You are currently viewing Näin rahoitetaan liikennejärjestelmä Helsingin seudulla

Näin rahoitetaan liikennejärjestelmä Helsingin seudulla

Julkistalouden menot Helsingin seudun liikennejärjestelmään ovat noin 1,8 Mrd € vuodessa. Tämä koostuu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten menoista 739 M€ (42 %), liikenneväylien kunnossapidosta 374 M€ (21 %) ja liikenneväyläinvestoinneista 675 M€ (37 %).
Valtion taloudessa seudun liikennejärjestelmästä kerätyt tulot ovat selvästi menoja suuremmat ja kuntien taloudessa tilanne on päinvastainen. Valtio kerää Helsingin seudun liikennejärjestelmästä merkittävät tulot kuntien tulorahoituksen ollessa vain joukkoliikenteen lipputulot. Vastaavasti kunnat rahoittavat merkittävällä tavalla joukkoliikennettä ja liikenneinfrastruktuurin investointeja ja kunnossapitoa.

Lue myös nämä