Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Enterprise Europe Networkista kansainväliset kontaktit - Yrityskontaktiipörssi. Kauppakamarilehti 3/2023.

Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!

Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?

Enterprise Europe Networkin (EEN) maksuttomasta Yrityskontaktipörssistä löytyy runsaat 5000 hakuilmoitusta verkoston yli 60 jäsenmaasta.

EEN on Euroopan komission perustama, kansainvälistymispalveluita erityisesti pk-yrityksille tarjoava verkosto. Suomessa verkosto toimii Helsingin seudun kauppakamarin, Business Finlandin sekä Turku Science Parkin yhteydessä.

Miten hakea kansainvälisiä kontakteja

Yrityskontaktipörssi on vapaasti selailtavissa Enterprise Europe Network -verkoston sivuilla. Tietokanta on englanniksi. Hakuja voi tehdä muuan muassa profiilityypin, hakusanojen ja toivottavan yhteistyömuodon mukaan. Profiilit ovat pääsääntöisesti anonyymejä, joten niistä ei suoraan käy ilmi profiilin tehnyt yritys.

Tietokannassa on viidenlaisia kumppaninhakuprofiilityyppejä, joiden tunteminen auttaa haussa.

Kumppaninhakuprofiilityyppejä ovat

  • Business Offer: Tarjous – yritys tarjoaa tuotteita tai palveluita ja etsii yrityskumppaneita
  • Business Request: Pyyntö – yritys hakee tuotteita tai palveluita ja etsii yrityskumppania
  • Research and Development Request: Pyyntö – etsitään kehitys- ja tutkimuskumppania
  • Technology Offer: Tarjous – yritys tarjoaa teknologiaa
  • Technology Request: Pyyntö – yritys etsii teknologiaa.

 

Löytäessäsi kiinnostavan profiilin ota yhteyttä Helsingin seudun kauppamarin asiantuntijoihin osoitteen een@chamber.fi kautta ja mainitse viestissäsi profiilin numero.

Otamme yhteyttä verkostokollegaan, jotka vuorostaan on yhteydessä profiilin tehneeseen asiakasyritykseensä.

Jos asiakasyritys on kiinnostunut yhteistyöstä, välitämme sen yhteystiedot kahdenkeskistä yhteydenpitoa varten.

Tee oma hakuilmoitus

Jos sopivaa kumppaniprofiilia ei löydy tai haluat tehostaa hakuasi, voit laatia oman ilmoituksen tietokantaan. Sekä oman haun että tietokantaan tehtävän profiilin suhteen on tärkeää itse tietää mitä hakee ja minkälaiselta alueelta. Tehokkainta on yleensä hakea kumppaneita enimmillään viidestä maasta. Tämä kuitenkin riippuu omasta tuotteesta tai palvelusta, ja haettavasta kumppanista.

Hyvä hakuilmoitus on selkeä, informatiivinen ja siinä on kiinnostavat kuvat, jotka tukevat ilmoituksen tekstiä.

Hakuilmoituksessa kuvaillaan, muuan muassa, millainen yritys on kyseessä, mitä se tarjoaa tai hakee, toivottava yhteistyömuoto, millainen on ideaalinen kumppani, ja miltä maantieteelliseltä alueelta yhteistyöyritystä haetaan.

Tietokannasta on helpompi löytää alihankkijoita kuin uusia jälleenmyyntikanavia.

Hakuilmoitus tehdään yhteistyössä Enterprise Europe Networkin asiantuntijan kanssa ja se mahdollistaa sisällön pohtimisen yhdessä. Samassa yhteydessä käydään läpi, onko oma ilmoitus paras tapa yhteistyökumppanin hakuun. Ilmoitusta voi myöhemmin muokata paremmaksi, jos sille on tarvetta.

 

Ota yhteyttä!

Johanna Niemistö
asiantuntija
johanna.niemisto@helsinki.chamber.fi
Helsingin seudun kauppakamari/Enterprise Europe Network

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Neuvontapalvelut
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...