei ole oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen.
  • Työnantaja ei voi sijoittaa vuosilomaa päällekkäin oppisopimukseen kuuluvien koulutuspäivien kanssa.
  • Työnantaja saa solmia oppisopimuksen ilman, että tämä loukkaisi taloudellisilla, tuotannollisilla tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanottujen työntekijöiden suojaksi säädettyä takaisinottovelvollisuutta.
  • Oppisopimuksen solmiminen ei loukkaa myöskään osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden oikeuksia niiltä osin, kun on kyse työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaisille työntekijöille.
  • Oppisopimuksella ei kuitenkaan ole sallittua ohittaa työsopimuslain mukaista työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta taloudellisilla, tuotannollisilla tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotuille tai lomautetuille työntekijöille.
  • Oppisopimus voidaan purkaa koeaikana ja muutoin työsuhteen aikana työsopimuslain purkuperusteilla.
  • Oppisopimus lakkaa, kun sopimuksen voimassaoloaika päättyy tai oppisopimus puretaan.
  • Oppisopimusta ei voi irtisanoa tai oppisopimustyöntekijää lomauttaa taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä. Kuitenkin koulutuksen järjestäjä voi antaa luvan oppisopimuksen päättämiseen työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla.
  • Jos oppisopimus päättyy tutkinnon suorittamiseen, on tavallista, että työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tässä yhteydessä on suositeltavaa laatia uusi työsopimus.

 

Työnantajalle, joka solmii oppisopimuksen, suoritetaan valtion varoista koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määräytyy muun muassa ohjauksen vaativuuden perusteella ja on yleensä 100–300 euroa kuukaudessa. Eräissä tilanteissa työnantaja voi saada oppisopimussuhteessa olevan henkilön palkkaamiseen myös palkkatukea.

Oppilaana voi olla henkilö, joka oppisopimusta tehtäessä on täyttänyt 15 vuotta. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Oppisopimus voidaan solmia myös jo työnantajan palveluksessa olevan työntekijän kanssa.

Harkitessaan oppisopimuskoulutuksen aloittamista työnantajan on otettava yhteys paikalliseen oppisopimustoimistoon tai suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

 

Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

 

Avainsanat

KoulutusOnlinella uutta osaamista koko henkilöstölle

KoulutusOnlinen verkkokoulutukset tarjoavat joustavan tavan kehittää omaa osaamistasi tai koko henkilöstön taitoja missä ja milloin vain. Laajasta valikoimasta on helppo valita koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan, ja opiskella itselle sopivan mittaisissa osissa.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Neuvontapalvelut
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...