Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Espoossa vuonna 2022 vuoden yrittäjäksi valittu Fadumo Ali Hoiwa Oy:stä Kauppakamarilehdessä 2/2023.

Asenteen maahanmuuttajiin pitää muuttua

Nuivat asenteet työpaikoilla ovat yhä maahanmuuttajien työllistymisen suurin este. Tätä mieltä on terveysalan vuokratyöstä menestysyrityksen luonut Fadumo Ali.

Viime vuonna Espoossa vuoden yrittäjäksi valitun Fadumo Alin, 36, tie menestyväksi yritysjohtajaksi ja oman alansa uudistajaksi on ollut poikkeuksellinen.

Vuonna 1990 vanhempiensa mukana Somaliasta Suomeen paennut Ali opiskeli ja työskenteli aluksi terveydenhoitajana. Työpaikan kielteinen ilmapiiri ja ongelmien jatkuva vatvominen sai hänet kuitenkin hakeutumaan pois alalta.

– Sekä kollegat että potilaat olivat valtavan tyytymättömiä asioiden hoitamiseen.

Ali päätti perustaa työn ohessa vaatteita myyvän verkkokaupan, mutta ennen pitkää veri veti taas kokonaan hoitoalalle. Koronapandemian alettua alan henkilöstöstä oli entistä kovempi pula.

Ali työskenteli terveysasemalla ja ryhtyi työn ohessa välittämään hoitajia vuokratyövoimaksi omasta verkostostaan.

– Maine levisi, ja välitettävien työntekijöiden määrä kasvoi koko ajan, joten päätin irtisanoutua päivätyöstä.

Toimiva konsepti siivittää kasvua

Vuonna 2020 perustetun Hoiwa Oy:n liikevaihto kohosi ensimmäisenä vuonna lähes puoleen miljoonaan euroon. Viime vuonna se oli noussut jo 7,1 miljoonaan.

Hoiwan poolissa on nyt runsaat 8000 sote-alan ammattilaista, joille julkisen ja yksityisen sektorin työtilaisuuksia välitetään. Yritys maksaa työntekijöiden palkan.

– Meillä on hyvä työnantajakuva. Saamme joukkoon jatkuvasti lisää ammattilaisia. Haluamme näyttää, että positiivisuudella on iso merkitys ja että työntekijöistä aidosti välitetään.

Kuukaudessa Hoiwa välittää työkeikoille keskimäärin 600 työntekijää. Keikkojen pituus vaihtelee yhden vuoron paikkaamisesta useamman kuukauden sijaisuuksiin.

Espoossa vuonna 2022 vuoden yrittäjäksi valittu Fadumo Ali Hoiwa Oy:stä Kauppakamarilehdessä 2/2023.
Hoiwan poolissa on nyt runsaat 8000 sote-alan ammattilaista. Työtilaisuuksia välitetään julkiselle ja yksityisille sektorille, kertoo Hoiwa Oy:n menestysyrityksen luonut Fadumo Ali.

– Meillä on sinänsä positiivinen ongelma, että kauttamme haluaa töihin enemmän ammattilaisia kuin on tilauksia.

Ali korostaa, että Hoiwa ei ole vain vuokratyövoiman välittäjä, vaan se on myös teknologiayritys.

– Olemme kehittäneet ohjelmiston ja sovelluksen, jonka kautta kaikki toimii. Muuten emme pystyisi hallinnoimaan näin suurta hoitajamäärää. Liiketoiminta perustuu alustatalouteen.

Kun asiakasorganisaatio ilmoittaa sijaistarpeestaan, Hoiwan sovellus näyttää keikan hoitajien puhelimissa. Työntekijä myös näkee sovelluksesta tekemänsä tunnit ja tulossa olevat palkat.

Maahanmuuttajien työllistäminen teettää töitä

Fadumo Ali koki terveydenhoitajan työn merkitykselliseksi, mutta yrittäjänä hänellä on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa ja saada aikaan isoja muutoksia.

– Hieman vahingossa päädyin takaisin sote-alalle ratkomaan ongelmia, jotka olivat aiemmin karkottamassa minut alalta.

Hoiwa on saanut erityisen paljon kiitosta siitä, että yritys edistää maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistymistä. Siinä riittää tekemistä, vaikka alalla on huutava pula tekijöistä.

– Kaikki tietävät, että työvoimapulan helpottamiseen tarvitaan lisää maahanmuuttajataustaisia. Heitä kohtaan kohdistuu kuitenkin edelleen paljon epäluuloja.

Ali tuntee sote-alalta johtajia, jotka olisivat valmiita työllistämään lisää maahanmuuttajia ilman täydellistä kielitaitoakin. Hänen mukaansa suurin vastustus tuleekin yleensä työntekijöiltä.

– Ehkä se johtuu siitä, että uusien työntekijöiden perehdyttämiseen menisi enemmän aikaa ja työpaikoilla ollaan muutenkin henkilöstöpulan vuoksi tiukoilla.

Omasta kokemuksestaan Ali tietää, että maahanmuuttajat ovat oikeasti joustavia ja työnantajalleen lojaaleja työntekijöitä. Tämä näkyy esimerkiksi vähäisinä sairauspoissaoloina ja valmiutena tehdä töitä myös pyhäpäivinä.

– Heillä on luonteenpiirteitä, joita kantasuomalaisissa ei ole.

Asenteiden on pakko muuttua

Alin mielestä suurimpia esteitä maahanmuuttajien työllistymiselle ovat nykyiset normit ja luutuneet asenteet, joiden mukaan asioita tulisi tehdä jatkossakin aina kuten ennenkin.

– Työnantaja ei voi enää kohdella henkilöstöään kuten aiemmin. Työntekijöiden tyytyväisyys ja työyhteisön hyvinvointi on pakko ottaa entistä vakavammin.

Maahanmuuttajien työllistymisessä kielitaito on hoitoalalla tärkeää muun muassa potilasturvallisuuden vuoksi. Alin mielestä kielivaatimuksia olisi kuitenkin syytä löyhentää.

– Täydellistä suomea ei tarvitsisi heti alussa osata, vaan suomen kieltä voisi opetella työn ohessa ja muuttaa työnkuvia sopiviksi, Ali ehdottaa.

Myönteiseksi esimerkiksi hän nostaa ravintola-alan, jossa töihin pääsy edellytti aiemmin suomen kielen taitamista. Nyt etenkin pääkaupunkiseudulla työkieleksi hyväksytään myös englanti.

Suomi uhkaa hävitä kilpailijamaille

Alin mielestä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta kannattaa edistää kaikissa työyhteisöissä.

– Se on myös työnantajan etu, sillä tutkimustenkin mukaan monimuotoinen työyhteisö saa aikaan enemmän tuloksia ja on kilpailukykyisempi.

Hän pelkää, että nykyisellä menolla Suomi ei pärjää kilpailussa työvoimasta, jota talouskasvu ja hyvinvointipalvelujen turvaaminen edellyttäisivät.

Norjan ja Kanadan kaltaiset maat tarjoavat maahanmuuttajille Suomea paremmat edut. Myös Euroopan ulkopuolella kehittyvät maat menevät koko ajan eteenpäin. Niistäkin löytyy osaajille entistä houkuttelevampia työmahdollisuuksia.

– Maailma muuttuu nopeasti. Suomessa on pakko seurata, mitä muualla tapahtuu. Kilpailu työvoimasta kiristyy koko ajan.

Espoossa vuonna 2022 vuoden yrittäjäksi valittu Fadumo Ali Hoiwa Oy:stä Kauppakamarilehdessä 2/2023.
Fadumo Ali on kokenut terveydenhoitajan työn merkitykselliseksi. Yrittäjänä hänellä on kuitenkin suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia. Hoiwa on saanut paljon kiitosta siitä, että yritys edistää maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistymistä.

Ali korostaa, että Suomeen tulleista osaajista on myös pidettävä kiinni, sillä tänne töihin ja opiskelemaan tulleita kosiskellaan muihinkin maihin.

– Olen huolissani, että tänne muuttaneet lähtevät Suomesta pois.

Ali muistuttaa, että ihmiset ovat nykyisin tehokkaasti verkottuneita ympäri maailman. Tieto maan suhtautumisesta maahanmuuttajiin leviää nopeasti. Virallisen maakuvan kiillottaminen paljoa ei auta, jos ihmisten arkikokemukset ovat täysin toiset.

– Ketä kiinnostaa muuttaa kylmään maahan, jossa ihmiset eivät ole vieraanvaraisia ja työpaikoilla puhutaan vain omaa vaikeaa kieltä? Suomen pitäisi olla inhimillisempi ulkomaalaisille, jotta se pärjäisi vaikkapa Espanjalle.

Kokemistaan haasteista huolimatta Ali on juurtunut vahvasti Suomeen, mutta tähtäimessä on yritystoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille.

– Suomessakin kasvun varaa vielä on, mutta suurin potentiaali on kuitenkin ulkomailla. Saksa on ensimmäinen kohteemme. Meno sinne voi olla hidasta. Uskon kuitenkin, että Suomessa toimiva konsepti voi toimia muissakin maissa.

Avainsanat

Lue ja kehity

Haluatko pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että käytössäsi ovat aina tuoreimmat ammattikirjat? Hanki käyttöösi sähköisten kirjojen Ammattikirjasto – tilaa yhden aihealueen kokoelma tai kattavasti koko Ammattikirjaston sisältö.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Lue juttu ›
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

2/2023
Alueelta
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...