Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Tähän saakka lähialuelita on löytynyt hyvin työntekijöitä. Yleinen työvoimapula voi jatkossa tehdä haasteelliseksi työvoiman löytämisen, Quartuccio kertoo.

Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle

Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana. Kirkkonummi on globaalille yhtiölle monesta syystä ideaali toimipaikka.

Suomen korkeimman rakennuksen rakennustyöt ovat päässeet hyvään vauhtiin Kirkkonummen Pikkalassa. Tänne nousee Prysmian Groupin 185-metrinen kaapelinvalmistustorni, joka valmistumisensa jälkeen nappaa korkeimman rakennuksen valtikan Tampereen Näsinneulalta.

– Emme kuitenkaan rakenna Suomen korkeinta rakennusta pelkän rakentamisen ilosta. Tarvitsemme korkean tornin, jotta pystymme vastaamaan tuotteidemme kasvavaan kysyntään, Prysmian Group Finlandin maajohtaja Ferdinando Quartuccio perustelee.

Prysmian Group Finlandin maajohtaja Ferdinando Quartuccio.
Uutta tornia ei rakenneta pelkän rakentamisen ilosta. 185 metriä korkea torni tarvitaan, jotta Prysmian Group pystyy vastaamaan tuotteiden kasvavaan kysyntään, Quartuccio perustelee.

Torni on keskeinen osa Prysmian Groupin yhteensä noin 220 miljoonan euron investointeja, joiden avulla yhtiö laajentaa Pikkalan tehdasta ja kasvattaa erityisesti suurjännitteisten merikaapelien tuotantokapasiteettia.

Tuotannon kasvu vastaa vihreään siirtymään

Suurjännitteisten merikaapelien valmistus vaatii erityistä huolellisuutta ja osaamista, sillä tuotteiden on toimittava häiriöttä ja turvallisesti vuosikymmeniä meren pohjassa. Quartuccion mukaan erityisen vaativa vaihe valmistuksessa on kaapelin eristäminen. Se tehdään niin sanotussa pystysuorassa vulkanoinnissa, johon tarvitaan korkeaa tornia. Tehdasalueella sijaitsee entuudestaan vuonna 1974 rakennettu torni, jonka korkeus on 75 metriä. Uusi torni nousee vanhan viereen.

Pikkalaan nousee Prysmian Groupin 185-metrinen kaapelinvalmistustorni. Vieressä vuonna 1974 rakennettu 75 metrinen torni.
Suomen korkeimman rakennuksen rakennustyöt ovat päässeet hyvään vauhtiin Kirkkonummen Pikkalassa. Vieressä 1974 valmistunut 75 metrinen merikaapelin valmistustorni.

– Uusinta teknologiaa edustavien merikaapelien tuotanto edellyttää uuden ja ajanmukaisen tornin rakentamista. Tämä vahvistaa entisestään asemaamme yhtenä maailman johtavana suurjännitekaapelien valmistajana, Quartuccio sanoo.

Investointiin kuuluu myös muiden tuotantotilojen merkittävä laajentaminen Pikkalassa. Quartuccion mukaan yhtiö vastaa näin vihreään siirtymään energiantuotannossa ja yhteiskunnan sähköistymiseen.

Prysmian odottaa suurjännitekaapeleiden markkinan kasvavan sekä maalla että merellä aiemmasta kolmesta miljardista jopa kahdeksaan miljardiin euroon vuodessa. Euroopan osuus markkinasta on noin kaksi kolmasosaa.

Kasvun keskeisiin moottoreihin kuuluu merituulivoiman kasvu, mikä edellyttää uusia ja entistä tehokkaampia siirtoyhteyksiä. Pikkalassa valmistettuja merikaapeleita käytetään muun muassa suurten merituulivoimapuistojen sähkösiirtoon etenkin Suomen ja Pohjois-Euroopan alueilla.

Globaali jätti luottaa suomalaiseen osaamiseen

Prysmian Group kuuluu maailman johtaviin energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittajiin, jonka päämaja sijaitsee Italian Milanossa. Pörssilistatun konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli viime vuonna 16,1 miljardia euroa. Prysmian Group Finlandin liikevaihto oli 506 miljoonaa euroa.

Konsernilla on 108 tehdasta ja 26 tuotekehityskeskusta ympäri maailmaa. Työntekijöitä on noin 30 000 henkeä yli 50 maassa.

Kirkkonummen lisäksi Prysmianilla on Suomessa tehdas Oulussa. Quartuccion mukaan Suomi ja erityisesti Kirkkonummen Pikkala on globaalille yhtiölle monestakin syystä ihanteellinen toimipaikka.

Ensinnäkin maasta löytyy vahvaa osaamista kaapelinvalmistuksesta. Kaapelien valmistus alkoi Suomessa jo vuonna 1912, ja Pikkalassa niitä on valmistettu 1960-luvulta lähtien.

Pitkään Nokian omistuksessa ollut tehdas siirtyi useiden omistusjärjestelyjen jälkeen Prysmianille vuonna 2000. Myöhemmin konserni hankki itselleen myös Oulun kaapelitehtaan.

– Suomessa on huippuluokan osaamista, jonka rakentaminen on vienyt pitkään. Siitä haluamme pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

Prysmian tuottaa Suomessa erilaisia kaapelituotteita, mutta Pikkala on profiloitunut viime vuosina erityisesti merenalaisiin suurjännitekaapeleihin.

– Pikkalan tehdas on konsernimme globaali osaamiskeskus merikaapeleissa.

Satama mahdollistaa tehokkaan logistiikan

Pikkala on kaapelinvalmistajalle hyvä sijaintipaikka myös satamansa vuoksi. Tuhansia tonneja painavia suurjännitekaapeleita ei voi keriä perinteisille keloille, vaan niiden siirtäminen laivaan vaatii erikoiskalustoa. Myös kaapeleita kuljettava alus on varta vasten rakennettu tätä tarkoitusta varten.

– Pikkala ei ole kaukana Itämeren ja Pohjanmeren kohteista, joihin kaapelit lasketaan. Yhteen lastiin mahtuu 70–130 kilometriä kaapelia tuotteen laadusta riippuen.

Quartuccion mukaan Suomi on Prysmianille ideaali maa toteuttaa myös konsernille tärkeää ympäristövastuullisuutta. Kaapeleiden tuotannossa tarvitaan paljon sähköä, mutta suomalaisesta sähköntuotannosta jo yli 90 prosenttia on päästötöntä. Lisäksi tehdasalueella on bioenergialaitos, joka pudottaa tehtaan tarvitseman lämmitysenergian päästöt nollaan.

– Pikkalasta tuli viime vuonna globaalin konsernin ensimmäinen hiilineutraali tuotantolaitos, Quartuccio mainitsee.

Prysmian Group Finlandin maajohtaja Ferdinando Quartuccio perustelee. Torni on keskeinen osa Prysmian Group Finlandin maajohtaja Ferdinando Quartucci.
Tähän saakka lähialueilta on löytynyt hyvin työntekijöitä. Yleinen työvoimapula voi jatkossa tehdä haasteellisemmaksi työvoiman löytämisen, Quartuccio kertoo.

Kasvava tehdas tarvitsee lisää työntekijöitä

Pikkalan tehtaalla on nyt noin 450 työntekijää. Quartuccio arvioi, että tuotannon laajentamisen myötä yritys tarvitsee tulevina vuosina 250–300 uutta työntekijää lisää. Uutta työvoimaa tarvitaan tuotteiden valmistukseen ja korkean osaamisen asiantuntijatehtäviin.

Häneltä ei ole jäänyt huomaamatta kauppakamarien tuore kysely, jonka mukaan 59 prosentilla yrityksistä on pulaa osaavasta työvoimasta ja 66 prosenttia yrityksistä kertoo osaajapulan rajoittavan kasvua.

– Tähän saakka olemme löytäneet hyvin työntekijöitä Kirkkonummelta ja lähialueilta. Toki se voi olla jatkossa hieman haasteellisempaa ottaen huomioon yleisen työvoimapulan.

Kilpailussa tuotannon työntekijöistä Prysmianin valtti ovat omat koulutusohjelmat, joita yritys järjestää uusille tekijöilleen. Esimerkiksi koneita käyttäville työntekijöille koulutus kestää tyypillisesti 3–6 kuukautta.

Myös insinööritason asiantuntijoiden rekrytoinneissa yritys on onnistunut Quartuccion mukaan hyvin. Prysmian tekee yhteistyötä Aalto-yliopiston ja muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa, mutta myös kansainvälisestä konsernista löytyvää osaamista pystytään hyödyntämään esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityksessä.

 

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Alueelta
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...