Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Enterprise Europe Networkista kansainväliset kontaktit - Yrityskontaktiipörssi. Kauppakamarilehti 3/2023.

Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!

Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?

Enterprise Europe Networkin (EEN) maksuttomasta Yrityskontaktipörssistä löytyy runsaat 5000 hakuilmoitusta verkoston yli 60 jäsenmaasta.

EEN on Euroopan komission perustama, kansainvälistymispalveluita erityisesti pk-yrityksille tarjoava verkosto. Suomessa verkosto toimii Helsingin seudun kauppakamarin, Business Finlandin sekä Turku Science Parkin yhteydessä.

Miten hakea kansainvälisiä kontakteja

Yrityskontaktipörssi on vapaasti selailtavissa Enterprise Europe Network -verkoston sivuilla. Tietokanta on englanniksi. Hakuja voi tehdä muuan muassa profiilityypin, hakusanojen ja toivottavan yhteistyömuodon mukaan. Profiilit ovat pääsääntöisesti anonyymejä, joten niistä ei suoraan käy ilmi profiilin tehnyt yritys.

Tietokannassa on viidenlaisia kumppaninhakuprofiilityyppejä, joiden tunteminen auttaa haussa.

Kumppaninhakuprofiilityyppejä ovat

  • Business Offer: Tarjous – yritys tarjoaa tuotteita tai palveluita ja etsii yrityskumppaneita
  • Business Request: Pyyntö – yritys hakee tuotteita tai palveluita ja etsii yrityskumppania
  • Research and Development Request: Pyyntö – etsitään kehitys- ja tutkimuskumppania
  • Technology Offer: Tarjous – yritys tarjoaa teknologiaa
  • Technology Request: Pyyntö – yritys etsii teknologiaa.

 

Löytäessäsi kiinnostavan profiilin ota yhteyttä Helsingin seudun kauppamarin asiantuntijoihin osoitteen een@chamber.fi kautta ja mainitse viestissäsi profiilin numero.

Otamme yhteyttä verkostokollegaan, jotka vuorostaan on yhteydessä profiilin tehneeseen asiakasyritykseensä.

Jos asiakasyritys on kiinnostunut yhteistyöstä, välitämme sen yhteystiedot kahdenkeskistä yhteydenpitoa varten.

Tee oma hakuilmoitus

Jos sopivaa kumppaniprofiilia ei löydy tai haluat tehostaa hakuasi, voit laatia oman ilmoituksen tietokantaan. Sekä oman haun että tietokantaan tehtävän profiilin suhteen on tärkeää itse tietää mitä hakee ja minkälaiselta alueelta. Tehokkainta on yleensä hakea kumppaneita enimmillään viidestä maasta. Tämä kuitenkin riippuu omasta tuotteesta tai palvelusta, ja haettavasta kumppanista.

Hyvä hakuilmoitus on selkeä, informatiivinen ja siinä on kiinnostavat kuvat, jotka tukevat ilmoituksen tekstiä.

Hakuilmoituksessa kuvaillaan, muuan muassa, millainen yritys on kyseessä, mitä se tarjoaa tai hakee, toivottava yhteistyömuoto, millainen on ideaalinen kumppani, ja miltä maantieteelliseltä alueelta yhteistyöyritystä haetaan.

Tietokannasta on helpompi löytää alihankkijoita kuin uusia jälleenmyyntikanavia.

Hakuilmoitus tehdään yhteistyössä Enterprise Europe Networkin asiantuntijan kanssa ja se mahdollistaa sisällön pohtimisen yhdessä. Samassa yhteydessä käydään läpi, onko oma ilmoitus paras tapa yhteistyökumppanin hakuun. Ilmoitusta voi myöhemmin muokata paremmaksi, jos sille on tarvetta.

 

Ota yhteyttä!

Johanna Niemistö
asiantuntija
johanna.niemisto@helsinki.chamber.fi
Helsingin seudun kauppakamari/Enterprise Europe Network

Avainsanat

Kehitystä koska tahansa.

Kauppakamarin KoulutusOnlinen avulla kehität helposti omaa osaamistasi tai koko henkilöstösi taitoja. Laajasta valikoimasta löytyy kattavasti koulutuksia kiinnostuksen ja osaamistavoitteiden mukaan.

Kehity yksin tai tiimisi kanssa – koska ja missä vain.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Neuvontapalvelut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...