Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntija Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluissa.

Kirjanpitäjän edellytetään olevan ammattilainen, joka tuntee kaiken tarvittavan lainsäädännöstä ja osaa tehdä työnsä lakeja, asetuksia ja Kirjanpitolautakunnan ohjeita sekä lausuntoja noudattaen.

Tilinpäätökset alkavat pääsääntöisesti olla tehtyinä, yrityksen ja kirjanpitäjän yhteistoimin. Kirjanpitäjä on oikeudellisesti vastuussa tekemistään ratkaisuista. Seuraavassa kaksi esimerkkiä, joista toisessa kirjanpitäjä joutui vastuuseen ja toisessa suosittelen toimeksiantosopimuksen purkamista.

Osakaslaina

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2010:91 koski tapausta, jossa yhtiö oli antanut osakaslainan varattomaksi todetulle omistajalleen ja tämän lähipiiriyhtiöille, joilla ei ollut varoja lainojen takaisin maksamiseen. Korkein oikeus katsoi, että kirjanpitäjä oli vastuussa tilinpäätökseen sisältyvien saatavien arvostamisesta osana tilinpäätöksen laatimista. Liitetiedoissa ei myöskään ollut mainittu saatavien arvottomuudesta eikä osakaslainojen lainvastaisuudesta. Kirjanpitäjä tuomittiin sakkorangaistukseen.

Osakeyhtiölain yleisperiaatteiden mukaisesti osakaslainalle tulee löytyä liiketaloudelliset perusteet. Keskeisimpänä edellytyksenä on, että osakaslainasta on taloudellista hyötyä yhtiölle; koron maksu on osa hyötyä. Osakaslainan myöntämisellä ei myöskään saa olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja velkojien asemaan, joten yhtiössä tulee olla riittävän hyvä rahoituksellinen tilanne.

Lähipiirilainoihin liittyy aina velvollisuus maksaa laina takaisin osakeyhtiölle. Takaisinmaksutarkoituksen voidaan katsoa puuttuvan, jos osakaslaina on myönnetty varattomalle henkilöomistajalle. Tällöin kyse voi olla myös osakeyhtiölain mukaisesta laittomasta varojen jaosta. Jos lainalle ei ole määritetty turvaavaa vakuutta, osakkaan maksukyvyn arvioiminen on erittäin tärkeää. Maksukyky on arvioitava osakaslainan päätös- ja maksuhetkellä sekä tilikausittain yhtiön tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

Käteisnostot

Kilan lausunto 2011/1866 koskee tapausta, jossa yrittäjä teki käteisnostoja yrityksen tililtä eikä varojenkäytöstä ollut luotettavaa selvitystä. Yrityksen kirjanpitoa hoitanut tilitoimisto pyysi Kilalta lausuntoa siitä, oliko nostot pankkitililtä oikein kirjattu ja jos eivät olleet, miten ne pitäisi kirjata. Kila totesi, että kirjaaminen omin päin esimerkiksi kassaan tai lainasaataviksi ei ole oikea tapa toteuttaa kirjanpitoa, jos asiakas ei anna selvitystä tililtä noston tarkoituksesta. Jos asiakkaan antama selvitys ei kuulosta luotettavalta, todennäköisesti se ei sitä olekaan. Vastuu jää kirjanpitäjälle, vaikka selvityksen saisikin.

Kun ammatillinen epäilys herää eikä luotettavia vastauksia asiakkaalta saada, tulee pysähtyä miettimään asiakassuhteen jatkuvuutta. Rikosoikeudellisen riskinhallinnan näkökulmasta turvallinen vaihtoehto on toimeksiannon purkaminen tai irtisanominen.

KUVA: Meeri Utti

Lue myös nämä

Avainsanat

KoulutusOnlinella uutta osaamista koko henkilöstölle

KoulutusOnlinen verkkokoulutukset tarjoavat joustavan tavan kehittää omaa osaamistasi tai koko henkilöstön taitoja missä ja milloin vain. Laajasta valikoimasta on helppo valita koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan, ja opiskella itselle sopivan mittaisissa osissa.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2022
Neuvontapalvelut
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...