Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Espoon yleiskaavapäällikkö Essi Leino. Kauppakamarilehti 3/2023.

Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle

Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat katsoneet parhaaksi sijoittua juuri tänne. Voimakkaan väestökasvun yhteydessä on tärkeää huolehtia siitä, että Espoo on houkutteleva sijainti yrityksille ja asukkaille myös tulevaisuudessa.

Yritysnäkökulma onkin tärkeä, kun kaupunki valmistelee uutta strategista maankäytön suunnitelmaa, vuoteen 2060 tähtäävää yleiskaavaa.

Yritysten kannalta merkittäviä kysymyksiä ovat esimerkiksi liiketoiminnan sijoittumismahdollisuudet, toimivat liikenneyhteydet ja henkilöstön saatavuus, johon vaikuttaa muun muassa asuntotuotanto. Kaikkia näitä haasteita ratkotaan yleiskaavassa.

Espoon kasvua ohjataan yleiskaavalla

Espoon väestömäärä kasvoi viime vuonna eniten koko maassa. Vaikka yli 8000 asukkaan vuosikasvu on poikkeuksellinen, Espoon ja koko pääkaupunkiseudun kasvun ennustetaan jatkuvan.

Kaupungin kasvua ovat viime vuosina kirittäneet suuret investoinnit liikenteeseen: Länsimetro jatkuu nyt Kivenlahteen, Raide-Jokerin avajaisia odotellaan vuoden lopulla ja kaupunkiradan jatkaminen Kauklahteen on työn alla.

Kasvun painopiste onkin viime vuodet ollut vahvasti raideliikenteen varsilla, ja keskustojen tiivistäminen on ollut paljon esillä julkisuudessa. Samalla kaupunki on kuitenkin valtakunnan ykkönen uusien pientaloasuntojen määrässä.

Kasvun mahdollistamisessa ja ohjaamisessa yleiskaava on kaupungin tärkein työkalu. Uusi, koko kaupungin yleiskaava valmistuu vuonna 2027.

Yleiskaavalla vaikutetaan yritysten toimintaedellytyksiin

Yleiskaava on luonteeltaan eri näkökulmia yhteensovittava suunnitelma. Kaavassa tuleekin osoittaa tilaa monipuoliseen asuntotuotantoon sekä monenlaisten yritysten ja palveluiden tarpeisiin. Samaan aikaan kaavan tulisi tukea kaupungin sosiaalista kestävyyttä ja pitää huolta viher- ja virkistysverkostosta.

Samalla tavoitteet vaativat edelleen huomattavia investointeja liikenne- ja palveluverkkoon. Uusi raideyhteys Espoon ja Salon välillä mahdollistaa uuden kasvusuunnan avaamiseen tehokkaan lähijunaliikenteen varrella. Samalla nykyisten raskaan raideliikenteen käytävien nivominen yhteen edellyttänee uusia raiteita esimerkiksi Leppävaaran ja Matinkylän kaupunkikeskusten välille.

Laadukas kaupunkiympäristö houkuttelee yrityksiä ja asiakkaita

Tiivistyvä kaupunkiympäristö edellyttää uudenlaista otetta myös kaupunkiympäristön laatuun. Toimivassa ja viihtyisässä kaupungissa tarvitaan tilaa myös hauskalle, jännälle ja juurille.


Essi Leino
yleiskaavapäällikkö
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

 

Yleiskaavaa tehdään yhteistyöllä

Uusi yleiskaava luo askelmerkit Espoon seuraaville vuosikymmenille.

Tervetuloa mukaan työhön!

Espoon yleiskaava 2060

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...