Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Espoon yleiskaavapäällikkö Essi Leino. Kauppakamarilehti 3/2023.

Espoon uudessa yleiskaavatyössä luodaan edellytykset kaupungin kestävälle ja viihtyisälle kasvulle

Espoon pitkään jatkuneen kasvun taustalla on kaupunkimme vetovoimaisuus – asukkaat ja yritykset ovat katsoneet parhaaksi sijoittua juuri tänne. Voimakkaan väestökasvun yhteydessä on tärkeää huolehtia siitä, että Espoo on houkutteleva sijainti yrityksille ja asukkaille myös tulevaisuudessa.

Yritysnäkökulma onkin tärkeä, kun kaupunki valmistelee uutta strategista maankäytön suunnitelmaa, vuoteen 2060 tähtäävää yleiskaavaa.

Yritysten kannalta merkittäviä kysymyksiä ovat esimerkiksi liiketoiminnan sijoittumismahdollisuudet, toimivat liikenneyhteydet ja henkilöstön saatavuus, johon vaikuttaa muun muassa asuntotuotanto. Kaikkia näitä haasteita ratkotaan yleiskaavassa.

Espoon kasvua ohjataan yleiskaavalla

Espoon väestömäärä kasvoi viime vuonna eniten koko maassa. Vaikka yli 8000 asukkaan vuosikasvu on poikkeuksellinen, Espoon ja koko pääkaupunkiseudun kasvun ennustetaan jatkuvan.

Kaupungin kasvua ovat viime vuosina kirittäneet suuret investoinnit liikenteeseen: Länsimetro jatkuu nyt Kivenlahteen, Raide-Jokerin avajaisia odotellaan vuoden lopulla ja kaupunkiradan jatkaminen Kauklahteen on työn alla.

Kasvun painopiste onkin viime vuodet ollut vahvasti raideliikenteen varsilla, ja keskustojen tiivistäminen on ollut paljon esillä julkisuudessa. Samalla kaupunki on kuitenkin valtakunnan ykkönen uusien pientaloasuntojen määrässä.

Kasvun mahdollistamisessa ja ohjaamisessa yleiskaava on kaupungin tärkein työkalu. Uusi, koko kaupungin yleiskaava valmistuu vuonna 2027.

Yleiskaavalla vaikutetaan yritysten toimintaedellytyksiin

Yleiskaava on luonteeltaan eri näkökulmia yhteensovittava suunnitelma. Kaavassa tuleekin osoittaa tilaa monipuoliseen asuntotuotantoon sekä monenlaisten yritysten ja palveluiden tarpeisiin. Samaan aikaan kaavan tulisi tukea kaupungin sosiaalista kestävyyttä ja pitää huolta viher- ja virkistysverkostosta.

Samalla tavoitteet vaativat edelleen huomattavia investointeja liikenne- ja palveluverkkoon. Uusi raideyhteys Espoon ja Salon välillä mahdollistaa uuden kasvusuunnan avaamiseen tehokkaan lähijunaliikenteen varrella. Samalla nykyisten raskaan raideliikenteen käytävien nivominen yhteen edellyttänee uusia raiteita esimerkiksi Leppävaaran ja Matinkylän kaupunkikeskusten välille.

Laadukas kaupunkiympäristö houkuttelee yrityksiä ja asiakkaita

Tiivistyvä kaupunkiympäristö edellyttää uudenlaista otetta myös kaupunkiympäristön laatuun. Toimivassa ja viihtyisässä kaupungissa tarvitaan tilaa myös hauskalle, jännälle ja juurille.


Essi Leino
yleiskaavapäällikkö
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

 

Yleiskaavaa tehdään yhteistyöllä

Uusi yleiskaava luo askelmerkit Espoon seuraaville vuosikymmenille.

Tervetuloa mukaan työhön!

Espoon yleiskaava 2060

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2023
Kolumnit
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...