Yritysluottotiedot ja henkilökohtaiset tiedot voidaan yhdistää

Luottotietoyhtiöt keräävät tietoa suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden maksukyvystä.

 

Luottotietolain mukaan yrityksen maksuhäiriötietoina saa luottotietorekisteriin tallettaa esimerkiksi:

  • konkurssi- ja yrityssaneerausasiat
  • tuomiolla vahvistetut maksujen laiminlyönnit
  • verojen ja lakisääteisten vakuutusten laiminlyönnit
  • riidattomasta saatavasta lähetetyt maksukehotukset 10 päivän kuluttua

Luottotietoja säilytetään yleensä 2–4 vuotta

Yritysluottotiedot säilyvät luottotietorekisterissä laissa määrätyn ajan. Säilytysajat on lueteltu luottotietolain 28 §:ssä; tyypillisimmin tietoja säilytetään 2–4 vuotta. Henkilöitä koskevien maksuhäiriöiden säilytysajat on vastaavasti lueteltu lain 18 §:ssä ja niiden säilytysajat ovat pitkälti vastaavat kuin yrityksillä.

Keitä ovat yrityksen vastuuhenkilöt?

Yrityksen perustietojen ohella tallennetaan yrityksen vastuuhenkilöt vastuuhenkilötietokantaan. Luottotietolain mukaan vastuuhenkilöitä ovat henkilöyhtiöiden yhtiömiehet, toimitusjohtajat, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä prokuristit ja muut henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus.

Lain mukaan luottotietorekisterin pitäjä saa yhdistää yrityksen vastuuhenkilöitä koskevat henkilöluottotiedot yritysluottorekisteriin. Yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot voidaan siis yhdistää.

Mitä ongelmia tietojen yhdistämisestä voi seurata?

Luottotietojen yhdistäminen voi aiheuttaa ongelmia sekä yrityksen, että henkilön omiin tietoihin. Jos yrityksen vastuuhenkilö on ollut vaikkapa konkurssiin menneen yrityksen hallituksessa mukana, tieto voi vaikuttaa tulevissa hallituksen jäsenyyksissä uusien yritysten tietoihin. Samoin hallituksen jäsenyys tai varajäsenyys konkurssiin mennessä yrityksessä voi vaikuttaa omiin henkilöluottotietoihin. Terminä puhutaan niin sanotusta negatiivisestä vastuuhenkilötaustasta. Yleensä rekisteröidyt maksuhäiriöt hankaloittavat lainojen saamista tai sellaisten sopimusten solmimista, joissa maksu tehdään jälkikäteen (luottokortit, sähkösopimukset, vakuutukset, operaattorisopimukset).

Hallitusammattilaisten ref-tieto

Hallitusammattilaisten kohdalla on mahdollisuus näiden omien järjestöjen kautta ilmoittaa Suomen Asiakastiedolle osallistumisesta yrityksen hallitustyöskentelyyn hallitusammattilaisen roolissa. Tämä niin sanottu ref-tieto merkitään kohdeyrityksen luottotietoihin.

Johtajat, joihin ei sovelleta työaikalakia

Johtajat, joihin ei sovelleta työaikalakia

Lue myös:

Eroamisikä ja eläkeikä työsuhteessa

Eroamisikä on 68 vuotta vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä 70 vuotta vuonna 1962 ja...
Edellinen artikkeli Hyvä dialogi buustaa myös bisnestä Seuraava artikkeli Jäitä hattuun