Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Veroasiantuntija Mika Olli Helsingin seudun kauppakamarista. Neuvontapalveluiden asiantuntija Kauppakamarilehti.

Kolme kysymystä verotuksesta

Hallituksen linjauksessa puoliväli- ja kehysriihessä 29.4.2021 esitettiin selvitettäväksi mm. yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta.

Mistä veromuutoksesta on kyse?

Hallituksen linjauksen mukaan tarkoitus on selvittää investointeja edistäviä ja kilpailukykyä vahvistavia veromuutoksia, joista yhtenä selvitetään yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta. Rakennemuutoksella tarkoitetaan sitä, että yhteisöverokannat eriytetään yhtiöön jätetyn voiton ja yhtiöstä ulosmaksetun voiton osalta. Ajatus eriyttämisestä tuo mieleen Viron yhteisöveromallin, jollaiseen tuskin ollaan siirtymässä mutta ehkä jakamattoman voiton verotus voisi keventyä. Selvitystyön odotetaan valmistuvan vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä. Rakennemuutoksen selvityksen tavoitteena on parantaa investointien ja kotimaisen omistamisen kannustimia.

Mikä on ns. Viron malli?

Viron mallissa on tiivistetysti kyse siitä, että yrityksen tilikauden voittoa ei veroteta, jos se jätetään yhtiöön. Yritys maksaa yhteisöveron vasta, kun voitto jaetaan osinkona osakkaille. Esimerkkinä eroista Viron ja Suomen välillä, jos molempien yhtiöiden voitto on 10 000 €, josta Suomessa maksetaan veroa 20 % ja yrityksen käyttöön ja voitonjakoon jää 8 000 €, vastaavasti virolaisessa yhtiössä koko voitto, 10 000 € jää yrityksen käyttöön. Jos yritykseen jäävä voitto jaetaan osinkona, Viron mallissa yhtiö maksaa voitonjaosta veron eivätkä osakkaat enää maksa saamastaan osingosta veroa. Suomen mallissa listaamattomasta yhtiöstä luonnollisen henkilön saama osinko verotetaan pääomatulona ja/tai ansiotulona ja vain osa osingosta on saajalleen verotonta.

Mitä tarkoittaa jakamattoman ja jaetun voiton verotuksen eriyttäminen?

Yhtiön voitosta maksuunpantavaa tuloveroa alennetaan tai se poistetaan kokonaan siltä osin kuin voitto jätetään jakamattomana yhtiöön. Jakamattoman voiton käytöstä liiketoiminnan kasvattamiseen ja laajentamiseen voi olla erikseen vaatimuksia. Se osa voitosta, joka jaetaan osakkaille, verotetaan yrityksen tai osakkaan tai molempien tulona. Jakamattoman ja jaetun voiton verotuksen eriyttäminen ja keventäminen lisää keinovalikoimaa löytää monipuolisia investointikannustimia yrityksille sekä kotimaiselle omistukselle.

Selvityksen on määrä valmistua 05/2022 ja se julkaistaneen valtioneuvoston kanslian sivuilla, www.vnk.fi. Mikäli selvitystyön tuloksena todetaan tarvetta toteuttaa yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutos, laki tuskin ehtii voimaan ja sovellettavaksi vielä verovuonna 2023.


Mika Olli

veroasiantuntija
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...