Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Ennakointikamari tuottaa osaamistarpeista arvokasta tietoa

Talouden nopea muutos korostaa yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointia. Laajaan yhteistyöhön perustuva Ennakointikamari tuottaa tähän arvokasta tietoa.

Talouden nopea muutos korostaa yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointia. Laajaan yhteistyöhön perustuva Ennakointikamari tuottaa tähän arvokasta tietoa.

Äänessä tässä jutussa

Uudenmaan yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteinen Ennakointikamari on lunastanut paikkansa tulevien osaamis- ja työvoimatarpeiden arvioinnissa. Näin arvioi työeläkeyhtiö Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen, joka on toiminut Ennakointikamarin puheenjohtajana viime vuoden alusta lähtien.

– Eri toimijoiden muodostama asiantuntijaverkosto on tärkeä, sillä pystymme yhdessä tekemään tilannearvioita työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta. Samalla luodaan mahdollisimman kattava kuva nykyisistä ja tulevista osaamistarpeista, Malinen perustelee.
Talous ja yritysten toimintaympäristö ovat nopeassa muutoksessa, jota koronapandemia entisestään vauhdittaa. Malinen huomauttaa, että osaamisen uudistaminen ja sen johtaminen ovat yrityksille entistä keskeisempiä kilpailutekijöitä.

– Tämä vaatii uudenlaisia toimia ja ennakointia, jotta tarvittava osaaminen saadaan yritysten käyttöön. Tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Näin tarpeita vastaava osaaminen ja koulutus voidaan kohdentaa oikein.

Osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi auttaa osaltaan pitkien ja ehjien työurien luomisessa, Hilkka Malinen sanoo.

Yhteinen näkemys tulevista työvoimatarpeista

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritysten, oppilaitosten ja aluehallinnon tietoja ja näkemyksiä, joiden pohjalta tuotetaan vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan osaamis- ja työvoimatarpeista.

– On hyvä, että laaja-alaista yhteistyötä tehdään monella tasolla, oli sitten kyse yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa suoraan tai Ennakointikamarin kaltaisissa verkostoissa, joissa on mukana myös viranomaisia, Malinen sanoo.

Myös palvelujohtaja Antonio Mikkonen henkilöstöpalveluyritys Baronasta pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä työvoiman oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi.

– Näin ehkäistään tilanteita, joissa havaitaan tarve työvoimalle ja vasta sitten aletaan kouluttaa tarvittavia osaajia. Tähän menee helposti puoli vuotta tai vuosikin, Mikkonen sanoo.

Tasapainon etsiminen työvoiman kysynnän välillä ja kohtaanto-ongelmien ratkaisu kuuluvat henkilöstöpalveluyrityksen arkeen. Mikkosen mukaan Baronalla on useita tapoja arvioida tulevia työvoimatarpeita ja niihin reagoimista. Tässä tehdään yhteistyötä koulutusorganisaatioiden, viranomaisten ja yritysten kanssa.

– Lisäksi teemme omaa skenaariotyötä, jossa hahmotamme eri vaihtoehtoja työelämän ja työsuhteiden kehitykseen vaikuttavista asioista.

Antonio Mikkonen pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä.

Verkostoituminen tehostaa kaikkien työtä

Ennakointikamariverkoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti eri kokoonpanoissa hakemaan konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin.

– Verkoston muut toimijat ovat tulleet tutuiksi. On helppo ottaa yhteyttä tuttuihin ihmisiin aina kun siihen on tarvetta, jatkuvan oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hänen mukaansa yhteistyö säästää aikaa ja tehostaa kaikkien työtä, kun eri toimijoiden ei tarvitse etsiä itse samaa tietoa.

– Käytän omassa työssäni Ennakointikamarin raportteja varsin paljon, koska niistä löytyy tieto kootusti, eikä sitä tarvitse kaivaa eri kanavista.

Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, joissa on perusteltava suunnitellun koulutuksen tarpeellisuus.

Ruotsalaisen mukaan hyvä esimerkki on AMKoodari-koulutusohjelman jatko, johon viiden ammattikorkeakoulun yhteenliittymä sai runsaan miljoonan euron rahoituksen. Kyse on uudesta koodauksen ympärille rakentuvasta maksuttomasta ja kaikille avoimesta koulutuksesta, joka vastaa ohjelmistoalan kipeään osaajapulaan.

Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, Taru Ruotsalainen kertoo.

Apua koulutustarjonnan suunnitteluun

Myös Vantaan ammattiopisto Varian rehtori Pekka Tauriainen sanoo, että Ennakointikamarin raporteista ja tietojen vaihdosta on hyötyä, kun oppilaitoksessa suunnitellaan koulutustarjonnan sisältöjä ja koulutuspaikkojen määrää.

– Näistä tiedosta on hyötyä etenkin koulutustarjonnan pitkän aikavälin suunnittelussa, Tauriainen toteaa.

Hänen mielestään alueellisen yhteistyön hyviin puoliin kuuluu, että toimijoita saadaan yhteen pohtimaan ratkaisuja, verkostoitumaan ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä alueen työvoima- ja osaamistarpeista.

– Ennakointikamari on luonteva paikka käydä läpi näitä asioita. Samalla se vahvistaa koulutusten työelämävastaavuutta sekä lisää oppilaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta.

Tauriaisen mukaan yrityksiltä saatava tieto on ammattiopistolle ensiarvoisen tärkeää tulevan koulutus- ja palvelutarjooman suunnittelussa. Tätä varten Varialla on myös oma elinkeinoelämän ja viranomaisten edustajista koostuva Varia Pro -verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti.

– Lisäksi saamme osaamistarpeista tietoa suoraan kumppanuusyrityksiltä.

Ennakointikamarin raporteista on hyötyä etenkin koulutustarjonnan pitkän aikavälin suunnittelussa, Pekka Tauriainen toteaa.

Pitkiin työuriin tarvitaan oikeaa osaamista

Hilkka Malinen huomauttaa, että osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi auttaa osaltaan pitkien ja ehjien työurien luomisessa. Tämä edellyttää, että työmarkkinoiden tarpeita vastaavan koulutuksen saaneet nuoret siirtyvät sujuvasti työelämään. Lisäksi työelämässä jo olevilla on oltava mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen, jotta he voivat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä mahdollisimman pitkään.

 – Työnantajilta tarvitaan tukea, jotta osaamisesta pystytään huolehtimaan yhdessä työntekijöiden kanssa läpi työuran. Tämä edellyttää hyviä kumppaneita ja verkostoja, Malinen toteaa.

Kuvat: Meeri Utti

Avainsanat

Ammenna osaamista Ammattikirjastosta

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lue juttu ›
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Lue juttu ›
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Lue juttu ›
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Lue juttu ›
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
Lue juttu ›
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Teemajutut
Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen
Suomessa on herätty väestörakenteen muutokseen aivan liian myöhään. Vuonna 2040 maassamme on lähes 200 000...
Lääkkeitä osaajapulaan: työelämän treffipalvelu ja asenneremontti?
Tervetuloa uudistuneen Kauppakamarilehden sisältöjen pariin. Helsingin seudun kauppakamarin verkkolehti...
Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia
Avoimien työpaikkojen täyttäminen vaatii koulutuksen ketteröittämistä. Lisäksi tarvitaan työpaikat ja...
Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon
Työperäisen maahanmuuton lupakäsittely nopeutuu. Koko ketju hakemusten jättämisestä kotoutumiseen on...
Johtamisessa riittää aina opittavaa
Johdon suorahakukonsultti Hannu-Matias Nurmi on ollut aina kiinnostunut johtamisen saloista. Aihe kiehtoo,...
ICT sector in Ukraine – resilient and fast developing sector providing high quality services 
In Ukraine, the ICT sector is highly developed. Despite of challenges, the digital sector has remained...
Seuraa näitä 17.5.2023
Yhtenäispatentti, tekijänoikeuslaki ja hankintailmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa.
Työntekijöille tarjottava koulutus
Työnantajalla ei ole yleistä velvollisuutta tarjota työntekijöille tiettyä määrää koulutusta, mutta työsopimuslain...
Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta,...
Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin
Kauppakamarin viimeisin tutkimus kertoo karun totuuden siitä, että emme pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa....
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää
Ammatillinen koulutus ratkaisee osaltaan työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmaa. Osaajapulaa on sekä...
Ammatillinen koulutus väylänä suomalaiseen työelämään
Vieraskielisyys näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla aivan eri tavalla kuin muualla...
Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua
Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan...
Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja
Suomen Ekonomien Bisneskirjapalkinto-ehdokkuudellaankin mainetta niittänyt Hannu-Matias Nurmen teos Toimitusjohtaja...
Etsi vastauksia KauppakamariTiedon vastauspankista tai lähetä kysymyksesi asiantuntijalle
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Ennakointikamari auttaa löytämään lääkkeitä osaajapulaan
Uudenmaan osaajapulaan vastaaminen vaatii yritysten, oppilaitosten ja julkisen hallinnon hyvää yhteistyötä....
Fixing the entire chain of work-based immigration
The processing of permits for work-based immigration is speeding up. However, the entire chain from the...
Koko Suomen metropoli tarvitsee panostuksia hallitusohjelmassa
Vahvistamalla Helsingin seudun toimintaedellytyksiä luodaan samalla kasvua, menestystä ja hyvinvointia...
Eduskuntavaalit – mikä mahtava mahdollisuus metropolille!
Helsingin seudun yrityksillä on vahva näkemys siitä, että metropolipolitiikka pitää nostaa näissä vaaleissa...
Metropolipolitiikassa uusi vaihde päälle
Helsingin seudun etuja ajavaa metropolipolitiikkaa on tulevalla hallituskaudella terävöitettävä. Kehityshankkeiden...