Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas Kauppakamarilehdessä. Kuva: Tarja Harhila

Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä

Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta haluaa pitää erityistä huolta elinvoimaan liittyvistä kilpailukykytekijöistä, kuten työpaikka- ja työllisyyskehityksestä, rakentamisesta, asuntotuotannosta sekä investointien järkevästä kohdentamisesta. Yhtä lailla matkailupalveluiden kehittäminen, liikenneyhteyksien parantaminen sekä palveluiden laatu ja henkilöstön osaamisen kehittäminen luovat tarvittavia edellytyksiä kunnan menestykselle, kirjoittaa Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas kolumnissaan.

Samalla on hyvä tunnistaa, että luomme arvoa kuntaamme myös pehmeämmistä elinvoimatekijöistä, joita ovat kunnan identiteetti, avoin ilmapiiri, luottamusta ja arvostusta herättävä toimintakulttuuri, osallistumisen mahdollisuudet sekä turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Meidän tulee luoda yhdessä vahvaa mainetta ja tunnistettavaa, erottuvaa kuntabrändiä. Kuntabrändillä on vaikutus myös henkilöstön työtyytyväisyyteen sekä työnantajamielikuvaan. Kunnan yritykset myös luovat yhteisöömme identiteettiä ja paikallista tunnettuutta. Kuntabrändi on uskottava, jos lunastamme strategiassa annetut lupaukset. Kirkkonummen kunta on esimerkiksi tehnyt yrittäjäjärjestön kanssa elinvoimalupauksen, jossa on laadittu tavoitteet yrittäjämyönteisyydelle.

Kunnan kasvu itsessään tuottaa elinvoimaa, ja sen tukemiseen sitoutuminen yhdessä päättäjien ja yritysten kanssa on ratkaisevaa. Täytyy uskaltaa myös investoida, jotta kasvulle olisi mahdollisuuksia. Yhtenä kilpailutekijänä voidaan siis pitää kunnassamme saavutettua kasvua. Yritykset haluavat tulla kuntaan, jossa sekä väkiluku että sen mukana ostovoima kasvavat. Yritysalueiden profiloinnilla voi muodostua parhaimmillaan yrityksen toiminnalle hyödyllinen verkosto. Kasvu tulee kuitenkin tehdä vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Alueellemme on kohdentumassa vihreän siirtymän hankkeita.

Valmistelussa oleva työ- ja elinkeinopalveluiden siirto kunnille tai uusille syntyville työllisyysalueille tuo työ- ja elinkeinopalvelut lähemmäksi asiakkaita ja kasvattaa elinvoimaa. Uskon, että työllisyyspalveluiden, kuntien ja alueen koulutuspalveluiden sekä elinkeinopalveluiden hyvällä yhteistyöllä edistämme paremmin työllistymistä. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Keskeistä Kirkkonummen menestymiselle on se, kuinka ratkaisemme tulevaisuuden haasteita ja kykenemme ennakoimaan tulevaa. Elinvoimaisen kunnan tulee olla taitava viestijä, joka saavuttaa mahdollisimman monen ja rakentaa viestiensä kautta yhteistyötä, luo turvallisuutta ja uskoa tulevaan ja ottaa mukaansa ja on uudistumiskykyinen.

Elinvoiman edistäminen tarkoittaakin hyvin laajoja ja moninaisia toimia. Nyt on juuri oikea aika kuntiin kohdistuneiden laajojen muutosten keskellä pysähtyä pohtimaan, miten vetovoimaa kokonaisvaltaisesti kehitetään!


Virpi Sailas

Kirkkonummen kunnanjohtaja

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Kolumnit
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...