Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs. Kauppakamarilehden neuvontapalvelut. Helsingin seudun kauppakamari.
Kirjanpitäjän edellytetään olevan ammattilainen, joka tuntee kaiken tarvittavan lainsäädännöstä ja osaa tehdä työnsä lakeja, asetuksia ja Kirjanpitolautakunnan ohjeita sekä lausuntoja noudattaen.

Tilinpäätökset alkavat pääsääntöisesti olla tehtyinä, yrityksen ja kirjanpitäjän yhteistoimin. Kirjanpitäjä on oikeudellisesti vastuussa tekemistään ratkaisuista. Seuraavassa kaksi esimerkkiä, joista toisessa kirjanpitäjä joutui vastuuseen ja toisessa suosittelen toimeksiantosopimuksen purkamista.

Osakaslaina

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2010:91 koski tapausta, jossa yhtiö oli antanut osakaslainan varattomaksi todetulle omistajalleen ja tämän lähipiiriyhtiöille, joilla ei ollut varoja lainojen takaisin maksamiseen. Korkein oikeus katsoi, että kirjanpitäjä oli vastuussa tilinpäätökseen sisältyvien saatavien arvostamisesta osana tilinpäätöksen laatimista. Liitetiedoissa ei myöskään ollut mainittu saatavien arvottomuudesta eikä osakaslainojen lainvastaisuudesta. Kirjanpitäjä tuomittiin sakkorangaistukseen.

Osakeyhtiölain yleisperiaatteiden mukaisesti osakaslainalle tulee löytyä liiketaloudelliset perusteet. Keskeisimpänä edellytyksenä on, että osakaslainasta on taloudellista hyötyä yhtiölle; koron maksu on osa hyötyä. Osakaslainan myöntämisellä ei myöskään saa olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja velkojien asemaan, joten yhtiössä tulee olla riittävän hyvä rahoituksellinen tilanne.

Lähipiirilainoihin liittyy aina velvollisuus maksaa laina takaisin osakeyhtiölle. Takaisinmaksutarkoituksen voidaan katsoa puuttuvan, jos osakaslaina on myönnetty varattomalle henkilöomistajalle. Tällöin kyse voi olla myös osakeyhtiölain mukaisesta laittomasta varojen jaosta. Jos lainalle ei ole määritetty turvaavaa vakuutta, osakkaan maksukyvyn arvioiminen on erittäin tärkeää. Maksukyky on arvioitava osakaslainan päätös- ja maksuhetkellä sekä tilikausittain yhtiön tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

Käteisnostot

Kilan lausunto 2011/1866 koskee tapausta, jossa yrittäjä teki käteisnostoja yrityksen tililtä eikä varojenkäytöstä ollut luotettavaa selvitystä. Yrityksen kirjanpitoa hoitanut tilitoimisto pyysi Kilalta lausuntoa siitä, oliko nostot pankkitililtä oikein kirjattu ja jos eivät olleet, miten ne pitäisi kirjata. Kila totesi, että kirjaaminen omin päin esimerkiksi kassaan tai lainasaataviksi ei ole oikea tapa toteuttaa kirjanpitoa, jos asiakas ei anna selvitystä tililtä noston tarkoituksesta. Jos asiakkaan antama selvitys ei kuulosta luotettavalta, todennäköisesti se ei sitä olekaan. Vastuu jää kirjanpitäjälle, vaikka selvityksen saisikin.

Kun ammatillinen epäilys herää eikä luotettavia vastauksia asiakkaalta saada, tulee pysähtyä miettimään asiakassuhteen jatkuvuutta. Rikosoikeudellisen riskinhallinnan näkökulmasta turvallinen vaihtoehto on toimeksiannon purkaminen tai irtisanominen.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Tarvitsetko lakineuvoja tai ohjeistusta esihenkilötyöhön, palkanlaskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, sopimuksiin tai kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

Kauppakamarin maksuton neuvontapalvelu on apunasi! Neuvontatiimimme tuntee hyvin liike-elämän ja yritysten tarpeet.

Saat meiltä kysymyksiisi asiantuntevaa apua nopeasti.

 

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2022
Neuvontapalvelut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...