Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Veroasiantuntija Mika Olli Helsingin seudun kauppakamarista. Neuvontapalveluiden asiantuntija Kauppakamarilehti.

Kolme kysymystä verotuksesta

Hallituksen linjauksessa puoliväli- ja kehysriihessä 29.4.2021 esitettiin selvitettäväksi mm. yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta.

Mistä veromuutoksesta on kyse?

Hallituksen linjauksen mukaan tarkoitus on selvittää investointeja edistäviä ja kilpailukykyä vahvistavia veromuutoksia, joista yhtenä selvitetään yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta. Rakennemuutoksella tarkoitetaan sitä, että yhteisöverokannat eriytetään yhtiöön jätetyn voiton ja yhtiöstä ulosmaksetun voiton osalta. Ajatus eriyttämisestä tuo mieleen Viron yhteisöveromallin, jollaiseen tuskin ollaan siirtymässä mutta ehkä jakamattoman voiton verotus voisi keventyä. Selvitystyön odotetaan valmistuvan vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä. Rakennemuutoksen selvityksen tavoitteena on parantaa investointien ja kotimaisen omistamisen kannustimia.

Mikä on ns. Viron malli?

Viron mallissa on tiivistetysti kyse siitä, että yrityksen tilikauden voittoa ei veroteta, jos se jätetään yhtiöön. Yritys maksaa yhteisöveron vasta, kun voitto jaetaan osinkona osakkaille. Esimerkkinä eroista Viron ja Suomen välillä, jos molempien yhtiöiden voitto on 10 000 €, josta Suomessa maksetaan veroa 20 % ja yrityksen käyttöön ja voitonjakoon jää 8 000 €, vastaavasti virolaisessa yhtiössä koko voitto, 10 000 € jää yrityksen käyttöön. Jos yritykseen jäävä voitto jaetaan osinkona, Viron mallissa yhtiö maksaa voitonjaosta veron eivätkä osakkaat enää maksa saamastaan osingosta veroa. Suomen mallissa listaamattomasta yhtiöstä luonnollisen henkilön saama osinko verotetaan pääomatulona ja/tai ansiotulona ja vain osa osingosta on saajalleen verotonta.

Mitä tarkoittaa jakamattoman ja jaetun voiton verotuksen eriyttäminen?

Yhtiön voitosta maksuunpantavaa tuloveroa alennetaan tai se poistetaan kokonaan siltä osin kuin voitto jätetään jakamattomana yhtiöön. Jakamattoman voiton käytöstä liiketoiminnan kasvattamiseen ja laajentamiseen voi olla erikseen vaatimuksia. Se osa voitosta, joka jaetaan osakkaille, verotetaan yrityksen tai osakkaan tai molempien tulona. Jakamattoman ja jaetun voiton verotuksen eriyttäminen ja keventäminen lisää keinovalikoimaa löytää monipuolisia investointikannustimia yrityksille sekä kotimaiselle omistukselle.

Selvityksen on määrä valmistua 05/2022 ja se julkaistaneen valtioneuvoston kanslian sivuilla, www.vnk.fi. Mikäli selvitystyön tuloksena todetaan tarvetta toteuttaa yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutos, laki tuskin ehtii voimaan ja sovellettavaksi vielä verovuonna 2023.


Mika Olli

veroasiantuntija
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

 

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Neuvontapalvelut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...