Helsingin kolme suurta lupaavat toimia talouden toipumiseen

Helsingin kolme suurta lupaavat toimia talouden toipumiseen

Miten Helsingin suurimmat puolueet lupaavat edistää koronan runteleman elinkeinoelämän toipumista? Kysyimme asiaa kokoomukselta, sosiaalidemokraateilta ja vihreiltä.

Äänessä tässä jutussa

Kokoomus: Takaisin kasvu-uralle koronan jälkeen

Helsingin kokoomus valitsee ehdokkaansa Helsingin pormestariksi helmikuun alkupuolella ja julkaisee sen jälkeen vaalitavoitteensa 18.4. pidettäviin kuntavaaleihin.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov sanoo, että pandemian jälkien korjaaminen hallitsee kesäkuussa aloittavan uuden valtuuston alkutaivalta.

– Keskeinen kysymys on, miten Helsinki saadaan takaisin menestyksekkäälle kasvu-uralle, jolla se oli ennen koronaa.

Ennen pandemiaa Helsinki hyötyi yleisestä taloustilanteesta, mutta Sazonovin mielestä myös kaupungin määrätietoiset investoinnit rakentamiseen, palveluihin ja kansainvälistymiseen ovat vauhdittaneet kehitystä huomattavasti.

– Näissä samoissa asioissa on painettava eteenpäin, sillä ne ovat edellytyksiä palautumiselle ja yritysten sijoittumiselle jatkossakin Helsinkiin.

Myös kaupungin talous on Sazonovin mielestä pidettävä hyvässä kunnossa, jotta verorasitusta voidaan mieluummin helpottaa kuin kiristää. Lisäksi vesimaksujen kaltaisten kunnallisten palvelujen on pysyttävä kohtuullisella tasolla.

Yksittäisistä asioista tärkeitä ovat Sazonoville esimerkiksi keskustan elinvoimasta huolehtiminen. Kokonaisuuteen liittyy oleellisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva ratkaisu Helsingin satama-alueista.

– On tärkeää, ettei keskustaa ei näivetetä huonoilla liikenneratkaisuilla.

Huoli Helsingin keskustan elinvoimasta on Sazonovin mielestä aiheellinen senkin vuoksi, että toimitilapuolella kilpailu yrityksistä on kiristynyt entisestään, kun myös muun muassa Keilaniemi, Länsimetron varsi ja Aviapolis houkuttelevat yrityksiä.

Kaupungin talous on Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sazonovin mielestä pidettävä hyvässä kunnossa.

Sdp: Helsinki tarvitsee ulkomaisia osaajia

Myös Helsingin sosiaalidemokraatit julkaisevat vaalitavoitteensa lähempänä kuntavaaleja, mutta pormestariehdokkaakseen he valitsivat nykyisen apulaispormestari Nasima Razmyarin jo marraskuussa.

Razmyar nostaa koronan aikaisen elvyttämisen keskeisimmäksi asiaksi elinkeinoelämän näkökulmasta. Erityisen tärkeä teema hänelle on keskustan elinvoimaisuus, joka on osoittanut hiipumisen merkkejä jo ennen pandemiaa.

– Kaikki keskustan viihtyvyyttä parantavat asiat ovat tosi tärkeitä, liittyivät se sitten kulttuuriin, kauppoihin tai ravintoloihin.

Myös keskustan asema keskeisenä työssäkäyntialueena on turvattava. Tähän kaikkeen liittyy oleellisesti toimiva logistiikka.

–Sdp:lle sujuva joukkoliikenne on tärkeää, mutta toisaalta myös autolla on keskustaan jatkossakin päästävä. Ja vaikka kävelyalueita tarvitaan lisää, myös parkkitilaa on löydyttävä.

Razmyarin mukaan puolue ei ole ottanut toistaiseksi kantaa mahdollisiin tietulleihin ruuhkien helpottamiseksi.

– Kaikki skenaariot on käytävä läpi. Keskustaan tullaan enimmäkseen julkisilla kulkuneuvoilla, mutta omalla autollakin siihen on oltava mahdollisuus.

Razmyarin mielestä osaavan työvoiman varmistaminen on ratkaisevaa Helsingin elinkeinoelämän menestymiselle. Ulkomaisten osaajien tuloa maahan on helpotettava nykyisestä huomattavasti. Ja vaikka tässä päävastuu onkin valtiovallalla, Razmyarin mielestä myös kaupunki voi tehdä paljon asian eteen.

– Voimme esimerkiksi lobata lainsäätäjiä ja markkinoida Helsinkiä kansainvälisille osaajille.

Osaavan työvoiman riittävyyteen liittyy oleellisesti asuminen. Razmyar sanoo, että kaupungin tehtävänä on esimerkiksi kaavoituksen ja riittävän tonttimaan löytämisen avulla turvata riittävä asuntotuotanto.

– Asumisen kustannuksilla on iso merkitys, jotta pieni- ja keskituloisillakin on varaa asua pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Kaikki keskustan viihtyvyyttä parantavat asiat ovat tosi tärkeitä, sanoo apulaispormestari Razmyar (SDP).

Vihreät: Kaupungin investoinnit pidettävä korkealla

Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen ennakoi, että uuden valtuuston päätehtäväksi muodostuu koronakriisin seurausten korjaaminen.

Pandemian hellitettyä on oleellista palauttaa kaupunkilaisten ja yritysten luottamus, jotta kuluttajat uskaltavat lähteä liikkeelle, yrityksiä perustetaan ja työpaikkoja syntyy.

– Kaupunki voi tehdä tässä oman osansa harjoittamalla elvyttävää politiikkaa ja pitämällä investointitasoa korkealla.

Julkisen rakentamisen ohella vihreät haluaa pitää asuntotuotannon hyvässä vauhdissa. Tämä on edellytys sille, että yritysten tarvitsemalle henkilöstölle löytyy asuntoja.

– Lisäksi Helsinkiin on saatava lisää kansainvälisiä osaajia esimerkiksi teknologiayritysten tarpeisiin. Kaupungin tehtävänä on olla houkutteleva ja helppo paikka asettua.

Vanhasen mielestä Helsinkiin tulee houkutella kaikenlaisia yrityksiä isoista pieniin. Tähän tarvitaan sopivia toimitiloja ja niihin hyvät kulkuyhteydet.
Vanhanen kantaa huolta keskustan vetovoimasta, mutta hän pitää tärkeänä muidenkin yrityksille sopivien alueiden kehittämistä. Vallilan konepajan ympäristö, Malmin alue ja Marian sairaalan paikalle noussut startup-kampus ovat tästä esimerkkejä.

– Keskustassa kaupunkitilaa on laajennettava ravintoloille ja kahviloille. Tähän tarvitaan lisää kävelytilaa, josta hyötyvät myös kivijalkaliikkeet.
Vanhasen mielestä keskustan mielestä keskustan tulee olla saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla, myös omalla autolla.

– Tavoitteena kuitenkin on, että mahdollisimman suurta osaa tulijoista kannustetaan käyttämään julkisia kulkuneuvoja tai pyöriä. Liikenteen päästöjen vähentämisessä ruuhkamaksut ovat osa kokonaispakettia.

Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Vanhasen mielestä Helsinkiin tulee houkutella kaikenlaisia yrityksiä isoista pieniin.

Kuvat: Meeri Utti, Stephanie van Rossum