You are currently viewing Espoolaisyritys näyttää tietä tulevaisuuden jätehuoltoon
Ecosirin suurten jätevolyymien siirtoon ja lajitteluun perustuva järjestelmä on valittu esimerkiksi Shenzhenin Intelligent City -hankkeeseen kansainvälisessä kilpailutuksessa. Kuva: Ecosir-Group.

Espoolaisyritys näyttää tietä tulevaisuuden jätehuoltoon

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:ALUEELTA

Ecosir Groupin jätteiden siirtoteknologia skaalautuu sairaaloiden ohella myös asuinalueiden kierrätysratkaisuihin. Alansa huippuosaamiselle on kysyntää etenkin Aasiassa.

Äänessä tässä jutussa

Kiertotalous ja maapallon rajallisten resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ovat päivän puheenaiheita, mutta materiaalien kierrätyksessä on vielä paljon parannettavaa.

Tähän haasteeseen vastaa osaltaan Espoon Kivenlahdessa toimiva Ecosir Group, jonka alipaineella toteutettu jätteen putkisiirtojärjestelmä on turvallinen ja nopea menetelmä jätteen siirtoon.

Toimitusjohtaja Mauri Leponen kertoo, että runsaat 30 vuotta toiminut Ecosir on tehnyt huolellisesti pohjatyötä tulevaisuuden kasvulle. Sairaaloiden jätteen ja pyykin siirtojärjestelmistä liiketoiminta on laajentunut asuinalueiden kierrätysratkaisuihin.

– Meillä on kotimaassa vahva jalansija terveydenhuollossa, mutta viime vuosina olemme panostaneet paljon ennen muuta kansainvälistymiseen, Leponen sanoo.

Kiina tärkein markkina-alue

Yli 65 prosenttia yrityksen noin kymmenen miljoonan euron liikevaihdosta tulee kansainvälisiltä markkinoilta ennen muuta Kiinasta sekä muista Aasian maista ja Lähi-idästä.

– Päämarkkinamme ovat alueilla, joissa kaupunkirakentaminen on voimakkainta ja väestöntiheys vaatii jätehuoltoon tehokkaita ratkaisuja.
Esimerkiksi Kiinassa kierrätystä vauhditetaan uudella lainsäädännöllä. Uusilla asuinalueilla jätehuollon modernit ratkaisut ovatkin jo olennainen osa infrastruktuuria suunnittelun alusta lähtien.

Ecosirin suurten jätevolyymien siirtoon ja lajitteluun perustuva järjestelmä on valittu esimerkiksi Shenzhenin Intelligent City -hankkeeseen kansainvälisessä kilpailutuksessa.

– Korkea ja tiheä kaupunkirakentaminen tuottaa päivittäin niin suuret tonnimäärät jätettä, ettei sitä voida hoitaa perinteisillä astiakeräysratkaisuilla kustannustehokkaasti ja hajuttomasti.

Moderni jätehuolto parantaa myös ilman laatua ja turvallisuutta poistamalla kaduilta raskaat jäteautot. Samalla vapautuu tilaa asukkaiden viihtyvyyttä palveleviin viheralueisiin.

Leposen mielestä kestävän kehityksen edistäminen edellyttää, että kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon kokonaiskuva. Keskittyminen pelkän hiilijalanjäljen ja päästöjen pienentämiseen paikallisesti on liian kapea näkökulma.

– Kokonaisuus edellyttää, että otetaan huomioon myös tuotteiden valmistamisen, kulutustottumusten, energian tuottamisen, liikenteen, rakentamisen ja kierrättämisen kaltaisia asioita.

Skaalautuvuus paras kilpailuvaltti

Kilpailu moderneissa jätehuoltojärjestelmissä on Leposen mukaan kovaa. Ecosirin kilpailuvaltti on muuntojoustavuus, joka auttaa skaalaamaan järjestelmät yksittäisistä kiinteistöistä aina pienen kaupungin tarpeisiin.

– Teknologiamme on helppo skaalata isoonkin asuinalueeseen.

Myös käyttäjäkokemuksen kehittämiseen laitetaan paljon painoa. Ecosirin älykäs järjestelmä esimerkiksi opastaa kuluttajaa laittamaan kunkin jätejakeen oikeaan paikkaan ja kertoo, kuinka paljon hänen kierrättämänsä materiaalit vähentävät päästöjä.

– Näin materiaalien saannin rajallisuus tulee ihmisille näkyväksi ja kuinka materiaalipulaa voidaan lievittää uusiokäytöllä.

Suomessa sairaalat tärkein asiakasryhmä

Ecosirin vajaat 20 työntekijää keskittyvät Espoossa projektijohtoon, tuotekehitykseen ja myyntiin. Järjestelmien valmistus on ulkoistettu noin 200 työntekijää työllistävälle alihankintaverkostolle.

– Verkosto mahdollistaa muunnosjoustavuuden ja tuotannon kohdistamisen tarpeen mukaan. Oma tuotanto ei pystyisi vastaamaan esimerkiksi kysyntäpiikkeihin, Leponen huomauttaa.

Vuonna 2019 pääomasijoitusyhtiö Panostajan omistama Ecosir Groupin siirtyi kansainväliselle sijoittajaryhmälle, jossa on sijoittajia Saksasta, Singaporesta, Kiinasta ja Suomesta.

Leposen mukaan järjestelyn myötä yritys on saanut konkreettista hyötyä uusien jakelukanavien kautta ja uutta vahvuutta tekemiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Leposen mukaan erityisesti Kiinassa jätehuollossa otetaan nyt isoja loikkia kaupunkialueilla, joissa väestön tiheys on suuri. Suomessa ollaan tässä jäljessä monessa suhteessa.

– Ecosirin järjestelmille soveltuvia uusia asuinalueita ei tänne juuri rakenneta, mutta sairaalat ovat jatkossakin yritykselle tärkeitä asiakkaita Suomessa.

Korona-ajan rajoitukset hidastivat Ecosirin hankkeita ja kasvua, mutta pandemia on toisaalta lisännyt kiinnostusta turvallisiin jätehuoltojärjestelmiin. Asuinalueiden ohella myös terveydenhuollossa korostuu jätteiden tehokkaan siirtämisen merkitys esimerkiksi sairaalabakteerien leviämisen estämiseksi.

– Nykyaikaisessa sairaalassa hoitotyössä tulee olla paras mahdollinen hygienia. Tonneittain likaisia liinavaatteita ja jätettä on käsiteltävä ja siirrettävä nopeasti pois osastoilta.

Lue myös nämä