Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki Helsingin seudun kauppakamarista. Asiantuntijana Kauppakamarilehden neuvontapalvelussa.

Muutoksia vuoden 2023 verotukseen

Vuoden 2023 talousarvioesitys on käsitelty syyskuussa valtioneuvoston yleisistunnossa. Varsinaiset verolait vahvistetaan marras–joulukuussa. Talousarvioesityksen ja hallitusten esitysten perusteella yritys- ja henkilöverotukseen on tulossa vuodelle 2023 muun muassa seuraavat muutokset.

Yritysverotus ja arvonlisäverotus

Korkovähennysrajoituksiin tulee tiukennus verovuodesta 2023 alkaen. Tasevertailua tehtäessä tasevapautusta ei sovelleta, jos konsernista merkittävän omistusosuuden omistavalle taholle maksettujen korkojen määrä on vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista. Merkittävä omistusosuus on 10 %.

Peitelty osinko on ollut 75 %:n osalta veronalaista ansiotuloa. Ensi vuonna se muuttuu kokonaan veronalaiseksi ansiotuloksi.

Energian ja polttoaineiden hinnannousun johdosta arvonlisäverotukseen tulee väliaikaisia arvonlisäverokantojen alennuksia. 1.12.2022–30.4.2023 sähköenergian verokanta on 10 %. Henkilökuljetuksen, kuten linja-autolippujen, verokanta on 1.1.–30.4.2023 0 %.

17.11.2022 mennessä ei ole tullut hallituksen esityksiä arvonnousuverosta, taloudellisen työnantajan käsitteestä sekä uudesta T&K-lisävähennyksestä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, etteivät nämä lait tule voimaan vuodeksi 2023. Uusi eduskunta varmaan ottaa näihin aikanaan kantaa.

Henkilöverotus

SOTE-uudistuksen johdosta kuntaveron prosenttia pienennetään jokaisessa kunnassa 12,64 prosenttiyksikköä. Valtion tuloveroasteikkoon tehdään vastaavansuuruinen korotus. Valtion tuloveroa peritään jatkossa ensimmäisestä eurosta lähtien. Lähtökohtaisesti yksin tällä muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta verotuksen tasoon.

Työtulovähennystä korotetaan, ja siihen tulee 3 lisäporrastusta yli 60-vuotiaille. Perusvähennystä korotetaan, ja sen saa jatkossa kuntaveron lisäksi myös valtionverotuksessa, samoin kuin ansiotulovähennyksen. Valtionverotuksen ja kuntaverotuksen eläketulovähennys yhdistetään samansuuruiseksi. Asuntolainan korkoja ei voi vähentää enää vuonna 2023.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähennyskelpoinen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Oman auton käytön perusteella myönnettävä vähennys on 30 senttiä/km ja käyttöetuautolla 24 senttiä/km. Omavastuuosuus pysyy 750 eurossa.

Kotitalousvähennystä myönnetään 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana kulutetun sähköenergian perusteella. Vähennystä saa, jos maksu sähköenergiasta ja perusmaksu ovat tuona ajanjaksona vähintään 2 000 euroa. Vähennystä saa 60 % 2 000 euron ylittävältä osin. Maksimivähennys on 2 400 euroa. Sähkönsiirtomaksua ei oteta mukaan kustannuksiin vähennystä laskettaessa.

Muu verotus

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän lämmitysbiokaasun verotuki poistuu, ja jatkossa se on valmisteveron alaista. Parafiinisen dieselin verotuki poistuu vuoden 2023 aikana lopullisesti. Jäteveroa korotetaan, ja rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte tulee jäteveron piiriin vuodesta 2023 alkaen. Virvoitusjuomaveroa muutetaan terveysperusteiseen suuntaan.


Jukka Koivumäki

veroasiamies
Helsingin seudun kauppakamari

Avainsanat

KoulutusOnlinella uutta osaamista koko henkilöstölle

KoulutusOnlinen verkkokoulutukset tarjoavat joustavan tavan kehittää omaa osaamistasi tai koko henkilöstön taitoja missä ja milloin vain. Laajasta valikoimasta on helppo valita koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan, ja opiskella itselle sopivan mittaisissa osissa.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2022
Neuvontapalvelut
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...