Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja: Ajattelemisen aihetta ihmisläheiseen johtamiseen.

Ajattelemisen aihetta ihmisläheiseen johtamiseen

Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja, mutta yksioikoisten oppien sijaan hän on halunnut aina herättää ajatuksia ja innostaa luomaan yhteistä hyvää.

Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja, mutta yksioikoisten oppien sijaan hän on halunnut aina herättää ajatuksia ja innostaa luomaan yhteistä hyvää.

Filosofi ja emeritusprofessori Esa Saarinen tunnetaan värikkäänä kulttuurivaikuttajana ja suosittuna luennoitsijana, mutta lisäksi hän on tehnyt pitkän uran suomalaisen yritys- ja johtamiskulttuurin kehittämisessä. Tästä arvokkaasta työstä Helsingin seudun kauppakamari luovutti Saariselle joulukuussa Kultaisen elämäntyömerkin.

Filosofin yhteistyö yritysten kanssa alkoi vuonna 1988, kun Enston perustaja Ensio Miettinen oli lukenut Saarisen kirjan ja pyysi häntä keskustelemaan yrityksen johdon kanssa.

– Pyyntö oli minusta ällistyttävä. Olin ajatellut, että uutta kulttuuria luodaan ensisijaisesti kulttuurin tekijöiden toimesta, ei yrityksissä. Yhteistyö Ension kanssa muutti käsitykseni.

Saarinen alkoi paneutua tarkemmin ihmislähtöiseen johtamiseen ja yrityskulttuuriin. Toinen merkittävä asia oli ystävystyminen Nokian toimitusjohtajana aloittaneen Jorma Ollilan kanssa. Alkoi tiivis yhteistyö yhtiön kanssa.

– Nokian nousu vahvisti uskoani ihmislähtöiseen yritysotteeseen, joka ammensi suomalaisesta mutkattomasta yhteistyö- ja rehtiyskyvykkyydestä. Se tarkoitti vaistomaista tasavertaisuutta ja halua edetä yhdessä kohti tuloksia.

Ajattelemisen aihetta, ei valmiita oppeja

Vuonna 2001 Saarinen siirtyi Teknilliseen korkeakouluun, josta tuli osa Aalto-yliopistoa. Kahden vuosikymmenen aikana hänen luennoilleen osallistui yli 6000 opiskelijaa ja tulevaisuuden johtajaa. Hän on ahkera yrityspuhuja, mitä jatkaa edelleen.

Saarisella on ollut kiistämättä tärkeä rooli suomalaisen yrityskulttuurin viemisessä kohti avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. Hän on kuitenkin itse varovainen arvioimaan luentojensa vaikutuksia.

– Muutos tapahtuu ihmisen sisällä ja edellyttää ihmisen oman valinnan. On rohkaisevaa, että vuorovaikutuksen, yrityskulttuurin ja hengenrakentamisen teemat tunnustetaan yhä laajemmin. Numero- ja koneistolähtöinen ote kutistaa inhimillisyyden tilaa, mutta sen liekki on elintärkeä.

Esa Saarinen korostaa, että hän on aina pyrkinyt antamaan ihmisille ajattelemisen aihetta, ei saarnaamaan tai tyrkyttämään valmiita oppeja.

– En hae selvää suoraa vaikuttavuutta. Pikemminkin olen yrittänyt luoda ympäristöjä, jossa osallistujalla on mahdollisuus avautua oman ajattelunsa ihmeelle ja tajuta syvemmin kokonaisuus, johon ihmisenä kuuluu.

Huipputulokseen tarvitaan toisista välittämistä

Suurin ongelma Saarisen mielestä on, että välittömät suoritusasiat hypnotisoivat mielen. Yrityksissä ajattelua hallitsevat herkästi liian kapea-alaiset tulosmittarit. Talousluvuista on houkuttelevaa puhua ongelmien lähteenä ja tavoitteita asetettaessa. Inhimillistä kehitystä on vaikea mitata, minkä vuoksi sen vaaliminen helposti unohtuu. Saarinen harmittelee, että syvällisempi pohdinta on informaatiotulvassa entistä hankalampaa.

– Ajatustutkallemme tulee ärsykkeitä kirjaimellisesti joka hetki. Seurauksena on reaktiivista ryntäilyä ja tehoeleitä. Inhimillinen ajattelu vaatii tilaa, jota tulee varjella.

Työpaikalla tulisi Saarisen mielestä tunnustaa, että ihminen on yhteisöllinen olento, jonka toimintaa ohjaavat tunteet. Ne ovat väylä organisaation parempaan tuottavuuteen.

– Korkean keskinäisen riippuvuuden ympäristöissä huipputulokset ovat mahdollisia vain, kun ihmiset aistivat, että heistä välitetään.

CV

Esa Saarinen, 68

Koulutus: Filosofian tohtori 1978 (teoreettinen filosofia)

Työura:
– Helsingin yliopistossa 1973–1999 muun muassa filosofian tuntiopettaja, assistentti, yliassistentti ja vt. professori
– Teknillisen korkeakoulun/Aalto-yliopiston professori 2002–2021, opetusala soveltava filosofia ja luova ongelmanratkaisu
– Muutostehdas Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 1989–

Harrastukset: Kävely ja ajattelu

Motto: Jokaisessa ihmisessä on enemmän hyvää kuin mitä päälle näkyy

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Lue juttu ›
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Lue juttu ›
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Lue juttu ›
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Henkilökuvat
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...
Voiko aseisiin sijoittaa vastuullisesti?
Suhtautuminen puolustusalaan puhuttaa myös suomalaisia sijoituspiirejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti...
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Toveri: Jokainen yritys voi olla hyökkäyksen kohde
Venäjän totaalinen sodankäynti koskettaa myös Suomea. Hybridiuhkiin varautuminen on sen vuoksi myös yrityksissä...
Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus Suomessa
EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa ilman erillistä lupaa myös opintojensa...
Yritysvastuudirektiivi tulee
EU:n toimielimet pääsivät alustavaan sopuun 14.12.2023 niin sanotun yritysvastuudirektiivin sisällöstä....
Seuraa näitä 14.2.2024
Miten vahvistetun tilinpäätöksen voi ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta? Korkolain mukaisesta viitekorosta...
Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin
EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille,...
Kotirintama rientää apuun
Vallitsevaa taloussuhdannetta on vaikea kuvailla erinomaiseksi. Siten ei yllätä, että myös Helsingin...
Näin yritys varautuu vieraan valtion vihamieliseen vaikuttamiseen – asiantuntijan 4 vinkkiä
Vihamieliset valtiot ovat harjoittaneet hybridivaikuttamista vuosia eikä Suomikaan ole välttynyt siltä....
Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä
Seudun mikroyritysten ja suurten yritysten vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto oli likimain samansuuruinen...
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Vantaalla ennätysmäärä uusia yrityksiä
Huippuluokan teknologiaa, hyvät liikenneyhteydet ja koulutettua työvoimaa. Vantaa tarjoaa yrityksille...
Miten selättää arvoristiriidat työpaikalla?
Onko työelämämme aidosti yhdenvertainen? Miltä syrjintä, korruptio ja häirintä työelämässä näyttävät?...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Acquiring Finnish language skills quickly alongside work
Employees with an immigrant background learn Finnish well when they are encouraged and given the opportunity...
Täydellistä suomea puhuvat tervetuloa!
Syyskuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä ilmenee, että työvoimapula on vahvasti rakenteellista....
Mahdollisuuksien metropolialue
Helsingin seudun kauppakamarin visiossa Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin...
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään
Vihreä siirtymä tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa ja sähköä käyttäviä investointeja. Niitä vauhditetaan...