Kolme kysymystä tilinpäätökseen liittyen

Kolme kysymystä tilinpäätökseen liittyen

Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntija Helsingin seudun kauppakamarissa.
Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntija.

Saako avustuksen tulouttaa maksuhetkellä ja miten myöhemmin maksettavat bonukset tulee huomioida tilinpäätöksessä? Entä onko poistot pakko tehdä.

Onko poistot pakko tehdä?

Poistot tehdään ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan. Jos poistokohteen tulonodotukset muuttuvat, tulee poistosuunnitelmaa muuttaa. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa suunnitelman mukaisista poistoista edellytetään, että poistosuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Tilinpäätöstä laadittaessa varmistetaan, että valittu poistomenetelmä ja -aika vastaavat todellista hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Poistot eivät siis ole tuloksen järjestelykeino, vaan ne tulee tehdä tilinpäätökseen.

Miten myöhemmin maksettavat bonukset tulee huomioida tilinpäätöksessä?

Suoriteperiaatteen mukaan bonukset, jotka maksetaan edellisen vuoden tuloksen tai muiden mittareiden perusteella, tulee kirjata kyseisen vuoden tilinpäätökseen. Arvio, jonka mukaan bonuksia on ehkä jo kirjattu tilikauden aikana kuukausittain, tulee oikaista vastaamaan todennäköistä maksettavaa määrää. Jaksotuksissa on otettava huomioon myös työnantajan pakolliset sivukulut.

Saako avustuksen tulouttaa maksuhetkellä?

Rahoituspäätöksessä tai tukiehdoissa on mahdollisesti määrätty avustuksen tai tuen saamiselle ajanjakso, jonka kuluessa se on käytettävä tai kustannusten on synnyttävä. Tulouttamisessa tulee tällöin huomioida syntyneiden kustannusten ja hyväksyttyjen enimmäiskustannusten suhteellinen osuus ja jaksottaa avustus tai tuki samassa suhteessa tilikaudelle tuotoksi. Loput saadusta avustuksesta / tuesta kirjataan siirtovelkoihin.