Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Mannerheimintiellä ratikka ja kevyttä liikennettä.

Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle

Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden vauhdittaminen vaatii myös entistä tiiviimpää yhteistyötä kuntien, valtion ja elinkeinoelämän välillä.

You can read article in English Metropolitan policy to step up a gear – Kauppakamarilehti

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen nostaa heti aluksi pöydälle perustavaa laatua olevan ongelman. Suomessa ei ole Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa, vaan vuosikymmenet maata on ohjannut aluepolitiikka, jonka painopiste on ollut harvaanasuttujen maakuntien tukemisessa.

– Suomessa on ollut melkeinpä poliittisesti epäkorrektia puhua kaupunkiseutujen puolesta – varsinkin jos joku on tohtinut puolustaa metropolialuetta, Viljanen sanoo.

Hänen mielestään kelloa ei voi kuitenkaan enää kääntää. Metropolialueelle on keskittynyt kolmasosa maan väestöstä ja työpaikoista.

– Tämän kokonaisuuden elinvoimasta huolehtiminen pitäisi olla Suomelle keskeinen prioriteetti. Maalla tulee olla edes yksi kansainvälisesti tunnettu metropolialue, joka kilpailee maailman muiden metropolien kanssa ja houkuttelee myös muualle Suomeen investointeja ja matkailijoita.

Korkean tason työryhmä petti odotukset

Viljasen mielestä aito metropolipolitiikka tarkoittaa, että kunnat ja valtio määrittelevät yhteiset ja konkreettiset tavoitteet alueen kehittämiseksi. Osapuolten tulee myös sitoutua tavoitteiden saavuttamiseen ja pitää kiinni lupaamistaan panostuksista.

Runsas kaksi vuotta sitten valtioneuvosto nimitti metropolipolitiikan yhteistyöryhmän ratkomaan Helsingin seutuun liittyviä erityiskysymyksiä. Painoarvoa ryhmältä ei ainakaan puutu, sillä mukana on kahdeksan hallituksen ministeriä, suurimpien kaupunkien ylin johto ja Kuuma-seudun edustajat.

Viljanen on kuitenkin pettynyt yhteistyöryhmän tähänastisiin aikaansaannoksiin. Tapaamisissa on kyllä vaihdettu hyvin tietoja, mutta varsinaista politiikan tekemistä, yhteistä sopimista ja konkreettisten tavoitteiden asettamista hän on jäänyt kaipaamaan.

– Kun jokin kehittämistarve tunnistetaan, pitäisi sopia työnjaosta valtion ja kuntien välillä ja seurata tuloksia. Meillä olisi edellytykset nykyistä parempaan yhteistyöhön ja konkreettiseen tekemiseen, sillä byrokratiaan asioiden eteenpäin vieminen ei Suomessa ainakaan kaadu.

Helsingin seudulla on toimiva maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen MAL-suunnitelma, mikä on kuntien ja valtion hyväksymä. Muillakin metropolialueen elinvoimaa vahvistavilla osa-alueilla tarvittaisiin vastaavanlaisia yhteistyösopimuksia.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
Helsingin seudulla on toimiva maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen MAL-suunnitelma, mikä on kuntien ja valtion hyväksymä. Muillakin metropolialueen elinvoimaa vahvistavilla osa-alueilla tarvittaisiin vastaavanlaisia yhteistyösopimuksia.

MAL-sopimuksista mallia muillekin alueille

Viljasen mielestä Helsingin seudulla on jo toimiva malli ja se on kuntien ja valtion hyväksymä maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen MAL-suunnitelma.

– Vastaavanlaisia yhteistyösopimuksia tarvittaisiin muillakin metropolialueen elinvoimaa vahvistavilla osa-alueilla, esimerkiksi koko aluetta hyödyttävissä isoissa investoinneissa ja työvoiman saantia edistävissä toimissa.

Viljanen kävi ennen joulua Vantaan kaupunginhallituksen kanssa tutustumassa Norjan Bergenissä sikäläiseen kaupunkisopimukseen, jossa valtio ja kaupunki olivat sopineet työnjaosta suuren satama-alueen rakentamisesta.

– Vastaavaa sopimusta toivoisin Aviapolis-alueen kehittämisestä, sillä kyse on valtakunnallisestikin tärkeästä hankkeesta.

Viljanen muistuttaa, että Helsinki-Vantaan lentokentän ympärille rakentuva Aviapolis on Suomen nopeimmin kasvava yritysalue ja tärkeä investointi koko Suomelle, sillä se on portti maailmalle.

Viljanen muistuttaa, että metropolialueella asuu yli puolet maan kansainvälisestä väestöstä.

– Kun me hoidamme asiat hyvin, olemme hoitaneet merkittävän osan koko Suomen kotoutumispolitiikasta ja maahanmuuttajien työllistämisestä.

Koulutuksen rahoitus on valtion tehtävä, mutta kaupungit voivat Viljasen mukaan tuoda tähän oman panoksensa auttamalla kansainvälisiä opiskelijoita kotoutumaan ja jäämään Suomeen valmistumisen jälkeen.

Koulutus ja kotoutuminen kärkiteemoiksi

Uudenmaan liiton maakuntajohtaja Ossi Savolainen sanoo, että metropolipolitiikkaa tarvitaan ehdottomasti ratkomaan Helsingin seutuun liittyviä erityiskysymyksiä. Tällä turvataan alueen kestävä kasvu ja vahvistetaan koko Suomen kilpailukykyä.

– Politiikan tulee olla tavoitteellista ja kokonaisvaltaista. Helsingin seutua on kehitettävä innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi, mikä mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyttämisen.

Tämä edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin tiivistä yhteistyötä, Savolainen toteaa.

Hänen mielestään maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen eli MAL-sopimukseen kuuluvien asioiden lisäksi kuntien, valtion ja yksityisen sektorin yhteistyötä tarvitaan muissakin kestävään kasvuun ja hyvinvoinnin turvaamiseen liittyvissä asiakokonaisuuksissa.

– Kärkiteemoiksi nostaisin koulutuspaikat, kotoutumisen vahvistamisen ja joukkoliikenteen kehittämisen.

Aikuisopinnoista lievitystä osaajapulaan

Tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan Uudellamaalla oli yli 79 000 työtöntä työnhakijaa. Samaan aikaan monella alalla podetaan kuitenkin pahenevaa työpulaa.

– Meillä on selvästi työmarkkinoilla kohtaanto-ongelma, jota on ratkottava esimerkiksi purkamalla kannustinloukkuja, Savolainen sanoo.

Savolaisen mielestä tiede- ja ammattikorkeakoulujen rooli erityisosaajien kouluttajana on tärkeä. Samalla tulisi kuitenkin muistaa, että lähes 60 prosenttia Helsingin seudun tarvitsemasta työvoimasta tulee toisen asteen koulutuksesta.

– Merkittävä osa näistä ammatillisten oppilaitosten oppilaista on aikuisopiskelijoita.

Aikuisopiskelun tuloksellinen hyödyntäminen olisi monia muita tapoja nopeampi ratkaisu osaajapulan ratkaisuun. Siksi elinikäiseen oppimiseen on panostettava.

Savolainen muistuttaa, että työttömissä työnhakijoissa on paljon vieraskielisiä, jotka eivät pääse kiinni työelämään.

– Olisi syytä pohtia, ovatko kielitaitovaatimuksemme liian korkeat? Työnhaku on usein vaikeaa maahanmuuttajille, kun työhakemuksetkin ovat vain suomeksi. Myös työpaikan asenteissa ja koko yhteiskunnan vastaanottavuudessa on parantamista, jos aiomme menestyä kovenevassa kilpailussa kansainvälisestä työvoimasta.

Metropolipolitiikkaa tarvitaan ratkomaan Helsingin seutuun liittyviä erityiskysymyksiä, koska sillä turvataan samalla alueen kestävää kasvua ja se vahvistaa koko Suomen kilpailukykyä, toteaa Savolainen.

Uudenmaan liiton maakuntajohtaja Ossi Savolainen seisoo kadulla ja taustalla ratikka.
Metropolipolitiikkaa tarvitaan ratkomaan Helsingin seutuun liittyviä erityiskysymyksiä, koska sillä turvataan samalla alueen kestävää kasvua ja se vahvistaa koko Suomen kilpailukykyä, toteaa Savolainen.

Uudistukset kohtelevat kaltoin Helsingin seutua

Savolaisen mielestä Uudenmaan edunvalvonnassa on paljon parantamisen varaa. Tulonsiirrot maakunnasta muualle Suomeen ovat merkittävät.

– Osa tulonsiirroista ovat perusteltuja. Nyt lähestytään kuitenkin rajaa, jossa tulonsiirrot alkavat haitata merkittävästi metropolialueen kehitystä, mikä heijastuisi kielteisesti koko maahan.

Savolainen huomauttaa, että tuoreessa sote-uudistuksessa eniten laskennallista rahoitusta menettävät Helsinki ja Uusimaa. Samoin uhkaa käydä tulevassa TE-palvelujen uudistuksessa.

– Kaikki viimeaikaiset uudistukset ovat kohdelleet metropolialuetta kaltoin.

Myöskään liikenneinvestoinneissa alueen huomioiminen ei ole ollut Savolaisen mielestä riittävällä tasolla viime vuosikymmeninä.

– Uusien liikenneväylien kohdalla tuntuu, että rahoitusta valuu liiaksi muualle Suomeen, vaikka Helsingin seudulle sijoittuu merkittävä maan asukkaista, työpaikoista ja yrityksistä. Myös joukkoliikenteen tuki on äärimmäisen vajavaista, mikäli Suomi haluaa vihreää siirtymää ja pyrkiä hiilineutraaliksi.

Valtion rahoituksen kasvattaminen MAL-sopimusten kautta olisi luonteva keino tukea kaupunkien asuntorakentamista ja lisätä joukkoliikennettä päästöjen vähentämiseksi, sanoo Heinäluoma.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.
Valtion rahoituksen kasvattaminen MAL-sopimusten kautta olisi luonteva keino tukea kaupunkien asuntorakentamista ja lisätä joukkoliikennettä päästöjen vähentämiseksi, sanoo Heinäluoma.

Yhteistyön tarve kasvaa tulevaisuudessa

Helsinkiläisen kansanedustajan Eveliina Heinäluoman (sd.) mielestä yhteistyön tarve metropolialueen kehittämisessä on entistä suurempi tulevina vuosina. Esimerkki tästä on joukkoliikenne.

– Hyvää yhteistyötä kuntien välillä tarvitaan myös kaavoituksen ja asuntorakentamisen yhteensovittamisessa raideyhteyksien varrelle.
Heinäluoman mielestä on tärkeää, että valtion ja suurten kaupunkiseutujen kumppanuutta jatketaan ja niiden sitovuutta vahvistetaan. Maankäytön, asumisen ja liikenteen kattavat MAL-sopimukset ovat kaupungeille tärkeitä työkaluja riittävän asuntorakentamisen varmistamisen, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä joukkoliikenteeseensä panostamisen kannalta.

– Valtion rahoituksen kasvattaminen MAL-sopimusten kautta olisi luonteva keino tukea kaupunkien asuntorakentamista ja lisätä joukkoliikennettä päästöjen vähentämiseksi.

Heinäluoman mukaan puolentoista miljoonan asukkaan pääkaupunkiseutu tarvitsee valtion tukea esimerkiksi siinä, että HSL:n talous saadaan kestävälle pohjalle.

– Joukkoliikenteeseen tarvitaan investointeja, mutta niitä ei voida rahoittaa kuntien käyttötaloudesta. Myöskään lippujen hintojen korotukset eivät tule kyseeseen, sillä se vähentäisi entisestään joukkoliikenteen käyttäjämääriä.

Kolme teemaa saatava hallitusohjelmaan

Heinäluoman mielestä seuraavan hallituksen on pystyttävä tekemään päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä pääkaupungin tasapainoiselle kehitykselle.

Hän nostaa kolme teemaa, jotka on saatava hallituksen agendalle tulevalla vaalikaudella. Ensimmäinen niistä on joukkoliikenteen rahoitus, jossa valtion osuus pääkaupunkiseudun raideyhteyksien kehittämisessä saadaan suuremmaksi.

Toiseksi tarvitaan lisää aloituspaikkoja seudun korkeakouluihin.

Kolmanneksi Heinäluoma nostaa asuntopolitiikan, jossa valtion on osallistuttava nykyistä suuremmalla panoksella kohtuuhintaisen asumisen turvaamiseen Helsingin seudulla.

– Keskeisin keino lievittää pääkaupunkiseudun työvoimapulaa on kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen. Meillä on paljon matalapalkkaisia työntekijäryhmiä, joilla on jo nyt isoja haasteita löytää asumiseen vaihtoehtoja, joilla tulee arjessa toimeen.

Metropolialueen edunvalvonnassa paljon parannettavaa

Ritva Viljasen tavoin myös Eveliina Heinäluoma myöntää, että metropolialueen erityistarpeiden esille tuomisessa on parannettavaa valtakunnanpolitiikassa.

– Helsinkiläisenä kansanedustajana katson monia asioita valtakunnan, mutta myös oman kaupunkini näkökulmasta. Muualta maasta tulevat kansanedustajat kokevat kuitenkin ehkä meitä enemmän olevansa oman maakuntansa edunvalvojia.

Heinäluoma on havainnut, että koronapandemia ja sen seurannaisvaikutukset ovat herätelleet Helsingin seudun päättäjiä edunvalvonnan näkökulmasta.

– Meidän pitää herätä siihen, että koronan jälkeen tilanne näyttää erilaiselta. Helsingin seudun talouden elpyminen on ollut monia muita Suomen osia hitaampaa.

Heinäluoman mielestä esimerkiksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksessa pääkaupunkiseudun edunvalvonnassa on syytä terästäytyä. Muun muassa EU:n rakennerahastojen kautta tukea on mennyt perinteisesti enemmän harvaanasutuille alueille.

– Esimerkiksi pääkaupunkiseudun korkeakouluille olisi tärkeää saada lisää rahaa huippututkimukseen, sillä siitä hyötyy koko Suomi.

Kasvuinvestointien rahoittamiseksi metropolialue tarvitsee riittävän suuren osuuden veropohjasta, joka saadaan seudun kaupungeista. Kaupunkien erityiset piirteet ja haasteet on otettava paremmin huomioon, Lahtinen sanoo.

Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä. Taustalla Kalevankatu ja Stockmann.
Kasvuinvestointien rahoittamiseksi metropolialue tarvitsee riittävän suuren osuuden veropohjasta, joka saadaan seudun kaupungeista. Kaupunkien erityiset piirteet ja haasteet on otettava paremmin huomioon, Lahtinen sanoo.

Uuden hallituksen sitouduttava metropolipolitiikkaan

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen sanoo, että metropolipolitiikan paikka on ehdottomasti tulevassa hallitusohjelmassa.

Siihen tulee kirjata alueelle olennaiset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) asiat. Lisäksi mukaan on saatava osaavan työvoiman saatavuuden, vieraskielisen väestön ja työperäisen maahanmuuton sekä kestävän kasvun ja hyvinvoinnin turvaavan rahoituksen teemat.

– Pelkät kirjaukset hallitusohjelmassa eivät riitä. Metropolialueen tulee myös päästä mukaan suunnittelemaan, yhteiskehittämään ja toteuttamaan ohjelmaan kirjattuja tavoitteita yhdessä valtioneuvoston kanssa, Lahtinen toteaa.

Hänen mielestään asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös riittävää resurssointia, selkeitä aikatauluja ja tulosten seurantaa.

– Lisäksi on sovittava järjestelystä, jossa alueen kuntien ja valtion ohella myös elinkeinoelämä kytketään mukaan.

Rohkeita kokeiluja erityiskysymysten ratkaisuun

Lahtinen toivoo, että valtiovalta mahdollistaisi, ennakkoluulottomia kokeiluja metropolialueen erityiskysymysten ratkaisuun. Näitä puolustavat alueen muusta maasta poikkeava väkimäärä, väestörakenne ja talous.

– Kokeilut voisivat koskea esimerkiksi työvoiman saatavuusharkinnan poistamista määräajaksi sekä nopeita ja räätälöityjä lupa- ja asettautumispalveluja työperäiselle maahanmuutolle.

Välttämättömien kasvuinvestointien rahoittamiseksi metropolialue tarvitsee Lahtisen mielestä riittävän suuren osuuden veropohjasta, joka saadaan seudun kaupungeista.

Valtionosuusjärjestelmässä tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon kaupunkien erityiset piirteet ja haasteet esimerkiksi väestönkasvussa ja vieraskielisten kotoutumisessa ja työllistymisessä.

– Nykyinen malli syö kunnista voimavaroja, jotka ovat pois elinvoimaa vahvistavista investoinneista, palveluista ja koulutuksesta. Tämä vaikuttaa myös yrityksiin.

Metropolipolitiikka

Nämä asiat tulee saada hallitusohjelmaan

Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan liiton ja PKS-kaupunkien yhteiset metropolipolitiikka-ohjelman teemat, joiden tulee näkyä myös tulevassa hallitusohjelmassa:

1) Metropolialueen investoinnit vahvistavat koko Suomen kilpailukykyä
2) Uudenmaan kunnille sallittava joustavat kokeilut
3) Innovaatiorahoitus kohdennettava vaikuttavuuden mukaan
4) Osaavan työvoiman saatavuus turvattava Uudellamaalla
5) Työperäisen maahanmuuton onnistuminen ratkaistaan Uudellamaalla
6) Valtion rahoitusosuuksia Helsingin seudun liikenneinfrastruktuuriin on nostettava
7) Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvun mahdollisuudet varmistettava
8) Turvallinen elinympäristö ennaltaehkäisee jengiytymistä metropolialueella.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2023
Teemajutut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...