Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Ennakointikamari tuottaa osaamistarpeista arvokasta tietoa

Talouden nopea muutos korostaa yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointia. Laajaan yhteistyöhön perustuva Ennakointikamari tuottaa tähän arvokasta tietoa.

Uudenmaan yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteinen Ennakointikamari on lunastanut paikkansa tulevien osaamis- ja työvoimatarpeiden arvioinnissa. Näin arvioi työeläkeyhtiö Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen, joka on toiminut Ennakointikamarin puheenjohtajana viime vuoden alusta lähtien.

– Eri toimijoiden muodostama asiantuntijaverkosto on tärkeä, sillä pystymme yhdessä tekemään tilannearvioita työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta. Samalla luodaan mahdollisimman kattava kuva nykyisistä ja tulevista osaamistarpeista, Malinen perustelee.
Talous ja yritysten toimintaympäristö ovat nopeassa muutoksessa, jota koronapandemia entisestään vauhdittaa. Malinen huomauttaa, että osaamisen uudistaminen ja sen johtaminen ovat yrityksille entistä keskeisempiä kilpailutekijöitä.

Hilkka Malinen on Elon henkilöstökohtaja. Kauppakamarilehti.
Osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi auttaa osaltaan pitkien ja ehjien työurien luomisessa, Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen sanoo.

– Tämä vaatii uudenlaisia toimia ja ennakointia, jotta tarvittava osaaminen saadaan yritysten käyttöön. Tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Näin tarpeita vastaava osaaminen ja koulutus voidaan kohdentaa oikein.

Osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi auttaa osaltaan pitkien ja ehjien työurien luomisessa, Hilkka Malinen sanoo.

Yhteinen näkemys tulevista työvoimatarpeista

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritysten, oppilaitosten ja aluehallinnon tietoja ja näkemyksiä, joiden pohjalta tuotetaan vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan osaamis- ja työvoimatarpeista.

– On hyvä, että laaja-alaista yhteistyötä tehdään monella tasolla, oli sitten kyse yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa suoraan tai Ennakointikamarin kaltaisissa verkostoissa, joissa on mukana myös viranomaisia, Malinen sanoo.

Myös palvelujohtaja Antonio Mikkonen henkilöstöpalveluyritys Baronasta pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä työvoiman oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi.

– Näin ehkäistään tilanteita, joissa havaitaan tarve työvoimalle ja vasta sitten aletaan kouluttaa tarvittavia osaajia. Tähän menee helposti puoli vuotta tai vuosikin, Mikkonen sanoo.

Antonio Mikkonen on henkilöstöpalveluyritys Baronan palvelujohtaja. Kauppakamarilehti.
Antonio Mikkonen pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä.

Tasapainon etsiminen työvoiman kysynnän välillä ja kohtaanto-ongelmien ratkaisu kuuluvat henkilöstöpalveluyrityksen arkeen. Mikkosen mukaan Baronalla on useita tapoja arvioida tulevia työvoimatarpeita ja niihin reagoimista. Tässä tehdään yhteistyötä koulutusorganisaatioiden, viranomaisten ja yritysten kanssa.

– Lisäksi teemme omaa skenaariotyötä, jossa hahmotamme eri vaihtoehtoja työelämän ja työsuhteiden kehitykseen vaikuttavista asioista.

Antonio Mikkonen pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä.

Verkostoituminen tehostaa kaikkien työtä

Ennakointikamariverkoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti eri kokoonpanoissa hakemaan konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin.

– Verkoston muut toimijat ovat tulleet tutuiksi. On helppo ottaa yhteyttä tuttuihin ihmisiin aina kun siihen on tarvetta, jatkuvan oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hänen mukaansa yhteistyö säästää aikaa ja tehostaa kaikkien työtä, kun eri toimijoiden ei tarvitse etsiä itse samaa tietoa.

Taru Ruotsalainen on Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisien päällikkö.
Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, jatkuvan oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta kertoo.

– Käytän omassa työssäni Ennakointikamarin raportteja varsin paljon, koska niistä löytyy tieto kootusti, eikä sitä tarvitse kaivaa eri kanavista.

Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, joissa on perusteltava suunnitellun koulutuksen tarpeellisuus.

Ruotsalaisen mukaan hyvä esimerkki on AMKoodari-koulutusohjelman jatko, johon viiden ammattikorkeakoulun yhteenliittymä sai runsaan miljoonan euron rahoituksen. Kyse on uudesta koodauksen ympärille rakentuvasta maksuttomasta ja kaikille avoimesta koulutuksesta, joka vastaa ohjelmistoalan kipeään osaajapulaan.

Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, Taru Ruotsalainen kertoo.

Apua koulutustarjonnan suunnitteluun

Myös Vantaan ammattiopisto Varian rehtori Pekka Tauriainen sanoo, että Ennakointikamarin raporteista ja tietojen vaihdosta on hyötyä, kun oppilaitoksessa suunnitellaan koulutustarjonnan sisältöjä ja koulutuspaikkojen määrää.

– Näistä tiedosta on hyötyä etenkin koulutustarjonnan pitkän aikavälin suunnittelussa, Tauriainen toteaa.

Hänen mielestään alueellisen yhteistyön hyviin puoliin kuuluu, että toimijoita saadaan yhteen pohtimaan ratkaisuja, verkostoitumaan ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä alueen työvoima- ja osaamistarpeista.

Pekka Tauriainen on Varian rehtori. Kauppakamarilehti.
Ennakointikamarin raporteista on hyötyä etenkin koulutustarjonnan pitkän aikavälin suunnittelussa, toteaa Varian rehtori Pekka Tauriainen.

– Ennakointikamari on luonteva paikka käydä läpi näitä asioita. Samalla se vahvistaa koulutusten työelämävastaavuutta sekä lisää oppilaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta.

Tauriaisen mukaan yrityksiltä saatava tieto on ammattiopistolle ensiarvoisen tärkeää tulevan koulutus- ja palvelutarjooman suunnittelussa. Tätä varten Varialla on myös oma elinkeinoelämän ja viranomaisten edustajista koostuva Varia Pro -verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti.

– Lisäksi saamme osaamistarpeista tietoa suoraan kumppanuusyrityksiltä.

Ennakointikamarin raporteista on hyötyä etenkin koulutustarjonnan pitkän aikavälin suunnittelussa, Pekka Tauriainen toteaa.

Pitkiin työuriin tarvitaan oikeaa osaamista

Hilkka Malinen huomauttaa, että osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi auttaa osaltaan pitkien ja ehjien työurien luomisessa. Tämä edellyttää, että työmarkkinoiden tarpeita vastaavan koulutuksen saaneet nuoret siirtyvät sujuvasti työelämään. Lisäksi työelämässä jo olevilla on oltava mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen, jotta he voivat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä mahdollisimman pitkään.

– Työnantajilta tarvitaan tukea, jotta osaamisesta pystytään huolehtimaan yhdessä työntekijöiden kanssa läpi työuran. Tämä edellyttää hyviä kumppaneita ja verkostoja, Malinen toteaa.

 

yhteistyö

Miten Ennakointikamari toimii

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin.

Ennakointikamari-yhteistyön kautta vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimitaan aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.

Lue lisää Ennakointikamarista

Tutustu Ennakointikamarin julkaisuihin

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2021
Teemajutut
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...