Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Tuuli Kaskinen on Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja. Kauppakamarilehden henkilökuvassa.

Ilmastoasiat siirtyivät marginaalista bisneksen ytimeen

On vaikea kuvitella enää yritysjohtajaa, joka ei huomioisi ilmastokysymyksiä, sanoo Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

Vuosituhannen vaihteessa työuransa aloittanut Tuuli Kaskinen on seurannut läheltä vuosien aikana tapahtunutta suurta asennemuutosta ympäristöasioihin.

Vielä 20 vuotta sitten nuoren kauppatieteilijän ajatuksille ympäristön ja talouden tiiviistä suhteesta saatettiin hymähtää.

– Monesta tuntui silloin vieraalta, että markkinapohjaisilla keinoilla voitaisiin viedä asioita eteenpäin nopeammin kuin perinteisellä regulaatiolla.

Ympäristöasioita pidettiin tärkeinä, mutta harva yritys katsoi niiden koskettavan omaa liiketoimintaa.
Kaskisen työuraa on määrittänyt halu tehdä yhteiskunnallisesti kiinnostavia asioita.

Hän aloitti uransa kansalaisjärjestöissä, mutta pisimmän työrupeaman hän on tehnyt ajatushautomo Demos Helsingin konsultointi- ja johtotehtävissä.

Kaskisen mukaan yritysmaailman herääminen ympäristöasioihin tapahtui vähitellen. Yhdysvaltain entisen presidentin Al Goren dokumenttielokuva vuonna 2006 avasi silmiä ilmastouhkien laajuudelle. Asennemuutosta vauhdittivat myös professori Michael Porterin ajatukset, joiden mukaan ympäristöregulaation avulla voidaan vauhdittaa innovaatioita ja yritysten kykyä tuottaa uutta.

– Isoihin muutoksiin kuuluvat myös yritysten rekrytoinnit ympäristöalan asiantuntijoihin. Vielä 2000-luvun alkupuolella yksittäiset ympäristöpäälliköt seurasivat yritysten energian ja veden kulutusta. Nyt suurissa yrityksissä kokonainen armeija vastaa vastuullisuusasioista ja niihin liittyvien innovaatioiden kehittämisestä.

Yritykset verkostoituivat ilmastoasioissa

Kaskinen aloitti Climate Leadership Coalitionin (CLC) johdossa huhtikuussa ja uudessa työssään hän on päässyt palaamaan kaikkein rakkaimpien asioiden eli ilmastokysymysten pariin.

CLC on jäsenmäärällä mitattuna Euroopan laajin ilmastoasioihin keskittyvä yritysverkosto, jolla on Suomen ohella jäseniä myös Ruotsista ja Tanskasta. Yritysten lisäksi verkostossa on henkilöjäseniä.

– Verkostolla on käytössään vahva neuvonantajien joukko, kun yritysten ohella voimme hyödyntää myös jäseneksi liittyneiden asiantuntijoiden osaamista.

Kaskisen mukaan CLC on vuosien kuluessa luonut hyvät suhteen kotimaisten päätöksentekijöiden ohella myös EU-tasolla.

Esimerkiksi komission kanssa käytävät keskustelut lainsäädännön kehittämisestä ja vihreän siirtymän painopisteistä ovat olennainen osa Kaskisen työtä.

Vaikuttamistyön ohella toinen keskeinen työsarka on edistää yritysten välistä yhteistyötä innovoinnissa.

Ilmastoteemoista ehdottomaksi ykköseksi Kaskinen nostaa hiilen hinnoittelun.

Esimerkiksi päästökauppajärjestelmää on kehitettävä niin, puhtaampia ratkaisuja käyttävät yritykset saavat siitä myös aidosta taloudellista hyötyä.

Kaskisen mielestä hiilijalanjäljen rinnalla on tärkeää puhua myös hiilikädenjäljestä eli siitä, miten yritys tai valtio voi auttaa muita päästöjen vähentämisessä.

– On tärkeää kehittää keinoja hiilikädenjäljen mittaamiseen esimerkiksi niin, että yritys voi osoittaa, kuinka paljon sen tuotteen tai palvelun avulla asiakkaat pystyvät pienentämään omia ympäristövaikutuksiaan.

Ympäristöasiat siirtyivät bisneksen ytimeen

Vaikuttamistyön ohella CLC:n keskeistä työsarkaa on yhteistyön edistäminen yritysten välillä. Verkostossa etsitään vihreää siirtymää vauhdittavia innovaatioita ja jaetaan tietoa parhaista käytännöistä.
Kaskisen työtä helpottaa, että ympäristöasiat ovat siirtyneet reuna-alueilta yritysten liiketoiminnan ytimeen.

– On vaikea kuvitella yritysjohtajaa, joka ei näitä asioita tunnistaisi ja ottaisi huomioon. Ilmastonmuutoksen torjunta ja muut ympäristöasiat ovat jokaisen oman liiketoimintansa tulevaisuutta pohtivan yrityksen strategian ytimessä.

Omien ympäristövaikutusten pienentämisen ohella johtoryhmissä pohditaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Moni yritys näkee, että markkinat kasvavat asioissa, joiden ympäristökuorma on kaikkein pienin.

Edelläkävijäyritykset ovat tehneet tästä jo menestyvää liiketoimintaa. Nesteen biopolttoaineet ovat tästä hyvä esimerkki.

CV

Tuuli Kaskinen

Climate Leadership Coalition -verkoston (CLC) toimitusjohtaja 2022–

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu 2008

Ura: Demos Helsinki, YK-liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2022
Henkilökuvat
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...