Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas Kauppakamarilehdessä. Kuva: Tarja Harhila

Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä

Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta haluaa pitää erityistä huolta elinvoimaan liittyvistä kilpailukykytekijöistä, kuten työpaikka- ja työllisyyskehityksestä, rakentamisesta, asuntotuotannosta sekä investointien järkevästä kohdentamisesta. Yhtä lailla matkailupalveluiden kehittäminen, liikenneyhteyksien parantaminen sekä palveluiden laatu ja henkilöstön osaamisen kehittäminen luovat tarvittavia edellytyksiä kunnan menestykselle, kirjoittaa Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas kolumnissaan.

Samalla on hyvä tunnistaa, että luomme arvoa kuntaamme myös pehmeämmistä elinvoimatekijöistä, joita ovat kunnan identiteetti, avoin ilmapiiri, luottamusta ja arvostusta herättävä toimintakulttuuri, osallistumisen mahdollisuudet sekä turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Meidän tulee luoda yhdessä vahvaa mainetta ja tunnistettavaa, erottuvaa kuntabrändiä. Kuntabrändillä on vaikutus myös henkilöstön työtyytyväisyyteen sekä työnantajamielikuvaan. Kunnan yritykset myös luovat yhteisöömme identiteettiä ja paikallista tunnettuutta. Kuntabrändi on uskottava, jos lunastamme strategiassa annetut lupaukset. Kirkkonummen kunta on esimerkiksi tehnyt yrittäjäjärjestön kanssa elinvoimalupauksen, jossa on laadittu tavoitteet yrittäjämyönteisyydelle.

Kunnan kasvu itsessään tuottaa elinvoimaa, ja sen tukemiseen sitoutuminen yhdessä päättäjien ja yritysten kanssa on ratkaisevaa. Täytyy uskaltaa myös investoida, jotta kasvulle olisi mahdollisuuksia. Yhtenä kilpailutekijänä voidaan siis pitää kunnassamme saavutettua kasvua. Yritykset haluavat tulla kuntaan, jossa sekä väkiluku että sen mukana ostovoima kasvavat. Yritysalueiden profiloinnilla voi muodostua parhaimmillaan yrityksen toiminnalle hyödyllinen verkosto. Kasvu tulee kuitenkin tehdä vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Alueellemme on kohdentumassa vihreän siirtymän hankkeita.

Valmistelussa oleva työ- ja elinkeinopalveluiden siirto kunnille tai uusille syntyville työllisyysalueille tuo työ- ja elinkeinopalvelut lähemmäksi asiakkaita ja kasvattaa elinvoimaa. Uskon, että työllisyyspalveluiden, kuntien ja alueen koulutuspalveluiden sekä elinkeinopalveluiden hyvällä yhteistyöllä edistämme paremmin työllistymistä. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Keskeistä Kirkkonummen menestymiselle on se, kuinka ratkaisemme tulevaisuuden haasteita ja kykenemme ennakoimaan tulevaa. Elinvoimaisen kunnan tulee olla taitava viestijä, joka saavuttaa mahdollisimman monen ja rakentaa viestiensä kautta yhteistyötä, luo turvallisuutta ja uskoa tulevaan ja ottaa mukaansa ja on uudistumiskykyinen.

Elinvoiman edistäminen tarkoittaakin hyvin laajoja ja moninaisia toimia. Nyt on juuri oikea aika kuntiin kohdistuneiden laajojen muutosten keskellä pysähtyä pohtimaan, miten vetovoimaa kokonaisvaltaisesti kehitetään!


Virpi Sailas

Kirkkonummen kunnanjohtaja

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

4/2023
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...