Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja: Ajattelemisen aihetta ihmisläheiseen johtamiseen.

Ajattelemisen aihetta ihmisläheiseen johtamiseen

Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja, mutta yksioikoisten oppien sijaan hän on halunnut aina herättää ajatuksia ja innostaa luomaan yhteistä hyvää.

Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja, mutta yksioikoisten oppien sijaan hän on halunnut aina herättää ajatuksia ja innostaa luomaan yhteistä hyvää.

Filosofi ja emeritusprofessori Esa Saarinen tunnetaan värikkäänä kulttuurivaikuttajana ja suosittuna luennoitsijana, mutta lisäksi hän on tehnyt pitkän uran suomalaisen yritys- ja johtamiskulttuurin kehittämisessä. Tästä arvokkaasta työstä Helsingin seudun kauppakamari luovutti Saariselle joulukuussa Kultaisen elämäntyömerkin.

Filosofin yhteistyö yritysten kanssa alkoi vuonna 1988, kun Enston perustaja Ensio Miettinen oli lukenut Saarisen kirjan ja pyysi häntä keskustelemaan yrityksen johdon kanssa.

– Pyyntö oli minusta ällistyttävä. Olin ajatellut, että uutta kulttuuria luodaan ensisijaisesti kulttuurin tekijöiden toimesta, ei yrityksissä. Yhteistyö Ension kanssa muutti käsitykseni.

Saarinen alkoi paneutua tarkemmin ihmislähtöiseen johtamiseen ja yrityskulttuuriin. Toinen merkittävä asia oli ystävystyminen Nokian toimitusjohtajana aloittaneen Jorma Ollilan kanssa. Alkoi tiivis yhteistyö yhtiön kanssa.

– Nokian nousu vahvisti uskoani ihmislähtöiseen yritysotteeseen, joka ammensi suomalaisesta mutkattomasta yhteistyö- ja rehtiyskyvykkyydestä. Se tarkoitti vaistomaista tasavertaisuutta ja halua edetä yhdessä kohti tuloksia.

Ajattelemisen aihetta, ei valmiita oppeja

Vuonna 2001 Saarinen siirtyi Teknilliseen korkeakouluun, josta tuli osa Aalto-yliopistoa. Kahden vuosikymmenen aikana hänen luennoilleen osallistui yli 6000 opiskelijaa ja tulevaisuuden johtajaa. Hän on ahkera yrityspuhuja, mitä jatkaa edelleen.

Saarisella on ollut kiistämättä tärkeä rooli suomalaisen yrityskulttuurin viemisessä kohti avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. Hän on kuitenkin itse varovainen arvioimaan luentojensa vaikutuksia.

– Muutos tapahtuu ihmisen sisällä ja edellyttää ihmisen oman valinnan. On rohkaisevaa, että vuorovaikutuksen, yrityskulttuurin ja hengenrakentamisen teemat tunnustetaan yhä laajemmin. Numero- ja koneistolähtöinen ote kutistaa inhimillisyyden tilaa, mutta sen liekki on elintärkeä.

Esa Saarinen korostaa, että hän on aina pyrkinyt antamaan ihmisille ajattelemisen aihetta, ei saarnaamaan tai tyrkyttämään valmiita oppeja.

– En hae selvää suoraa vaikuttavuutta. Pikemminkin olen yrittänyt luoda ympäristöjä, jossa osallistujalla on mahdollisuus avautua oman ajattelunsa ihmeelle ja tajuta syvemmin kokonaisuus, johon ihmisenä kuuluu.

Huipputulokseen tarvitaan toisista välittämistä

Suurin ongelma Saarisen mielestä on, että välittömät suoritusasiat hypnotisoivat mielen. Yrityksissä ajattelua hallitsevat herkästi liian kapea-alaiset tulosmittarit. Talousluvuista on houkuttelevaa puhua ongelmien lähteenä ja tavoitteita asetettaessa. Inhimillistä kehitystä on vaikea mitata, minkä vuoksi sen vaaliminen helposti unohtuu. Saarinen harmittelee, että syvällisempi pohdinta on informaatiotulvassa entistä hankalampaa.

– Ajatustutkallemme tulee ärsykkeitä kirjaimellisesti joka hetki. Seurauksena on reaktiivista ryntäilyä ja tehoeleitä. Inhimillinen ajattelu vaatii tilaa, jota tulee varjella.

Työpaikalla tulisi Saarisen mielestä tunnustaa, että ihminen on yhteisöllinen olento, jonka toimintaa ohjaavat tunteet. Ne ovat väylä organisaation parempaan tuottavuuteen.

– Korkean keskinäisen riippuvuuden ympäristöissä huipputulokset ovat mahdollisia vain, kun ihmiset aistivat, että heistä välitetään.

CV

Esa Saarinen, 68

Koulutus: Filosofian tohtori 1978 (teoreettinen filosofia)

Työura:
– Helsingin yliopistossa 1973–1999 muun muassa filosofian tuntiopettaja, assistentti, yliassistentti ja vt. professori
– Teknillisen korkeakoulun/Aalto-yliopiston professori 2002–2021, opetusala soveltava filosofia ja luova ongelmanratkaisu
– Muutostehdas Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 1989–

Harrastukset: Kävely ja ajattelu

Motto: Jokaisessa ihmisessä on enemmän hyvää kuin mitä päälle näkyy

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Lue juttu ›
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Lue juttu ›
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Lue juttu ›
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Henkilökuvat
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...
Hyvistä käytännöistä vauhtia kansainvälisiin rekrytointeihin
Osaajapulaa helpottavissa kansainvälisissä rekrytoinneissa kannattaa hyödyntää muiden yritysten kokemuksia...
Kova kilpailu pitää huippukokin vireänä
Ravintoloitsija Henri Alén on ollut mukana nostamassa Helsinkiä kulinaristiselle maailmankartalle. Ydinkeskustan...
Paikallinen sopiminen nyt ja tulevaisuudessa
Termi paikallinen sopiminen liittyy useimmiten työehtosopimuksiin. Se tarkoittaa toisin sopimista työehtosopimuksen...
Vastuullisuusraportti helpottaa pk-yrityksen kansainvälistymistä
Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste laahaa pahasti jäljessä muita Pohjoismaita, ja se on...
Seuraa näitä 15.11.2023
PRH:n muuttuneesta käytännöstä sekä yhtenäispatentin voimaantulosta ja laittoman uhkauksen syyteoikeudesta...
Pre-Slush: Match XR 2023 Matchmaking 29.11.2023
Match XR -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpiin laajennetun todellisuuden ja Web3:n teknologioihin...
Elinvoima tehdään Kirkkonummella yhdessä
Kuntamme ja seutumme tulee olla houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Kirkkonummen kunta...
Vantaalla on kotikenttäetu Suomen kansainväliseen menestykseen
Yrittäjät ja yritykset kilpailevat markkinoiden huomiosta ja oman kilpailukyvyn parantamisesta. Samoin...
Yritysten kokemukset kv-osaajien rekrytoimisesta ovat positiivisia
Kansainvälisiä osaajia tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin, ei vain huippuasiantuntijoiksi.
Globaali kaapelijätti investoi isosti Kirkkonummelle
Prysmian Groupin iso investointi vahvistaa Pikkalan tehtaan roolia johtavana merikaapelien valmistajana....
Uutuusteos kertoo, miten opit ajattelemaan älykkäästi
Kohti moniälykästä johtamista -kirjassa kerrotaan, kuinka älykäs ajattelu on opittavissa ja kuinka ajatteluaan...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Kauppakamarin vastauspankki: KauppakamariTieto
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Good practices accelerate international recruitment
International recruitment to alleviate the talent shortage should take advantage of the experiences gained...
Kauppakamarin maankäyttö- ja liikennetavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa
Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyi 20 maankäyttöön ja liikenteeseen...
Ydinkeskustaan haettava tasapaino liikenteelle ja kävelyalueille
Helsingin ydinkeskustan kävelyalueiden laajentaminen sopii yrityksille, jos liikenteen sujuvuus turvataan....
Tunneli tuo vain osaratkaisun Länsisataman ruuhkiin
Tunnelin rakentaminen Länsisatamaan toisi helpotusta Jätkäsaaren ruuhkiin. Se ei kuitenkaan takaa sujuvaa...