Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvää toimenpidettä. Ne saivat hyvin vastakaikua hallitusohjelmassa.

Kauppakamari on puhunut pitkään muun muassa kaavoitusprosessien nopeuttamisen puolesta. Hallitusohjelman mukaan kaavoitus-, rakennus- ja ympäristölupaprosesseja koskevia valituskäytäntöjä uudistetaan siten, että samasta asiasta voisi valittaa hallinto-oikeuteen vain kerran. Tarkoituksena on myös selvittää keinoja puuttua kaavoista ja rakennusluvista tehtyjen valitusten määrään ja nopeuttaa valitusten käsittelyä esimerkiksi tarkentamalla valitusoikeuden edellytyksiä ja lisäämällä viranomaisten henkilöresursseja.

Viranomaisten käsittelyajoille on hallitusohjelman mukaan tarkoitus asettaa lakisääteinen ja sitova määräaika. Määräajan ylittyessä lupa- tai käsittelymaksua alennetaan ja viivästyksestä aiheutuneita kustannuksia korvataan luvanhakijalle.

Työvoiman liikkuminen kasvaville kaupunkiseuduille edellyttää, että työn perässä muuttajille on tarjolla heidän tulotasoonsa soveltuvaa vuokra- ja omistusasumista. Hallitusohjelman mukaan rakentamismääräyksiä on Kauppakamarin tavoitteiden mukaisesti tarkoitus keventää, jotta rakentamisen ja asumisen kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Erityisesti kasvavat kaupungit on sitoutettava MAL-sopimusten kautta riittävään tontti- ja asuntotuotantoon, jotta asuntojen hintakehitys pysyy kohtuullisena.

Korkotason ja elinkustannusten nousu sekä talouden yleinen epävarmuus ovat kuitenkin tuoneet uusia haasteita. Vanhojen ja uusien asuntojen myynti on hidastunut viime kuukausina. Uusien rakennuskohteiden aloittamista lykätään. Rakentamisen tuotannon ennakoidaan vähenevän tänä vuonna 6,0 prosenttia ja jatkavan samalla tasolla vuonna 2024, mutta elpyvän uudelleen vuonna 2025 (Valtiovarainministeriön julkaisu 2023:51).

Liikenneväylille on kertynyt vuosien varrella kolmen miljardin euron korjausvelka, jonka kasvua hallituksen investointiohjelmassa hillitään 520 miljoonan euron korjausvelkaohjelmalla. Helsingin seudulle on luvassa raideinvestointeja. Koko maan raideverkon toimivuuden kannalta tärkeä investointi on Helsinki–Vantaan lentoaseman saavutettavuutta parantava Lentorata. Pääradan välityskyvyn parantaminen Helsinki–Tampere -välillä edistää työvoiman liikkuvuutta. Turun tunnin juna -hanke käynnistetään muun muassa rakentamalla Espoo–Lohja -rata, joka kytkee Lohjan ja Vihdin tiiviimmin osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta.

Liikenneinfran korjaus- ja investointitarpeet kasvavat edelleen samaan aikaan kun liikenteen verotuotot pienenevät. Infrastruktuurin rahoitukseen tarvitaan pitkäjänteisiä rahoitusmalleja, jotta korjausvelka saadaan kurotuksi kiinni ja kyetään rakentamaan myös uutta infraa.

 

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari

@Pia_Pakarinen  (Twitter)
@Pia_Pakarinen (LinkedIn)

 

vaikuttamistyö

Helsingin seudun kauppamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa.

Lue lisää maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistämisestä

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Lue juttu ›
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Lue juttu ›
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Pääkirjoitukset
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...
Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki: Kasvu ja luontoarvot mahtuvat samaan kaupunkiin
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kasvu ja kestävä kehitys on mahdollista yhdistää Helsingissä....
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan tiedonsaantioikeus
Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle...
Osakeyhtiön omat osakkeet
Osakeyhtiöllä voi olla hallussa omia osakkeitaan. Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) tulee osakeyhtiölain...
Seuraa näitä 30.8.2023
Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia lokakuun alusta alkaen. Ulkoministeriö on laatinut ohjeita...
Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!
Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?
Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle
Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat...
Sähköistetään mitä pystytään – vety hoitaa loput
Fossiilisten polttoaineiden loppu alkaa häämöttää. Teillämme näkyy jo enenevässä määrin sähköautoja....
Pandemia alensi Helsingin ydinkeskustan elävyyttä
Helsingin ydinkeskustan elävyys aleni kaikkein voimakkaimmin tähän mennessä tutkituista kaupungeista.
Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen
Vantaan pikaraitiotie tuo asumisen lisäksi merkittävää kasvua kaupalle ja muille palveluille. Kysyimme...
KauppakamariTiedon vastauspankki: Kysy, me vastaamme
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Oletko valmis metaversumin ja tekoälyn vallankumoukseen?
Mitä meidän tulee tietää metaversumista, web3:sta ja tekoälystä? Miten ne voivat radikaalisti muuttaa...
Traffic and pedestrian areas need to be balanced in central Helsinki
Companies are satisfied with the expansion of the pedestrian areas in central Helsinki as long as good...
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...