Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Asianajaja Ville Laine, Asianajotoimisto Properta. Kauppakamarilehden kolumnisti.

Allianssimallilla eroon vastakkainasettelusta?

Rakennusalalle julkaistiin huhtikuussa 2020 allianssimallin sopimusehdot, joiden käytöstä alkaa kertyä käytännön kokemusta.

Allianssimallin tyypillisimmät käyttökohteet ovat haastavia ja laajoja rakennusurakoita. Allianssimallin perusperiaatteita ovat muun muassa hankkeen parhaaksi -periaate, avoimuusperiaate ja yhteisvastuun toteuttaminen allianssin osapuolten kesken. Mallilla pyritään vastakkainasettelun poistamiseen. Allianssimallia ei yleensä suositella pieniin hankkeisiin raskaan hankintamenettelyn ja hankkeen hallinnon takia.

Malliin sisältyy neljä sopimuslomaketta, RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus, RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus, RT 80356 Toteutus- ja jälkivastuuvaiheen allianssisopimus sekä Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357. Allianssimallille on omat yleiset sopimusehdot (RT 103199), eikä allianssimallissa käytetä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Hinnoittelun periaatteet esitetään lomakkeessa RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset.

Allianssimallin asiakirjat ovat olleet omiaan yhtenäistämään allianssimallin kirjavia sopimuskäytänteitä. Aikaisemmin tyypillisesti esimerkiksi YSE-ehtojen käyttö osana allianssimallia oli vaihtelevaa. Malliin kriittisesti suhtautuvia saattaa helpottaa se, että RT-asiakirjoihin sisältyvät myös viimesijaiset määräykset riidanratkaisusta, vaikka aidossa allianssissa ei pitäisi riitoja syntyä.

Yhteisvastuun periaate, allianssin hallintomallin läpivieminen ja yhteiset päätökset hankkeen parhaaksi vaativat myös ajattelutavan muutosta käytännön toteutuksessa, eikä juurtuneista toimintatavoista aina ole helppo luopua.

Kannustinjärjestelmään perustuva rakennuttamistapa ei sinänsä ole uusi. Rakennuttamistavan perustuessa toteutuviin korvattaviin kustannuksiin yhdistettynä kannustinjärjestelmällä, voidaan luoda hyvät edellytykset hankkeen menestyneelle toteutukselle. Vastaavan kaltaisia kannustinjärjestelmiä käytetään esimerkiksi projektinjohtourakoissa.

Ville Laine
asianajaja
Asianajotoimisto Properta

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Kolumnit
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...