Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Asianajaja Ville Laine, Asianajotoimisto Properta. Kauppakamarilehden kolumnisti.

Allianssimallilla eroon vastakkainasettelusta?

Rakennusalalle julkaistiin huhtikuussa 2020 allianssimallin sopimusehdot, joiden käytöstä alkaa kertyä käytännön kokemusta.

Allianssimallin tyypillisimmät käyttökohteet ovat haastavia ja laajoja rakennusurakoita. Allianssimallin perusperiaatteita ovat muun muassa hankkeen parhaaksi -periaate, avoimuusperiaate ja yhteisvastuun toteuttaminen allianssin osapuolten kesken. Mallilla pyritään vastakkainasettelun poistamiseen. Allianssimallia ei yleensä suositella pieniin hankkeisiin raskaan hankintamenettelyn ja hankkeen hallinnon takia.

Malliin sisältyy neljä sopimuslomaketta, RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus, RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus, RT 80356 Toteutus- ja jälkivastuuvaiheen allianssisopimus sekä Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357. Allianssimallille on omat yleiset sopimusehdot (RT 103199), eikä allianssimallissa käytetä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Hinnoittelun periaatteet esitetään lomakkeessa RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset.

Allianssimallin asiakirjat ovat olleet omiaan yhtenäistämään allianssimallin kirjavia sopimuskäytänteitä. Aikaisemmin tyypillisesti esimerkiksi YSE-ehtojen käyttö osana allianssimallia oli vaihtelevaa. Malliin kriittisesti suhtautuvia saattaa helpottaa se, että RT-asiakirjoihin sisältyvät myös viimesijaiset määräykset riidanratkaisusta, vaikka aidossa allianssissa ei pitäisi riitoja syntyä.

Yhteisvastuun periaate, allianssin hallintomallin läpivieminen ja yhteiset päätökset hankkeen parhaaksi vaativat myös ajattelutavan muutosta käytännön toteutuksessa, eikä juurtuneista toimintatavoista aina ole helppo luopua.

Kannustinjärjestelmään perustuva rakennuttamistapa ei sinänsä ole uusi. Rakennuttamistavan perustuessa toteutuviin korvattaviin kustannuksiin yhdistettynä kannustinjärjestelmällä, voidaan luoda hyvät edellytykset hankkeen menestyneelle toteutukselle. Vastaavan kaltaisia kannustinjärjestelmiä käytetään esimerkiksi projektinjohtourakoissa.

Ville Laine
asianajaja
Asianajotoimisto Properta

Avainsanat

Laadukkaat ammattikirjat

KauppakamariKaupasta löydät ajankohtaiset ammattikirjat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta johtamisesta ja kirjanpidosta viestintään. Tutustu kattavaan painettujen ja
e-kirjojen valikoimaamme ja kehitä osaamistasi.

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

3/2021
Kolumnit
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...