You are currently viewing Helsingin seutu on jäänyt jälkeen pohjoismaisista verrokeista

Helsingin seutu on jäänyt jälkeen pohjoismaisista verrokeista

Uudenmaan osuus koko Suomen väestöstä on kasvanut 2000-luvulla. Myös muilla mittareilla tavaravientiä lukuunottamatta muutos on saman suuntainen. Suurin loikka on tapahtunut TK-panostuksissa, joista Uudenmaan osuus on jo lähes puolet koko maasta.

Vertailussa muihin pohjoismaisiin pääkaupunkeihin Helsingin seutu ei ole pärjännyt kasvussa.

Väestö on kasvanut nopeimmin Tukholmassa mutta tuottavuudessa Kööpenhamina on kirinyt niukasti ohi Tukholman. Helsingin seutu on jäänyt tuottavuuden kasvussa muista selvästi jälkeen.