Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Kilpailuedun avulla löydät yrityksellesi muutoksen perustan

Löydä kilpailuetusi suomalaisia yrityksiä uudistumaan radikaalisti ja löytämään ne ainekset, joilla yritys menestyy. Käytännönläheisessä teoksessa esitellään supisuomalaisia yrityksiä ja heidän kilpailuetujaan. Lisäksi kirjassa tarjolla on kansainvälisestikin ainutlaatuinen työkalupakki, joka auttaa yrityksiä kilpailuedun löytämisessä ja luomisessa.

– Kilpailuetua ei voi googlettaa, se pitää löytää ja luoda, sanoo yrittäjä, tietokirjailija ja liikkeenjohdon konsultti Markku Vierula uudessa teoksessaan Löydä kilpailuetusi – käsikirja strategian ja brändin rakentamiseen.

Vierula kertoo halunneensa kirjoittaa teoksen erityisesti pk-yrityksille, vaikka ajatus kilpailuedun kehittämisestä koskee kaikkia yrityksiä unohtamatta kuntia ja julkishallinnon organisaatioita.

Erityistä kirjassa on sen kansainvälisestikin ainutlaatuinen työkalupakki, joka sisältää muun muassa seitsemän strategiasta suuntaa ja kolme määritelmää kilpailuedusta.

– Haluan tarjota lukijalle mahdollisuuden hahmottaa erilaisia suuntia ja vaihtoehtoja, joista oman tuotteen, palvelun, yrityksen tai organisaation kilpailuedun voi löytää, Vierula selventää.

Meillä Suomessa nähdään usein kilpailuedun tavoittelu kilpailijan nujertamisena. Olennaista onkin löytää kilpailuetu ja arvo asiakkaiden tarpeisiin perustuen.

– Haasteena on se, että ajattelemme usein tuote- ja tuotantolähtöisesti. Osittain tästä kiitos kuuluu sotakorvauksille, YYA-sopimukselle ja bilateraaliselle kaupalle. Se on luja osa meidän bisnesfolkloreamme, josta pitäisi vähitellen päästä eroon, hän latelee.

Kirjan asiakaslähtöinen ajattelu on siirrettävissä myös kuntiin ja muihin julkishallinnollisiin organisaatioihin.

– Kunnissakin pitäisi ottaa asiakasnäkökulma tarkempaan tarkasteluun. Olennaista on segmentoida asiakkaat, löytää uusia keinoja ja kehittää toimintaan liittyvää ajattelua. Totta kai kunnan yleisimagon pitää olla kunnossa, ja sen on oltava vetovoimainen.

Tuotantolähtöisyydestä markkinalähtöisyyteen

Kun Vierula teki laajaa taustatyötä kirjaansa varten, hän huomasi, että koronapandemian myötä monille yrityksille pakko oli paras muusa, kun puhutaan uudistumisesta. Vierula nostaa kirjassaan esille 42 supisuomalaista yritysesimerkkiä ja analysoi ne esiteltyjen työkalujen avulla. Sen lisäksi kirjassa esitellään useampi esimerkki yrityksistä, jotka koronan pakottamina joutuivat luomaan tarjoomansa uudelleen.

– Monet puhuvat nykyään yrityksen purposesta, joka on tärkeä menestystekijä, mutta sillä ei vielä erottauduta, koska se ei lähtökohtaisesti ole kilpailuetu, hän täsmentää.

Kun eletään tietotyön ja verkostoissa toimimisen aikakautta, kilpailuetu auttaa integroimaan yksilöt, tiimit ja verkostot sekä asiakkaat sisäisesti ja ulkoisesti yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin yrityksellä on mahdollisuudet täyttää sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti menestyvän organisaation kriteerit.

– Aika pitkälle on tultu siitä vaiheesta, jossa muinoin mietittiin, miten mahdollisimman halvalla saatiin esimerkiksi puuteollisuudessa lautatavaraa markkinoille: kun yksi myy hinnalla, joutuu toinen myymään rahtusen halvemmalla hinnalla, joten kokonaiskakku ei silloin pääse kasvamaan.

Vierula toteaa, että tästä tuotantolähtöisyydestä on jo osittain päästy, mutta nyt meidän tulisi edetä kohti markkinalähtöistä ajattelua isoin harppauksin.

Muitakin huolenaiheita on, sillä Vierula muistuttaa meidän olevan erän maailman koulutetuimmista kansoista. Työn tuottavuudessa olemme kuitenkin pahasti jäljessä kansainvälisessä vertailussa.

– Kirjallani olen halunnut kannustaa ja antaa työkaluja suomalaisille yrityksille, jotta heidän olisi helpompaa ja inspiroivampaa alkaa kehittää omaa kilpailuetuaan, Vierula sanoo.


Markku Vierula

tietokirjailija ja liikkeenjohdon konsultti

 

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Nopeat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...