Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvää toimenpidettä. Ne saivat hyvin vastakaikua hallitusohjelmassa.

Kauppakamari on puhunut pitkään muun muassa kaavoitusprosessien nopeuttamisen puolesta. Hallitusohjelman mukaan kaavoitus-, rakennus- ja ympäristölupaprosesseja koskevia valituskäytäntöjä uudistetaan siten, että samasta asiasta voisi valittaa hallinto-oikeuteen vain kerran. Tarkoituksena on myös selvittää keinoja puuttua kaavoista ja rakennusluvista tehtyjen valitusten määrään ja nopeuttaa valitusten käsittelyä esimerkiksi tarkentamalla valitusoikeuden edellytyksiä ja lisäämällä viranomaisten henkilöresursseja.

Viranomaisten käsittelyajoille on hallitusohjelman mukaan tarkoitus asettaa lakisääteinen ja sitova määräaika. Määräajan ylittyessä lupa- tai käsittelymaksua alennetaan ja viivästyksestä aiheutuneita kustannuksia korvataan luvanhakijalle.

Työvoiman liikkuminen kasvaville kaupunkiseuduille edellyttää, että työn perässä muuttajille on tarjolla heidän tulotasoonsa soveltuvaa vuokra- ja omistusasumista. Hallitusohjelman mukaan rakentamismääräyksiä on Kauppakamarin tavoitteiden mukaisesti tarkoitus keventää, jotta rakentamisen ja asumisen kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Erityisesti kasvavat kaupungit on sitoutettava MAL-sopimusten kautta riittävään tontti- ja asuntotuotantoon, jotta asuntojen hintakehitys pysyy kohtuullisena.

Korkotason ja elinkustannusten nousu sekä talouden yleinen epävarmuus ovat kuitenkin tuoneet uusia haasteita. Vanhojen ja uusien asuntojen myynti on hidastunut viime kuukausina. Uusien rakennuskohteiden aloittamista lykätään. Rakentamisen tuotannon ennakoidaan vähenevän tänä vuonna 6,0 prosenttia ja jatkavan samalla tasolla vuonna 2024, mutta elpyvän uudelleen vuonna 2025 (Valtiovarainministeriön julkaisu 2023:51).

Liikenneväylille on kertynyt vuosien varrella kolmen miljardin euron korjausvelka, jonka kasvua hallituksen investointiohjelmassa hillitään 520 miljoonan euron korjausvelkaohjelmalla. Helsingin seudulle on luvassa raideinvestointeja. Koko maan raideverkon toimivuuden kannalta tärkeä investointi on Helsinki–Vantaan lentoaseman saavutettavuutta parantava Lentorata. Pääradan välityskyvyn parantaminen Helsinki–Tampere -välillä edistää työvoiman liikkuvuutta. Turun tunnin juna -hanke käynnistetään muun muassa rakentamalla Espoo–Lohja -rata, joka kytkee Lohjan ja Vihdin tiiviimmin osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta.

Liikenneinfran korjaus- ja investointitarpeet kasvavat edelleen samaan aikaan kun liikenteen verotuotot pienenevät. Infrastruktuurin rahoitukseen tarvitaan pitkäjänteisiä rahoitusmalleja, jotta korjausvelka saadaan kurotuksi kiinni ja kyetään rakentamaan myös uutta infraa.

 

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari

@Pia_Pakarinen  (Twitter)
@Pia_Pakarinen (LinkedIn)

 

vaikuttamistyö

Helsingin seudun kauppamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa.

Lue lisää maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistämisestä

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Pääkirjoitukset
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...