Kauppakamarilehti tarttuu yritysten menestystä vauhdittaviin aiheisiin Helsingin seudulla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti syventyy seudullisiin teemoihin ja taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä.
Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja: Ajattelemisen aihetta ihmisläheiseen johtamiseen.

Ajattelemisen aihetta ihmisläheiseen johtamiseen

Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja, mutta yksioikoisten oppien sijaan hän on halunnut aina herättää ajatuksia ja innostaa luomaan yhteistä hyvää.

Filosofi Esa Saarinen on positiivisen johtamisen puolestapuhuja, mutta yksioikoisten oppien sijaan hän on halunnut aina herättää ajatuksia ja innostaa luomaan yhteistä hyvää.

Filosofi ja emeritusprofessori Esa Saarinen tunnetaan värikkäänä kulttuurivaikuttajana ja suosittuna luennoitsijana, mutta lisäksi hän on tehnyt pitkän uran suomalaisen yritys- ja johtamiskulttuurin kehittämisessä. Tästä arvokkaasta työstä Helsingin seudun kauppakamari luovutti Saariselle joulukuussa Kultaisen elämäntyömerkin.

Filosofin yhteistyö yritysten kanssa alkoi vuonna 1988, kun Enston perustaja Ensio Miettinen oli lukenut Saarisen kirjan ja pyysi häntä keskustelemaan yrityksen johdon kanssa.

– Pyyntö oli minusta ällistyttävä. Olin ajatellut, että uutta kulttuuria luodaan ensisijaisesti kulttuurin tekijöiden toimesta, ei yrityksissä. Yhteistyö Ension kanssa muutti käsitykseni.

Saarinen alkoi paneutua tarkemmin ihmislähtöiseen johtamiseen ja yrityskulttuuriin. Toinen merkittävä asia oli ystävystyminen Nokian toimitusjohtajana aloittaneen Jorma Ollilan kanssa. Alkoi tiivis yhteistyö yhtiön kanssa.

– Nokian nousu vahvisti uskoani ihmislähtöiseen yritysotteeseen, joka ammensi suomalaisesta mutkattomasta yhteistyö- ja rehtiyskyvykkyydestä. Se tarkoitti vaistomaista tasavertaisuutta ja halua edetä yhdessä kohti tuloksia.

Ajattelemisen aihetta, ei valmiita oppeja

Vuonna 2001 Saarinen siirtyi Teknilliseen korkeakouluun, josta tuli osa Aalto-yliopistoa. Kahden vuosikymmenen aikana hänen luennoilleen osallistui yli 6000 opiskelijaa ja tulevaisuuden johtajaa. Hän on ahkera yrityspuhuja, mitä jatkaa edelleen.

Saarisella on ollut kiistämättä tärkeä rooli suomalaisen yrityskulttuurin viemisessä kohti avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. Hän on kuitenkin itse varovainen arvioimaan luentojensa vaikutuksia.

– Muutos tapahtuu ihmisen sisällä ja edellyttää ihmisen oman valinnan. On rohkaisevaa, että vuorovaikutuksen, yrityskulttuurin ja hengenrakentamisen teemat tunnustetaan yhä laajemmin. Numero- ja koneistolähtöinen ote kutistaa inhimillisyyden tilaa, mutta sen liekki on elintärkeä.

Esa Saarinen korostaa, että hän on aina pyrkinyt antamaan ihmisille ajattelemisen aihetta, ei saarnaamaan tai tyrkyttämään valmiita oppeja.

– En hae selvää suoraa vaikuttavuutta. Pikemminkin olen yrittänyt luoda ympäristöjä, jossa osallistujalla on mahdollisuus avautua oman ajattelunsa ihmeelle ja tajuta syvemmin kokonaisuus, johon ihmisenä kuuluu.

Huipputulokseen tarvitaan toisista välittämistä

Suurin ongelma Saarisen mielestä on, että välittömät suoritusasiat hypnotisoivat mielen. Yrityksissä ajattelua hallitsevat herkästi liian kapea-alaiset tulosmittarit. Talousluvuista on houkuttelevaa puhua ongelmien lähteenä ja tavoitteita asetettaessa. Inhimillistä kehitystä on vaikea mitata, minkä vuoksi sen vaaliminen helposti unohtuu. Saarinen harmittelee, että syvällisempi pohdinta on informaatiotulvassa entistä hankalampaa.

– Ajatustutkallemme tulee ärsykkeitä kirjaimellisesti joka hetki. Seurauksena on reaktiivista ryntäilyä ja tehoeleitä. Inhimillinen ajattelu vaatii tilaa, jota tulee varjella.

Työpaikalla tulisi Saarisen mielestä tunnustaa, että ihminen on yhteisöllinen olento, jonka toimintaa ohjaavat tunteet. Ne ovat väylä organisaation parempaan tuottavuuteen.

– Korkean keskinäisen riippuvuuden ympäristöissä huipputulokset ovat mahdollisia vain, kun ihmiset aistivat, että heistä välitetään.

CV

Esa Saarinen, 68

Koulutus: Filosofian tohtori 1978 (teoreettinen filosofia)

Työura:
– Helsingin yliopistossa 1973–1999 muun muassa filosofian tuntiopettaja, assistentti, yliassistentti ja vt. professori
– Teknillisen korkeakoulun/Aalto-yliopiston professori 2002–2021, opetusala soveltava filosofia ja luova ongelmanratkaisu
– Muutostehdas Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 1989–

Harrastukset: Kävely ja ajattelu

Motto: Jokaisessa ihmisessä on enemmän hyvää kuin mitä päälle näkyy

Avainsanat

Kauppakamarin Johtajaklubi - aikasi arvoinen

Toimitusjohtajien, johtajien ja organisaatioiden avainhenkilöiden valtakunnallinen verkosto tarjoaa jäsenilleen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja, luottamuksellisia keskusteluja ja arvokasta tietoa johtajuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. 
Joko Sinä olet mukana? Katso ohjelma ja ilmoittaudu seuraavaan Klubi-infoon KauppakamariKaupassa.

Kauppakamarin Johtajaklubi

Lisää luettavaa

Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Lue juttu ›
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
Lue juttu ›
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Lue juttu ›
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lue juttu ›

Lisää luettavaa

1/2022
Henkilökuvat
Sääntötehtailusta kasvun edistämiseen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on olla kasvuohjelma, jonka avulla...
Asenteista tekoihin!
Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Olisi hyvä, jos myönteiset...
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola: Kilpailukyvyn parantaminen vaatii erityishuomion
Uuden EU-parlamentin tulee tehdä sisämarkkinoita ja yritysten tasapuolista kilpailua edistäviä päätöksiä,...
Ehdokastentti - Sääntelyn purku nousee EU-vaalien kärkiteemaksi
Kesäkuussa valittava EU-parlamentti vaikuttaa monella tapaa yritysten kilpailukykyyn. Viisi Helsingin...
Lisäkierroksia kasvuun EU-markkinoilta
EU-markkinoilla suomalaisilla tuotevalmistajilla on vielä paljon otettavaa. Verkostoituminen ja tuotteen...
Onko kustannustehokkaita tapoja turvata kauppahintasaatavaansa?
Yritykset antavat asiakkailleen yleensä ns. tavaraluottoa eli myyvät tuotteita laskua vastaan. Yritys...
Konkurssimenettely pähkinänkuoressa
Konkurssi on velallisyhtiön kaikkia velkoja koskeva lakisääteinen maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisyhtiön...
Seuraa näitä 8.5.2024
Positiivinen luottotietorekisteri avasi huhtikuussa ja yritysvastuudirektiivi etenee. EU:n datasäännös...
Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto
EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta...
EU:n investointikilpailu ja sääntelyaalto haastavat Suomen yritysverotuksen
Suomen vahvuutena yritysverotuksessa on pitkään pidetty suhteellisen matalaa yhteisöverokantaa, verraten...
Metropolipolialue menestyy – Suomi menestyy
Odotukset Suomen tuottavuuskasvusta keskittyvät vahvasti Uudellemaalle, mutta valitettavasti valtion...
EU:n lainsäädäntö on järkälemäinen kokoelma päätöksiä
Euroopan unionissa on voimassa olevia asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja sopimuksia yhteensä yli 30...
Nurmijärveläinen Roal nousi entsyymeissä maailman kärkeen
Rajamäellä entsyymeitä valmistava Roal kuuluu alansa markkinajohtajiin maailmassa. Menestys viennissä...
Jos teet etätyötä ulkomailla, huomioi nämä – 5 kohtaa ulkomailla tehtävän etätyön verotuksesta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirja valottaa kansainvälistä työskentelyä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta....
Saako työntekijä aina käydä lääkärissä työajalla? Vastauksia kysymyksiin KauppakamariTiedon vastauspankista
Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat vastaavat henkilökohtaisesti kaikkiin Helsingin seudun,...
Jäsentapahtumia ja muita tapahtumia Kauppakamarista
Jäsentapahtumamme toteutuvat pääosin webinaarimuotoisina tunnin mittaisina tietoiskuina sekä muutamana...
Speaker of the European Parliament Roberta Metsola: "Improving competitiveness requires special attention"
“The new European Parliament must make decisions that promote internal markets and fair competition among...
Vastuullisuus on jo valtavirtaa
Taakse ovat jääneet ajat, jolloin vastuullisuus nähtiin vain lisääntyvänä sääntelyn tuottamana rasitteena....
Vastuunkantajat, turvallisuuden tuottajat
Noin 25 vuotta sitten mokasin töissä. Toki virheitä olen tehnyt senkin jälkeen. Tuolloin 25 vuotta sitten...
Suomen kieli karttuu vauhdilla työn ohessa
Maahanmuuttajataustaiset työntekijät oppivat hyvin suomea, kun työpaikalla kannustetaan ja annetaan kielen...