You are currently viewing Immateriaalioikeudet haltuun ja kyberturvallisuus kuntoon – vinkkejä Kiinaan

Immateriaalioikeudet haltuun ja kyberturvallisuus kuntoon – vinkkejä Kiinaan

Epävarma geopoliittinen tilanne nostaa esiin kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja uhat, kun taas immateriaalioikeuksien suojaaminen ja mahdolliset loukkaukset ovat olleet huolenaiheena kansainvälisessä kaupassa jo pitkään. Erityisesti Kiinaan liittyy riskejä, jotka on hyvä tiedostaa.

IP-oikeuksissa toisaalta on kyse omien innovaatioiden ynnä muiden suojaamisesta ja mahdollisiin loukkauksiin reagoimisesta, mutta myös sen varmistamisesta, ettei itse loukkaa muiden oikeuksia.
Toisaalta taas on hyvä pitää mielessä IP-oikeuksien hyödyntämismahdollisuudet lisensioinnin tai myynnin kautta.

Euroopan komissio auttaa pk-yrityksiä IP-oikeuksien ymmärtämisessä ja hallinnassa.
 IP Helpdeskeistä saa maksuttomasti tietoa ja käytännön neuvoja pk-yritysten kysymyksiin.

EU:n jäsenmaat ja Kiina ovat kaikki WIPO:n (World Intellectual Property Organisation) jäseniä ja osapuolia kansainvälisissä IP-sopimuksissa. Peruslähtökohdat esimerkiksi IP-oikeuksien tyyppien, keston ja kattavuuden osalta ovat siis samat, mutta eroavaisuuksiakin löytyy. Pitää myös huomioida, että Manner-Kiina, Hong Kong, Macao ja Taiwan ovat kaikki erillisiä hallintoalueita, ja suojaus on mietittävä erikseen joka alueelle.

European IP Helpdeskin ja China IP SME Helpdeskin oppaasta Intellectual Property systems: China/Europe comparison (2021) saa yleiskuvan järjestelmien eroista. Ennen riskialttiille markkinoille kuten Kiinaan menemistä olisi IP-oikeuksien suojaaminen hyvä käydä läpi asiantuntijan kanssa.

Kiinassa yksi yleinen ongelma on tavaramerkkien niin sanottujen bad-faith rekisteröinnit, eli jokin kiinalainen taho rekisteröi ulkomaisen yrityksen tavaramerkin tai sitä lähellä olevan merkin vahingoittamistarkoituksessa Kiinassa.

Oppaat How to Identify and Handle IP Scams ja How to Remove Counterfeit Goods from E-commerce websites voivat myös olla hyödyllisiä.

Perinteisten IP-oikeusien suojaamisen lisäksi pk-yrityksillä olisi parannettavaa kyberturvallisuudessa ja liikesalaisuuksien suojaamisessa. Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien koko ajan kasvaessa lisääntyy myös kyberrikollisuuden ja yrityssalaisuuksien varastamisen riski. European IP Helpdeskin ja China IP SME Helpdeskin opas Cybercrimes and Trade Secret Protection guide (2022) avaa näitä kysymyksiä.

 Opas tarjoaa kaikkialla maailmassa päteviä ohjeita liikesalaisuuksien suojaamiseen kyberrikollisuudelta sekä tarjoaa tiivistelmän liikesalaisuuksia suojaavasta lainsäädännöstä ja toimenpidemahdollisuuksista rikoksen kohteeksi joutuneille yrityksille Kiinassa.

Euroopan komission IP Helpdeskejä on Euroopan ja Kiinan lisäksi Intiassa, Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa eli myös näiden alueiden IP-asiantuntemusta on saatavilla

IP-asiantuntemusta on tarjolla on maksuttomasti

  • Käytännönläheisiä oppaita ja tietopaketteja
  • Webinaareja katso European IP Helpdeskin tarjonta, joka on osin suunnattu EU-rahoitusta saaville tahoille
  • Helpline-palvelu, jonne voi lähettää konkreettisia IP-oikeuksiin liittyviä kysymyksiä englanniksi.
  • IP Cost Tool, jonka avulla saa käsityksen oikeuksien rekisteröimisen kustannuksista Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, ja IP Diagnostic tool, joka auttaa IP-valmiuksien kartoittamisessa, jos yritys on suuntaamassa näille markkinoille.

IP Helpdeskit löytyvät kootusti komission sivuilta

Toimin European IP Helpdeskin yhteyshenkilönä Suomessa, ja kysymykset minulle voi osoittaa  maija.karkas@chamber.fi. Palvelu on luottamuksellinen.

Maija Kärkäs

päällikkö
Enterprise Europe Network
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös nämä