Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Liiketoimintaa hoitava mies puhuu puhelimessa. Kansainväliset markkinat.

Helsingin seudun vetovoima syntyy perusasioista

Helsingin seudun veto-, pito- ja lumovoiman parantamiseen ei ole poppakonsteja. Perusasiat on saatava kuntoon, jotta kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa pysytään kyydissä.

Helsingin seudun on oltava ulkopuolisten silmissä vetovoimainen, mutta samalla tarvitaan pitovoimaa pitämään tänne asettuneet yritykset ja asukkaat tyytyväisinä. Näiden rinnalla on alettu puhua myös lumovoimasta, jolla erotutaan kansainvälisessä kilpailussa.

Kansainvälisten brändien ja liiketoimintojen kehittämiseen erikoistuneen Punda Globalin toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén korostaa, että lumovoiman saavuttamiseksi perusasioiden on oltava kunnossa.

– Kansainvälisen kasvun mahdollistava liiketoimintaosaaminen on saatava niin vankalle pohjalle, että faktat puhuvat puolestaan. Lumovoima syntyy vain tekojen kautta.

Hackselius-Fonsén sanoo, että yrityksillä on lopulta varsin pragmaattinen lähestymistapa, mihin ne haluavat sijoittua ja missä ne arvioivat olevan parhaat menestymisen mahdollisuudet.

– Yritykset hakeutuvat sinne, missä on markkinoita ja riittävästi osaamista sekä kilpailukykyinen kustannustaso.

Punda Globalin toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsen.
Punda Globalin toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén korostaa, että lumovoiman saavuttamiseksi perusasioiden on oltava kunnossa mm. kansainvälisen kasvun mahdollistavan liiketoimintaosaamisen on oltava vankalla pohjalla. Punda Global on kansainvälisten brändien ja liiketoimintojen kehittämiseen erikoistunut yritys.

Kasvu kumpuaa huippuosaamisesta

Hackselius-Fonsénin mukaan yritykset tarvitsevat verkostoja, jotka usein muodostuvat menestyvien yritysten ympärille. Ankkuriyritykset auttavat muutakin klusteria menestymään.

– Lisäksi on pidettävä huolta huippuosaamisesta. Tutkimusten mukaan parhaimpien yliopistojen ympärille syntyy pidemmällä aikavälillä todennäköisesti enemmän startupeja kuin muualle.

Myös VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara muistuttaa, että modernin yhteiskunnan haasteiden ratkaisussa ja hyvinvoinnin rakentamisessa korkeatasoisella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on keskeinen merkitys.
– Se on ydintä, josta kaikki kumpuaa, Vasara sanoo.

Uudenmaan osuus Suomen TKI-panostuksista on noin puolet. Vasaran mukaan osaamispohjaiset työpaikat, huippututkimus ja alansa kansainväliseen kärkeen kuuluvat yritykset ovat aluetta pyörittäviä moottoreita.

– TKI-panoksia ja -tuotoksia koskevissa EU-vertailuissa Uusimaa on kärkisijoilla ja painii samassa sarjassa muun muassa Tukholman, Kööpenhaminan ja Amsterdamin kanssa. Meillä on täällä aidosti huippukeskittymä, Vasara toteaa.

– Yritykset hakeutuvat sinne, missä on markkinoita ja riittävästi osaamista sekä kilpailukykyinen kustannustaso. Riikka Hackselius-Fonsénin mukaan yritykset tarvitsevat verkostoja, jotka usein muodostuvat menestyvien yritysten ympärille. Ankkuriyritykset auttavat muutakin klusteria menestymään.

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä asiantuntijana.
Modernin yhteiskunnan haasteiden ratkaisussa ja hyvinvoinnin rakentamisessa korkeatasoisella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on keskeinen merkitys, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara muistuttaa.

TKI-toiminnassa korostuu vihreä siirtymä

Vasaran mukaan TKI-toiminnassa korostuvat tulevina vuosina vihreään siirtymään liittyvät teemat, kun fossiilisen energian käyttöä pyritään vähentämään nopeutetulla aikataululla.

– Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden suojelu vaikuttavat jokaiseen elinkeinoelämän osa-alueeseen. Kaikki asiat uusiutuvat lähivuosikymmenien kuluessa, ja muutosten toteuttamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja.

– Se on valtava bisnesmahdollisuus yrityksille, jotka pystyvät kehittämään tähän tuotteita ja palveluja. Niistä syntyvät tulevaisuuden menestystarinat, Vasara sanoo.

Hänen mielestään juuri tällaisten yritysten houkuttelu on Helsingin seudun intressissä mitä suurimmassa määrin. Talouden ohella tästä voi hyötyä koko yhteiskunta, kun yritykset tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

– Helsingin seudun houkuttelevuudessa auttaa vahva osaamispohja, mutta sillä on myös oltava joustavuutta sopeutua ja vastata muuttuviin tarpeisiin. Pandemia ja nyt viimeksi Ukrainan sota on paljastanut, että yhteiskunnalla on oltava valmis yllättäviinkin muutoksiin toimintaympäristössä, Vasara toteaa.

Toimitusjohtaja Antti Vasara muistuttaa että, modernin yhteiskunnan haasteiden ratkaisussa ja hyvinvoinnin rakentamisessa korkeatasoisella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on keskeinen merkitys.

Osaajapula startup-yritysten arkea

Myös startup-kampus Maria 01:n toimitusjohtaja Ville Simola korostaa vahvaa osaamispohjaa Helsingin seudun vetovoiman kehittämisessä. Pula osaajista tulee esille lähes päivittäin kasvuyritysten yhteisössä, johon kuuluu runsaat 180 yritystä.

– Yritykset kyselevät tuon tuosta toisiltaan, tunteeko joku tällaista tyyppiä, jolla olisi tämänlaista osaamista, Simola havainnollistaa.

Hän huomauttaa, että kasvuyritykset tarvitsevat teknisten ammattilaisten ohella esimerkiksi myynti- ja markkinaosaamista.
– Pidemmälle edenneisiin yrityksiin tarvitaan myös osaavia johtajia, joilla on kokemusta ja näkemystä kansainvälisten startup-yhtiöiden kasvattamisesta. Myös humanististen alojen osaajat ovat tarpeen, jotta teknologiset ratkaisut saadaan kohtaamaan asiakastarpeet.

Hänen mukaansa omat verkostot ovat tärkeitä rekrytoinneissa etenkin alkuvaiheen yrityksille. Pidemmälle päässeet käyttävät usein rekrytointikonsultteja, joilla on verkot myös Suomen ulkopuolella.

– Etenkin korona-aikana on yleistynyt käytäntö, että ulkomaisen työntekijän työsuhde voi alkaa etätyönä ja Suomeen muutto tulee kyseeseen vähän myöhemmin.

Suomalaisista oppilaitoksista ei valmistu riittävästi osaajia yritysten tarpeisiin. Panostuksia ammattilaisten saamiseksi ulkomailta on lisättävä merkittävästi, toteaa Ville Simola.

Toimitusjohtaja Ville Simola, Startup-kampus Maria 01. Kauppakamarilehden teemassa.
Startup-kampus Maria 01:n toimitusjohtaja Ville Simolan toiveena on, että yksittäisten yritysten ohella Helsingin seutu tekisi nykyistä enemmän yhdessä töitä ulkomaisten talenttien houkuttelemiseksi.

Talenttien houkuttelua tehostettava

Simolan mielestä on hyvä asia, että Aalto-yliopistolla ja muillakin korkeakouluilla on kasvuyritysohjelmia, jotka kehittävät startup-ajattelua. Hän toivoo kuitenkin oppilaitosten koulutusohjelmiin vieläkin enemmän vastaavaa.

– Ja selvää on, että suomalaisista oppilaitoksista ei valmistu riittävästi osaajia yritysten tarpeisiin. Panostuksia ammattilaisten saamiseksi ulkomailta on lisättävä merkittävästi.

Simola toivoo, että yksittäisten yritysten ohella Helsingin seutu tekisi nykyistä enemmän yhdessä töitä ulkomaisten talenttien houkuttelemiseksi.

– Kansainvälinen kilpailu heistä on tosi kovaa ja tarvitaan nopeita toimia, joilla lisätään Helsingin seudun vetovoimaa. Keinovalikoimiin voisivat kuulua esimerkiksi verohelpotukset ja työlupaprosessien helpottaminen.

Helsingin seudun kauppakamarin Visio 2050 -työ on käynnissä, ja elinkeinoelämän piirtämä tiekartta julkaistaan kesäkuussa. – Tulevaisuutta ei voi tietää, mutta sitä kohti seudun yritykset katsovat parasta nykytietoa ja liiketoimintaviisauttaan hyödyntäen, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Rohkeusloikka kaikkeen tekemiseen

Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista sanoo, että Helsingin seudulla on kaikki edellytykset olla maailmanluokan lumovoimakeskus. Kilpailuvaltteja ovat kansainvälinen liiketoimintaosaaminen, vetovoimaiset startup-yhteisöt, korkeat TKI-panostukset ja seudun lupaavat kasvunäkymät.

Demokraattinen järjestelmä luo puolestaan poliittista ja taloudellista vakautta, ja työelämässä on reilut pelisäännöt.
Lisäksi koulutusjärjestelmä on edelleen huipputasoa, vaikka Lahtisen mielestä kirittävää riittääkin väestön ikääntyessä ja osaamisen päivittämistarpeiden kiihtyessä viikko viikolta.

Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehdessä. Taustalla Kalevankatu ja Stockmann.
Helsingin seudun kauppakamarin johtajan Markku Lahtisen mielestä on oleellista yhdistää huippuosaaminen perustekemiseen, panostaa kansainvälisiin startup- ja kasvuyritysverkostoihin ja tehdä vihreästä siirtymästä arkipäivää.

– Nyt kannattaa keskittyä siihen, mitä kilpailuetuja meillä on. Ei esimerkiksi niin, että emme voi palkata vieraskielisiä, koska asiakkaamme vaativat suomenkielistä palvelua. Sen sijaan palkkaamme vieraskielisiä, koska kehitämme palveluitamme ja tuotteittamme, varaudumme tulevaisuuden rekrytointeihin ja monimuotoisen työyhteisön tuomaan kilpailuetuun. Näin ponnistamme kotimarkkinoilta kansainvälisille markkinoille yhdessä verkostokumppaniemme kanssa, Lahtinen sanoo.

Helsingin seudun kauppakamarin Visio 2050 -työ on käynnissä, ja elinkeinoelämän piirtämä tiekartta julkaistaan kesäkuussa. Yritysedustajat ovat etsineet tulevaisuutta neljän pääteeman alla: osaava kansainvälistyvä työvoima, uusi osaaminen, seudun veto- ja lumovoima sekä infra ja asuntopolitiikka ja liikkumisen muutokset.

– Tulevaisuutta ei voi tietää, mutta sitä kohti seudun yritykset katsovat parasta nykytietoa ja liiketoimintaviisauttaan hyödyntäen.

Lahtisen mielestä on oleellista yhdistää huippuosaaminen perustekemiseen, panostaa kansainvälisiin startup- ja kasvuyritysverkostoihin ja tehdä vihreästä siirtymästä arkipäivää.

– Lisäksi pyrkimällä seudullisesti vaikuttaviin maankäytön ja liikkumisen investointeihin ja houkuttelemalla Suomeen vieraskielisiä osaajia ryyditettynä suomalaisen sisun rohkeusloikalla on varmasti mahdollista saada Helsingin seutu menestymään.

 

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2022
Teemajutut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...