Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Johtava juristi Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarissa. Asiantuntijana Kauppakamarilehden neuvontapalvelussa.

Kolme kysymystä vuosilomista

Mitä sääntöjä vuosilomien pitämisessä on? Mitä työehtosopimukset määräävät? Onko kesä- ja talviloma annettava yhdenjaksoisena?

Työntekijä toivoo lomansa viikon pätkissä ja haluaisi siirtää yhden viikon kesälomasta pidettäväksi vasta kesällä 2023. Voiko loman niin antaa?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa. Työntekijä ei siten voi luopua oikeudestaan pitää 12 päivän yhdenjaksoinen loma. Sen sijaan 12 päivää ylittävien lomapäivien jakamisesta työnantaja ja työntekijä saavat vapaasti sopia. Nämä 12 arkipäivää ylittävät lomapäivät voidaan sopia pidettäväksi seuraavan lomakauden yhteydessä viimeistään syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Osa-aikatyöntekijä on ansainnut 30 päivää lomaa. Hän haluaisi pitää yhden kesälomaviikon jo toukokuussa ja loput heinäkuussa yhdenjaksoisena.

Miten lomaviikko voidaan sijoittaa kalenterille, jos työaika osa-aikatyössä on järjestetty niin, että työntekijä työskentelee kolmena päivänä viikossa, maanantaista keskiviikkoon?

Osa-aikaisen työntekijän loma annetaan samojen sääntöjen mukaisesti kuin kokoaikaisenkin. Loma voi alkaa maanantaina ja päättyä lauantaina. Viikon loma kuluttaa kuusi lomapäivää. Vaihtoehtoisesti loma voi alkaa esimerkiksi keskiviikkona ja päättyä seuraavan viikon tiistaina. Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen.

Kaikkia lomapäiviä ei pidä antaa työpäivinä. Vuosilomalaki ei estä loman sopimista yksinomaan työpäiviksi, mutta työnantajan on huolehdittava siitä, että loma sijoitetaan työajan ja vapaan suhteessa.

Työntekijä toivoo neljän viikon kesälomansa yhdenjaksoisesti, mutta työnantaja haluaisi jakaa loman osiin. Miten sellainen onnistuisi?

Sekä kesäloma että talviloma on annettava yhdenjaksoisina, mikäli mahdollista. Jos työn käynnissä pitämiseksi on kuitenkin välttämätöntä, kesälomasta voidaan jakaa 12 arkipäivän ylimenevä osa pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Kaikille työntekijöille on siten turvattu oikeus vähintään 12 arkipäivän mittaiseen yhdenjaksoiseen lomaan lomakaudella.

Jos kesäloma jaetaan osiin, myös loman osat on annettava lomakaudella (2.5.–30.9.).

Loman jakaminen tulee olla poikkeuksellista. Työ on ensi sijassa pyrittävä pitämään käynnissä muilla toimenpiteillä kuten työjärjestelyillä, porrastamalla vuosilomat, käyttämällä sijaisia tai muilla keinoilla. Vuosiloman jakamisen perusteena ei voi olla pelkästään se, että lomakausi on yrityksen tuotteiden sesonkiaikaa.

Loman jakamisen välttämättömyys voi johtua esimerkiksi siitä, että avainasemassa olevat henkilöt eivät voi olla poissa työstä yhtä tai että yrityksen tuotannon tai palvelutoiminnan ylläpito vaatii loman jakamista.

Työehtosopimuksessa saattaa olla määräys kesäloman jakamisesta, jos tuotannon tai töiden asianmukainen järjestely sitä edellyttää.

Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2022
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...