Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Kilpailuedun avulla löydät yrityksellesi muutoksen perustan

Löydä kilpailuetusi suomalaisia yrityksiä uudistumaan radikaalisti ja löytämään ne ainekset, joilla yritys menestyy. Käytännönläheisessä teoksessa esitellään supisuomalaisia yrityksiä ja heidän kilpailuetujaan. Lisäksi kirjassa tarjolla on kansainvälisestikin ainutlaatuinen työkalupakki, joka auttaa yrityksiä kilpailuedun löytämisessä ja luomisessa.

– Kilpailuetua ei voi googlettaa, se pitää löytää ja luoda, sanoo yrittäjä, tietokirjailija ja liikkeenjohdon konsultti Markku Vierula uudessa teoksessaan Löydä kilpailuetusi – käsikirja strategian ja brändin rakentamiseen.

Vierula kertoo halunneensa kirjoittaa teoksen erityisesti pk-yrityksille, vaikka ajatus kilpailuedun kehittämisestä koskee kaikkia yrityksiä unohtamatta kuntia ja julkishallinnon organisaatioita.

Erityistä kirjassa on sen kansainvälisestikin ainutlaatuinen työkalupakki, joka sisältää muun muassa seitsemän strategiasta suuntaa ja kolme määritelmää kilpailuedusta.

– Haluan tarjota lukijalle mahdollisuuden hahmottaa erilaisia suuntia ja vaihtoehtoja, joista oman tuotteen, palvelun, yrityksen tai organisaation kilpailuedun voi löytää, Vierula selventää.

Meillä Suomessa nähdään usein kilpailuedun tavoittelu kilpailijan nujertamisena. Olennaista onkin löytää kilpailuetu ja arvo asiakkaiden tarpeisiin perustuen.

– Haasteena on se, että ajattelemme usein tuote- ja tuotantolähtöisesti. Osittain tästä kiitos kuuluu sotakorvauksille, YYA-sopimukselle ja bilateraaliselle kaupalle. Se on luja osa meidän bisnesfolkloreamme, josta pitäisi vähitellen päästä eroon, hän latelee.

Kirjan asiakaslähtöinen ajattelu on siirrettävissä myös kuntiin ja muihin julkishallinnollisiin organisaatioihin.

– Kunnissakin pitäisi ottaa asiakasnäkökulma tarkempaan tarkasteluun. Olennaista on segmentoida asiakkaat, löytää uusia keinoja ja kehittää toimintaan liittyvää ajattelua. Totta kai kunnan yleisimagon pitää olla kunnossa, ja sen on oltava vetovoimainen.

Tuotantolähtöisyydestä markkinalähtöisyyteen

Kun Vierula teki laajaa taustatyötä kirjaansa varten, hän huomasi, että koronapandemian myötä monille yrityksille pakko oli paras muusa, kun puhutaan uudistumisesta. Vierula nostaa kirjassaan esille 42 supisuomalaista yritysesimerkkiä ja analysoi ne esiteltyjen työkalujen avulla. Sen lisäksi kirjassa esitellään useampi esimerkki yrityksistä, jotka koronan pakottamina joutuivat luomaan tarjoomansa uudelleen.

– Monet puhuvat nykyään yrityksen purposesta, joka on tärkeä menestystekijä, mutta sillä ei vielä erottauduta, koska se ei lähtökohtaisesti ole kilpailuetu, hän täsmentää.

Kun eletään tietotyön ja verkostoissa toimimisen aikakautta, kilpailuetu auttaa integroimaan yksilöt, tiimit ja verkostot sekä asiakkaat sisäisesti ja ulkoisesti yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin yrityksellä on mahdollisuudet täyttää sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti menestyvän organisaation kriteerit.

– Aika pitkälle on tultu siitä vaiheesta, jossa muinoin mietittiin, miten mahdollisimman halvalla saatiin esimerkiksi puuteollisuudessa lautatavaraa markkinoille: kun yksi myy hinnalla, joutuu toinen myymään rahtusen halvemmalla hinnalla, joten kokonaiskakku ei silloin pääse kasvamaan.

Vierula toteaa, että tästä tuotantolähtöisyydestä on jo osittain päästy, mutta nyt meidän tulisi edetä kohti markkinalähtöistä ajattelua isoin harppauksin.

Muitakin huolenaiheita on, sillä Vierula muistuttaa meidän olevan erän maailman koulutetuimmista kansoista. Työn tuottavuudessa olemme kuitenkin pahasti jäljessä kansainvälisessä vertailussa.

– Kirjallani olen halunnut kannustaa ja antaa työkaluja suomalaisille yrityksille, jotta heidän olisi helpompaa ja inspiroivampaa alkaa kehittää omaa kilpailuetuaan, Vierula sanoo.


Markku Vierula

tietokirjailija ja liikkeenjohdon konsultti

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Nopeat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...