Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa

Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia koko maahan.

Tulevassa hallitusohjelmassa on ratkaistava Suomen menestyksen kannalta kriittiset haasteet. Julkisen talouden pohja on kasvavan julkisen velan vuoksi hatara ja hyvinvointivaltion rahoituspohja uhattuna.

Hallitusohjelmasta on löydyttävä realistiset keinot talouden kestävän kehityksen turvaamiseksi. Edessä on leikkauksia, mutta samalla on varmistettava, että olemme kilpailukykyisiä kansainvälisiin verrokkeihimme nähden. Suomalaisia on kannustettava työskentelemään ja ottamaan yrittäjäriski. Yrityksiä on innostettava investoimaan, kasvamaan ja työllistämään. Pieni maa voi menestyä vain ylivertaisella osaamisella, ja siihen on panostettava.

Helsingin seudulla, jonka maapinta-ala on vain reilun prosentin koko maasta, asuu 28 prosenttia Suomen väestöstä, sijaitsee 33 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Uusista yrityksistä ja työpaikoista merkittävä osa syntyy Helsingin seudulle ja alueella asuu yli puolet maan vieraskielisistä.

Koko Suomea koskevien ongelmien ratkaiseminen edellyttää Helsingin seudun erityishaasteiden ratkaisemista. Työvoimapula ja toisaalta maahanmuuttajataustaisen väestön heikompi työllistyminen näkyvät kipeimmin täällä. Kustannustaso on muuta maata korkeampi. TKI-panostuksissa Helsingin seutu jää yhä enemmän jälkeen kilpailevista ulkomaisista metropolialueista, vaikka täällä tehdyt innovaatiot johtavat usein investointeihin muualle maahamme.

Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia koko maahan.

Koko Suomea koskevien Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  1. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen
  2. Työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen
  3. Seudulle tärkeiden maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistäminen
  4. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen.

Kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteissa  on tunnistettu 10 haastetta ja – mikä vielä tärkeämpää – ehdotetaan 32 toimenpidettä niiden korjaamiseksi.

Hallitusohjelmaan tarvitaan metropolipolitiikkaa!

 

toimitusjohtaja
Pia Pakarinen
Helsingin seudun kauppakamari

@Pia_Pakarinen  (Twitter)
@Pia_Pakarinen (LinkedIn)

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2023
Pääkirjoitukset
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...