Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Mannerheimintie Helsingin keskustassa. Kauppakamarilehti 3/2021.
Yhteistyöllä Helsingin keskusta uuteen nousuun. Helsingin päättäjiltä odotetaan uudella valtuustokaudella aikana isoja päätöksiä keskustan elinvoiman turvaamiseksi. Edellytykset uuteen nousuun ovat paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten.

Koronapandemia romahdutti Helsingin keskustan kauppojen ja ravintoloiden asiakasmäärät, mutta vaikeasta tilanteesta voi koitua jotain hyvääkin.

Se nosti näkyvästi yleiseen keskusteluun keskustan näivettymisen, jonka pysäyttäminen vaatii entistä tarmokkaampia toimia ja parempaa yhteistyötä eri osapuolten välillä.

Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen sanoo, että ongelmat on nyt nostettu pöydälle. Edellytykset yhteisen tahdon löytymiselle ovat hänestä paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten.

– Meillä on nyt uusi momentum nostaa keskusta uuteen nousuun ja tuoda sinne uusia elementtejä, joilla alue nostetaan uuteen kukoistukseen. Se edellyttää ratkaisuja, joista löydämme yhteisymmärryksen keskustan toimijoiden, kiinteistönomistajien ja yritysten kanssa, Manninen huomauttaa.

Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen sanoo, että ongelmat on nyt nostettu pöydälle. Edellytykset yhteisen tahdon löytymiselle ovat hänestä paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten.

Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen. Kauppakamarilehdessä 3/2021.
Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen toteaa, että nyt on uusi momentum nostaa keskusta uuteen nousuun ja tuoda sinne uusia elementtejä, joilla alue nostetaan uuteen kukoistukseen.

Monipuolisuus ja ainutkertaisuus ratkaisevat

Myös työeläkeyhtiö Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila on toiveikas, että keskustan näivettymisen pysäyttämiseksi aletaan vihdoin löytää toimivia keinoja. Se edellyttää, että julkinen ja yksityinen sektori puhaltavat yhteen hiileen.

– Ainakin kaupungin elinkeino-osaston kanssa yhteistyö on hedelmällistä. Puolin ja toisin voidaan olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja keskustella asioista, Laurila sanoo.

Ilmarinen on ydinkeskustan suurimpia kiinteistönomistajia, jolla on alueella suuri määrä liike-, toimisto- ja pysäköintitiloja.
Laurilan mielestä lähtökohtana ovat keskustan monipuolisuus ja ainutkertaisuus.

– Näiden kahden asian yhdistäminen ei ole helppoa. Ainutkertaisten elämysten on puhuteltava riittäviä ihmismassoja, jotta niiden järjestäminen on taloudellisesti kannattavaa.

Laurilan mielestä keskusta tarvitsee vetovoimatekijöitä, joita ei löydy vaikkapa kauppakeskuksista. Kauppojen ja ravintoloiden ohella tarvitaan monipuolinen kattaus kulttuuria, ajanviettomahdollisuuksia ja matkailijoita houkuttelevia kohteita.

Vähittäiskauppa muuttaa muotoaan

Laurilan mielestä myös vähittäiskaupalla on jatkossakin sijansa keskustassa. Se muuttaa kuitenkin muotoaan muun muassa rajusti kasvaneen verkkokaupan ja koronan jälkeen todennäköisesti taas elpyvän kansainvälisen matkailun myötä. Hän uskoo, että esimerkiksi eri brändien tuotevalikoimia esittelevät showroomit yleistyvät tulevina vuosina.

Tästä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi ostoskeskus Kämp Galleriassa, jossa sijaitseva myymäläkokonaisuus kokoaa yhteen suomalaisen muodin toimijat.

– Yritysten omalla toiminnalla ja uusilla ideoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen menestykseen keskustassa. Korona-aikanakin menestyjiin kuuluvat esimerkiksi ravintolat, joilla on asiakkaita kiinnostavia tuoreita konsepteja, Laurila mainitsee.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila. Kauppakamarilehti 3/2021.
Työeläkeyhtiö Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila kertoo, että Ilmarinen on ydinkeskustan suurimpia kiinteistönomistajia, jolla on alueella suuri määrä liike-, toimisto- ja pysäköintitiloja.

Yksityisautoilun turvaaminen tai rajoittaminen on keskustan kehittämisen kuumimpia perunoita. Laurila toivoo vastakkainasettelun lieventymistä, sillä hänen mielestään keskustassa riittää tilaa kaikille kulkuvälineille.

Hän ei esimerkiksi kannata autoliikenteen rajoittamista Esplanadien alueella.

– Pohjoisesplanadilla on seitsemän metrin levyinen jalkakäytävä. Tuskin sitä leventämällä ihmisvirtoja saataisiin yhtään lisää. Kaikki lähtee siitä, että keskusta on helposti saavutettavissa kaikilla kulkuvälineillä ja pysäköinnin kustannusrakenne on järkevä.

Uudistumiseen tarvitaan joustavia kaavoja

– Asiat, jotka toimivat 20 vuotta sitten, eivät välttämättä toimi enää tänään. Keskustan on pystyttävä jatkuvasti uudistumaan, Laurila korostaa.

Tähän tarvitaan hänen mukaansa lisää joustavuutta kaava-asioissa ja kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvissä lupa-asioissa. Rakennusten käyttöä määrittävät määräykset eivät saa olla liian rajoittavia.

Ilmarinen laittoi runsas vuosi sitten vireille hakemuksen, jossa Aleksi 13 -tavaratalon entisille tiloille haetaan käyttötarkoituksen muutosta.

Muutosesitys koskee esimerkiksi Aleksanterinkadulla sijaitsevan kiinteistön ylimpiä kerroksia, jotka halutaan muuttaa toimistotiloiksi.

– Koko talon täyttävää tavarataloa tuskin enää löydämme. Siksi olisi tärkeää, että ainakaan kankeat lupaprosessit eivät hidastaisi keskustan uudistumista.

Laurilan mielestä hyvää pohjaa keskustan kehittämiselle antaa päätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelystä.

Uusilta päättäjiltä odotetaan päätöksiä

Helsingin uusilta päätöksentekijöiltä odotetaan valtuustokauden aikana isoja päätöksiä keskustan elinvoiman turvaamiseksi.

Mannisen mukaan poliittiset päättäjät saavat syksyllä eteensä esityksen, johon on koottu yhteen kiinteistökehittäjien ja muiden toimijoiden suunnittelemat hankkeet keskustassa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Päätösten pohjaksi tehdään myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joissa kaupunki voisi olla mukana.

Keskustan kehittämisen painopisteisiin vaikuttaa oleellisesti uuden valtuuston linjaukset ja koko valtuustokautta määrittävä kaupunkistrategia. Edessä on kiinnostavia neuvotteluja. Esimerkiksi Helsingin uutena pormestarina aloittava Juhana Vartiainen kertoi kuntavaalien jälkeen kannattavansa selvitystä, jossa kartoitettaisiin maanalaisen kokoojakadun rakentamiskustannuksia.

Mannisen mielestä hyvää pohjaa keskustan kehittämiselle antaa päätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelystä. Se avaa esimerkiksi mahdollisuuden kehittää Eteläsatamaan kokonaisuuden, jossa on arkkitehtuuri- ja designmuseon ohella paljon muitakin vetovoimatekijöitä.

– Ydinkeskusta avautuu silloin uudella tavalla merelle, mikä vetää ihmisiä puoleensa. Samalla pyrimme etsimään keinoja, joilla voitaisiin tukea Kaartinkaupungin katujen ja torien kehittämistä entistä houkuttelevimmiksi.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Teemajutut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...