Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntijana Kauppakamarilehden neuvontapalvelussa.

Muutoksia vuoden 2023 verotukseen

Vuoden 2023 talousarvioesitys on käsitelty syyskuussa valtioneuvoston yleisistunnossa. Varsinaiset verolait vahvistetaan marras–joulukuussa. Talousarvioesityksen ja hallitusten esitysten perusteella yritys- ja henkilöverotukseen on tulossa vuodelle 2023 muun muassa seuraavat muutokset.

Yritysverotus ja arvonlisäverotus

Korkovähennysrajoituksiin tulee tiukennus verovuodesta 2023 alkaen. Tasevertailua tehtäessä tasevapautusta ei sovelleta, jos konsernista merkittävän omistusosuuden omistavalle taholle maksettujen korkojen määrä on vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista. Merkittävä omistusosuus on 10 %.

Peitelty osinko on ollut 75 %:n osalta veronalaista ansiotuloa. Ensi vuonna se muuttuu kokonaan veronalaiseksi ansiotuloksi.

Energian ja polttoaineiden hinnannousun johdosta arvonlisäverotukseen tulee väliaikaisia arvonlisäverokantojen alennuksia. 1.12.2022–30.4.2023 sähköenergian verokanta on 10 %. Henkilökuljetuksen, kuten linja-autolippujen, verokanta on 1.1.–30.4.2023 0 %.

17.11.2022 mennessä ei ole tullut hallituksen esityksiä arvonnousuverosta, taloudellisen työnantajan käsitteestä sekä uudesta T&K-lisävähennyksestä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, etteivät nämä lait tule voimaan vuodeksi 2023. Uusi eduskunta varmaan ottaa näihin aikanaan kantaa.

Henkilöverotus

SOTE-uudistuksen johdosta kuntaveron prosenttia pienennetään jokaisessa kunnassa 12,64 prosenttiyksikköä. Valtion tuloveroasteikkoon tehdään vastaavansuuruinen korotus. Valtion tuloveroa peritään jatkossa ensimmäisestä eurosta lähtien. Lähtökohtaisesti yksin tällä muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta verotuksen tasoon.

Työtulovähennystä korotetaan, ja siihen tulee 3 lisäporrastusta yli 60-vuotiaille. Perusvähennystä korotetaan, ja sen saa jatkossa kuntaveron lisäksi myös valtionverotuksessa, samoin kuin ansiotulovähennyksen. Valtionverotuksen ja kuntaverotuksen eläketulovähennys yhdistetään samansuuruiseksi. Asuntolainan korkoja ei voi vähentää enää vuonna 2023.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähennyskelpoinen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Oman auton käytön perusteella myönnettävä vähennys on 30 senttiä/km ja käyttöetuautolla 24 senttiä/km. Omavastuuosuus pysyy 750 eurossa.

Kotitalousvähennystä myönnetään 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana kulutetun sähköenergian perusteella. Vähennystä saa, jos maksu sähköenergiasta ja perusmaksu ovat tuona ajanjaksona vähintään 2 000 euroa. Vähennystä saa 60 % 2 000 euron ylittävältä osin. Maksimivähennys on 2 400 euroa. Sähkönsiirtomaksua ei oteta mukaan kustannuksiin vähennystä laskettaessa.

Muu verotus

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän lämmitysbiokaasun verotuki poistuu, ja jatkossa se on valmisteveron alaista. Parafiinisen dieselin verotuki poistuu vuoden 2023 aikana lopullisesti. Jäteveroa korotetaan, ja rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte tulee jäteveron piiriin vuodesta 2023 alkaen. Virvoitusjuomaveroa muutetaan terveysperusteiseen suuntaan.


Jukka Koivumäki

veroasiamies
Helsingin seudun kauppakamari

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa? Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi!

Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...