Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Ennakointikamari tuottaa osaamistarpeista arvokasta tietoa

Talouden nopea muutos korostaa yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointia. Laajaan yhteistyöhön perustuva Ennakointikamari tuottaa tähän arvokasta tietoa.

Uudenmaan yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteinen Ennakointikamari on lunastanut paikkansa tulevien osaamis- ja työvoimatarpeiden arvioinnissa. Näin arvioi työeläkeyhtiö Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen, joka on toiminut Ennakointikamarin puheenjohtajana viime vuoden alusta lähtien.

– Eri toimijoiden muodostama asiantuntijaverkosto on tärkeä, sillä pystymme yhdessä tekemään tilannearvioita työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta. Samalla luodaan mahdollisimman kattava kuva nykyisistä ja tulevista osaamistarpeista, Malinen perustelee.
Talous ja yritysten toimintaympäristö ovat nopeassa muutoksessa, jota koronapandemia entisestään vauhdittaa. Malinen huomauttaa, että osaamisen uudistaminen ja sen johtaminen ovat yrityksille entistä keskeisempiä kilpailutekijöitä.

Hilkka Malinen on Elon henkilöstökohtaja. Kauppakamarilehti.
Osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi auttaa osaltaan pitkien ja ehjien työurien luomisessa, Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen sanoo.

– Tämä vaatii uudenlaisia toimia ja ennakointia, jotta tarvittava osaaminen saadaan yritysten käyttöön. Tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Näin tarpeita vastaava osaaminen ja koulutus voidaan kohdentaa oikein.

Osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi auttaa osaltaan pitkien ja ehjien työurien luomisessa, Hilkka Malinen sanoo.

Yhteinen näkemys tulevista työvoimatarpeista

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritysten, oppilaitosten ja aluehallinnon tietoja ja näkemyksiä, joiden pohjalta tuotetaan vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan osaamis- ja työvoimatarpeista.

– On hyvä, että laaja-alaista yhteistyötä tehdään monella tasolla, oli sitten kyse yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa suoraan tai Ennakointikamarin kaltaisissa verkostoissa, joissa on mukana myös viranomaisia, Malinen sanoo.

Myös palvelujohtaja Antonio Mikkonen henkilöstöpalveluyritys Baronasta pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä työvoiman oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi.

– Näin ehkäistään tilanteita, joissa havaitaan tarve työvoimalle ja vasta sitten aletaan kouluttaa tarvittavia osaajia. Tähän menee helposti puoli vuotta tai vuosikin, Mikkonen sanoo.

Antonio Mikkonen on henkilöstöpalveluyritys Baronan palvelujohtaja. Kauppakamarilehti.
Antonio Mikkonen pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä.

Tasapainon etsiminen työvoiman kysynnän välillä ja kohtaanto-ongelmien ratkaisu kuuluvat henkilöstöpalveluyrityksen arkeen. Mikkosen mukaan Baronalla on useita tapoja arvioida tulevia työvoimatarpeita ja niihin reagoimista. Tässä tehdään yhteistyötä koulutusorganisaatioiden, viranomaisten ja yritysten kanssa.

– Lisäksi teemme omaa skenaariotyötä, jossa hahmotamme eri vaihtoehtoja työelämän ja työsuhteiden kehitykseen vaikuttavista asioista.

Antonio Mikkonen pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä.

Verkostoituminen tehostaa kaikkien työtä

Ennakointikamariverkoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti eri kokoonpanoissa hakemaan konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin.

– Verkoston muut toimijat ovat tulleet tutuiksi. On helppo ottaa yhteyttä tuttuihin ihmisiin aina kun siihen on tarvetta, jatkuvan oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hänen mukaansa yhteistyö säästää aikaa ja tehostaa kaikkien työtä, kun eri toimijoiden ei tarvitse etsiä itse samaa tietoa.

Taru Ruotsalainen on Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisien päällikkö.
Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, jatkuvan oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta kertoo.

– Käytän omassa työssäni Ennakointikamarin raportteja varsin paljon, koska niistä löytyy tieto kootusti, eikä sitä tarvitse kaivaa eri kanavista.

Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, joissa on perusteltava suunnitellun koulutuksen tarpeellisuus.

Ruotsalaisen mukaan hyvä esimerkki on AMKoodari-koulutusohjelman jatko, johon viiden ammattikorkeakoulun yhteenliittymä sai runsaan miljoonan euron rahoituksen. Kyse on uudesta koodauksen ympärille rakentuvasta maksuttomasta ja kaikille avoimesta koulutuksesta, joka vastaa ohjelmistoalan kipeään osaajapulaan.

Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, Taru Ruotsalainen kertoo.

Apua koulutustarjonnan suunnitteluun

Myös Vantaan ammattiopisto Varian rehtori Pekka Tauriainen sanoo, että Ennakointikamarin raporteista ja tietojen vaihdosta on hyötyä, kun oppilaitoksessa suunnitellaan koulutustarjonnan sisältöjä ja koulutuspaikkojen määrää.

– Näistä tiedosta on hyötyä etenkin koulutustarjonnan pitkän aikavälin suunnittelussa, Tauriainen toteaa.

Hänen mielestään alueellisen yhteistyön hyviin puoliin kuuluu, että toimijoita saadaan yhteen pohtimaan ratkaisuja, verkostoitumaan ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä alueen työvoima- ja osaamistarpeista.

Pekka Tauriainen on Varian rehtori. Kauppakamarilehti.
Ennakointikamarin raporteista on hyötyä etenkin koulutustarjonnan pitkän aikavälin suunnittelussa, toteaa Varian rehtori Pekka Tauriainen.

– Ennakointikamari on luonteva paikka käydä läpi näitä asioita. Samalla se vahvistaa koulutusten työelämävastaavuutta sekä lisää oppilaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta.

Tauriaisen mukaan yrityksiltä saatava tieto on ammattiopistolle ensiarvoisen tärkeää tulevan koulutus- ja palvelutarjooman suunnittelussa. Tätä varten Varialla on myös oma elinkeinoelämän ja viranomaisten edustajista koostuva Varia Pro -verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti.

– Lisäksi saamme osaamistarpeista tietoa suoraan kumppanuusyrityksiltä.

Ennakointikamarin raporteista on hyötyä etenkin koulutustarjonnan pitkän aikavälin suunnittelussa, Pekka Tauriainen toteaa.

Pitkiin työuriin tarvitaan oikeaa osaamista

Hilkka Malinen huomauttaa, että osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi auttaa osaltaan pitkien ja ehjien työurien luomisessa. Tämä edellyttää, että työmarkkinoiden tarpeita vastaavan koulutuksen saaneet nuoret siirtyvät sujuvasti työelämään. Lisäksi työelämässä jo olevilla on oltava mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen, jotta he voivat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä mahdollisimman pitkään.

– Työnantajilta tarvitaan tukea, jotta osaamisesta pystytään huolehtimaan yhdessä työntekijöiden kanssa läpi työuran. Tämä edellyttää hyviä kumppaneita ja verkostoja, Malinen toteaa.

 

yhteistyö

Miten Ennakointikamari toimii

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin.

Ennakointikamari-yhteistyön kautta vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimitaan aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.

Lue lisää Ennakointikamarista

Tutustu Ennakointikamarin julkaisuihin

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Lue juttu ›
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Teemajutut
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...