Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Juristi Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista. Kauppakamarilehti ja neuvontapalveluiden artikkeli oppisopimuksesta.

Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Tarkoituksena on, että oppilas saa tällä tavoin tarpeellisen käytännöllisen ja tietopuolisen opin tietyssä ammatissa.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon sovelletaan työlainsäädännön lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä. Oppisopimuksen osapuolilla on lähtökohtaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työnantajilla ja työntekijöillä.

Oppisopimuksen erityisluonteen vuoksi pääsääntöön on kuitenkin poikkeuksia

  • Useissa työehtosopimuksissa on erityismääräyksiä oppisopimuskoulutuksessa oleville työntekijöille maksettavasta palkasta.
  • Oppisopimuskoulutuksessa olevalla työntekijällä ei ole oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen.
  • Työnantaja ei voi sijoittaa vuosilomaa päällekkäin oppisopimukseen kuuluvien koulutuspäivien kanssa.
  • Työnantaja saa solmia oppisopimuksen ilman, että tämä loukkaisi taloudellisilla, tuotannollisilla tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanottujen työntekijöiden suojaksi säädettyä takaisinottovelvollisuutta.
  • Oppisopimuksen solmiminen ei loukkaa myöskään osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden oikeuksia niiltä osin, kun on kyse työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaisille työntekijöille.
  • Oppisopimuksella ei kuitenkaan ole sallittua ohittaa työsopimuslain mukaista työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta taloudellisilla, tuotannollisilla tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotuille tai lomautetuille työntekijöille.
  • Oppisopimus voidaan purkaa koeaikana ja muutoin työsuhteen aikana työsopimuslain purkuperusteilla.
  • Oppisopimus lakkaa, kun sopimuksen voimassaoloaika päättyy tai oppisopimus puretaan.
  • Oppisopimusta ei voi irtisanoa tai oppisopimustyöntekijää lomauttaa taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä. Kuitenkin koulutuksen järjestäjä voi antaa luvan oppisopimuksen päättämiseen työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla.
  • Jos oppisopimus päättyy tutkinnon suorittamiseen, on tavallista, että työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tässä yhteydessä on suositeltavaa laatia uusi työsopimus.

 

Työnantajalle, joka solmii oppisopimuksen, suoritetaan valtion varoista koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määräytyy muun muassa ohjauksen vaativuuden perusteella ja on yleensä 100–300 euroa kuukaudessa. Eräissä tilanteissa työnantaja voi saada oppisopimussuhteessa olevan henkilön palkkaamiseen myös palkkatukea.

Oppilaana voi olla henkilö, joka oppisopimusta tehtäessä on täyttänyt 15 vuotta. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Oppisopimus voidaan solmia myös jo työnantajan palveluksessa olevan työntekijän kanssa.

Harkitessaan oppisopimuskoulutuksen aloittamista työnantajan on otettava yhteys paikalliseen oppisopimustoimistoon tai suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

 

Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Mielipidekirjoitus: Yritysten kannattaa ottaa myös nuoria oppisopimuskoulutukseen | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi!

Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Neuvontapalvelut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...