Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä.

Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvää toimenpidettä. Ne saivat hyvin vastakaikua hallitusohjelmassa.

Kauppakamari on puhunut pitkään muun muassa kaavoitusprosessien nopeuttamisen puolesta. Hallitusohjelman mukaan kaavoitus-, rakennus- ja ympäristölupaprosesseja koskevia valituskäytäntöjä uudistetaan siten, että samasta asiasta voisi valittaa hallinto-oikeuteen vain kerran. Tarkoituksena on myös selvittää keinoja puuttua kaavoista ja rakennusluvista tehtyjen valitusten määrään ja nopeuttaa valitusten käsittelyä esimerkiksi tarkentamalla valitusoikeuden edellytyksiä ja lisäämällä viranomaisten henkilöresursseja.

Viranomaisten käsittelyajoille on hallitusohjelman mukaan tarkoitus asettaa lakisääteinen ja sitova määräaika. Määräajan ylittyessä lupa- tai käsittelymaksua alennetaan ja viivästyksestä aiheutuneita kustannuksia korvataan luvanhakijalle.

Työvoiman liikkuminen kasvaville kaupunkiseuduille edellyttää, että työn perässä muuttajille on tarjolla heidän tulotasoonsa soveltuvaa vuokra- ja omistusasumista. Hallitusohjelman mukaan rakentamismääräyksiä on Kauppakamarin tavoitteiden mukaisesti tarkoitus keventää, jotta rakentamisen ja asumisen kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Erityisesti kasvavat kaupungit on sitoutettava MAL-sopimusten kautta riittävään tontti- ja asuntotuotantoon, jotta asuntojen hintakehitys pysyy kohtuullisena.

Korkotason ja elinkustannusten nousu sekä talouden yleinen epävarmuus ovat kuitenkin tuoneet uusia haasteita. Vanhojen ja uusien asuntojen myynti on hidastunut viime kuukausina. Uusien rakennuskohteiden aloittamista lykätään. Rakentamisen tuotannon ennakoidaan vähenevän tänä vuonna 6,0 prosenttia ja jatkavan samalla tasolla vuonna 2024, mutta elpyvän uudelleen vuonna 2025 (Valtiovarainministeriön julkaisu 2023:51).

Liikenneväylille on kertynyt vuosien varrella kolmen miljardin euron korjausvelka, jonka kasvua hallituksen investointiohjelmassa hillitään 520 miljoonan euron korjausvelkaohjelmalla. Helsingin seudulle on luvassa raideinvestointeja. Koko maan raideverkon toimivuuden kannalta tärkeä investointi on Helsinki–Vantaan lentoaseman saavutettavuutta parantava Lentorata. Pääradan välityskyvyn parantaminen Helsinki–Tampere -välillä edistää työvoiman liikkuvuutta. Turun tunnin juna -hanke käynnistetään muun muassa rakentamalla Espoo–Lohja -rata, joka kytkee Lohjan ja Vihdin tiiviimmin osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta.

Liikenneinfran korjaus- ja investointitarpeet kasvavat edelleen samaan aikaan kun liikenteen verotuotot pienenevät. Infrastruktuurin rahoitukseen tarvitaan pitkäjänteisiä rahoitusmalleja, jotta korjausvelka saadaan kurotuksi kiinni ja kyetään rakentamaan myös uutta infraa.

 

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari

@Pia_Pakarinen  (Twitter)
@Pia_Pakarinen (LinkedIn)

 

vaikuttamistyö

Helsingin seudun kauppamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa.

Lue lisää maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistämisestä

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Pääkirjoitukset
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...