Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntijana Kauppakamarilehden neuvontapalvelussa.

Muutoksia vuoden 2023 verotukseen

Vuoden 2023 talousarvioesitys on käsitelty syyskuussa valtioneuvoston yleisistunnossa. Varsinaiset verolait vahvistetaan marras–joulukuussa. Talousarvioesityksen ja hallitusten esitysten perusteella yritys- ja henkilöverotukseen on tulossa vuodelle 2023 muun muassa seuraavat muutokset.

Yritysverotus ja arvonlisäverotus

Korkovähennysrajoituksiin tulee tiukennus verovuodesta 2023 alkaen. Tasevertailua tehtäessä tasevapautusta ei sovelleta, jos konsernista merkittävän omistusosuuden omistavalle taholle maksettujen korkojen määrä on vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista. Merkittävä omistusosuus on 10 %.

Peitelty osinko on ollut 75 %:n osalta veronalaista ansiotuloa. Ensi vuonna se muuttuu kokonaan veronalaiseksi ansiotuloksi.

Energian ja polttoaineiden hinnannousun johdosta arvonlisäverotukseen tulee väliaikaisia arvonlisäverokantojen alennuksia. 1.12.2022–30.4.2023 sähköenergian verokanta on 10 %. Henkilökuljetuksen, kuten linja-autolippujen, verokanta on 1.1.–30.4.2023 0 %.

17.11.2022 mennessä ei ole tullut hallituksen esityksiä arvonnousuverosta, taloudellisen työnantajan käsitteestä sekä uudesta T&K-lisävähennyksestä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, etteivät nämä lait tule voimaan vuodeksi 2023. Uusi eduskunta varmaan ottaa näihin aikanaan kantaa.

Henkilöverotus

SOTE-uudistuksen johdosta kuntaveron prosenttia pienennetään jokaisessa kunnassa 12,64 prosenttiyksikköä. Valtion tuloveroasteikkoon tehdään vastaavansuuruinen korotus. Valtion tuloveroa peritään jatkossa ensimmäisestä eurosta lähtien. Lähtökohtaisesti yksin tällä muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta verotuksen tasoon.

Työtulovähennystä korotetaan, ja siihen tulee 3 lisäporrastusta yli 60-vuotiaille. Perusvähennystä korotetaan, ja sen saa jatkossa kuntaveron lisäksi myös valtionverotuksessa, samoin kuin ansiotulovähennyksen. Valtionverotuksen ja kuntaverotuksen eläketulovähennys yhdistetään samansuuruiseksi. Asuntolainan korkoja ei voi vähentää enää vuonna 2023.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähennyskelpoinen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Oman auton käytön perusteella myönnettävä vähennys on 30 senttiä/km ja käyttöetuautolla 24 senttiä/km. Omavastuuosuus pysyy 750 eurossa.

Kotitalousvähennystä myönnetään 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana kulutetun sähköenergian perusteella. Vähennystä saa, jos maksu sähköenergiasta ja perusmaksu ovat tuona ajanjaksona vähintään 2 000 euroa. Vähennystä saa 60 % 2 000 euron ylittävältä osin. Maksimivähennys on 2 400 euroa. Sähkönsiirtomaksua ei oteta mukaan kustannuksiin vähennystä laskettaessa.

Muu verotus

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän lämmitysbiokaasun verotuki poistuu, ja jatkossa se on valmisteveron alaista. Parafiinisen dieselin verotuki poistuu vuoden 2023 aikana lopullisesti. Jäteveroa korotetaan, ja rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte tulee jäteveron piiriin vuodesta 2023 alkaen. Virvoitusjuomaveroa muutetaan terveysperusteiseen suuntaan.


Jukka Koivumäki

veroasiamies
Helsingin seudun kauppakamari

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa? Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi!

Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Neuvontapalvelut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...