Yli miljoona myynnin kasvun kehitystarinaa!

Mercuri International tarjoaa Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten käyttöön myynnin kasvun kehittämis- ja valmennusohjelmia kymmenientuhansien hankkeiden tiedoilla ja kokemuksilla.

Mercuri International Oy:n asiakkaille rakentamat ja toteuttamat ohjelmat ovat sekä yrityskohtaisia että yksilöllisiä.

– Kaikissa organisaatiossa puhutaan osaamisen kehittämisestä, ja tuolloin ihmisiä voidaan käsitellä ryhminä, mutta myös yksilöllisten ratkaisujen kautta, aloittaa aiheesta toimitusjohtaja Peter Kietz yli 20 vuoden valmennus-, konsultointi- ja johtamistaustallaan.

Yrityskohtaiset, Mercurin räätälöimät asiakashankkeet pohjautuvat viiden kohdan periaatteille.

– Niihin kuuluvat tilanneanalyysi, ratkaisujen rakentaminen, osaamisen kehittäminen, käytännön toteutus, ja sitten seuranta aikaansaatujen muutosten havaitsemiseksi. Viidestä vaiheesta voisi ajatella myös niin, että kun ihmisten halutaan tekevän asioita eri tavalla, pitää valmennus suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa.

Myyntitoiminnoissa eräänä tärkeänä määritteenä voidaan pitää myynnin suorituskykyä.

– Suorituskyky sellaisenaan tarkoittaa sitä, kuinka tehokkaasti tai optimaalisesti työpanos tuottaa maksimaalisen tuloksen, ja tällöin kyse on myyntipanoksen ja -tuoton välisestä suhteesta. Laajemman näkökulman mukaan myynnin tuottavuus syntyy tuloksellisuuden, kustannusten ja suorituskyvyn välisistä suhteista, vastaa Kietz selväpiirteisesti.

”Aina asiakkaan ja asiakkaan asiakkaan parhaaksi”

Myynnin kasvun aikaansaajana Mercuri International on luotettava yhteistyökumppani ja taidokas toimialaosaaja. Fokuksessa on aina asiakkaan, mutta myös asiakkaan asiakkaan business.

– Yrityksen kulttuuri tulee aina ymmärtää, ja konsulttiemme toimialaosaamiseen on kolme näkökulmaa. Ensinnäkin konsultilla on pitkäaikainen, mutta kuitenkin tuore toimialaosaaminen. Tai sitten investoimme aikaa siihen, että hän oppii asiakkaan toimialan. Kolmannen näkökulman mukaan konsultilla on erikoisosaamista, jolla hän palvelee asiakasta. Kaikissa tapauksissa hänen täytyy olla hyvin osaava jollain myynnin osa-alueella, kertoo Peter Kietz.

Valmennusasioiden käytäntöön siirtäjänä Mercuri International tukee parhaalla tavalla asiakkaiden myynnin kasvua. Vuositasolla Suomen Mercurin noin kahdellakymmenellä konsultilla on yhteensä 250–300 asiakasprojektia. Pienemmät projektit ovat 3–4 kuukauden ja suuremmat useiden vuosien kestoisia.

– Käytännössä teemme työtä asiakkaan tiloissa yhdessä valmennettavien kanssa. Kun henkilöt ovat oppineet jotain uutta, niin menemme yhdessä varsinaiseen työhön kokeilemaan ja harjoittelemaan opittua asiaa. Kehitämme henkilökohtaisella tasolla henkilön arkityötä asiakkaan johdon kanssa sopimamme aikataulun mukaisesti.

”Kohti kannattavaa kasvua”

Tuloksellisessa ja henkilötasolla sujuvassa myyntityössä tärkeitä ominaisuuksia ovat sosiaalinen osaavuus ja sosiaalinen oivaltaminen.
– Sosiaalisesti joustava ja emotionaalisesti älykäs henkilö osaa luoda oikeita verkostoja, ja tulevaisuudessa sosiaalinen osaaminen tulee aivan varmasti lisääntymään. Henkilön pitää pystyä reagoimaan tai olla reagoimatta asiakkaan tarpeisiin, ja olla tilanteen mukaan herkkä, oivaltava ja nöyrä, luonnehtii Peter Kietz kokeneena liiketoiminnan kehittäjänä.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksiä Mercuri International pystyy kansainvälisenä yrityksenä valmentamaan 30 eri kielellä yli 70 maassa, aina lokaalilla ammattitaidolla.

– Meillä on arvokas rooli auttaa myös kauppakamarin jäsenyrityksiä menestymään tulostavoitteiden saavuttamisen nopeuttamiseksi. Esimerkiksi myyntivalmennuksen suunnittelu voi tapahtua Suomessa, mutta koulutusresurssi voidaan valita myös muiden Mercuri-maiden toimistoista. Haluamme antaa kauppakamarin jäsenten käyttöön yli 50 vuoden aikana syntyneen ja kymmenientuhansien kehityshankkeiden kokemuksen ja tiedon.

50 vuotta ja miljoona kehitystarinaa suomalaisen myynnin osaamisen hyväksi. Millaisen teemme sinun kanssasi?

 

YHTEYSTIEDOT

 

Mercuri International Oy
Linnoitustie 6,
Säterinportti C-talo (Leppävaara)
02600 Espoo
09 681 681
mercuri@mercuri.fi

www.mercuri.fi

Yli miljoona myynnin kasvun kehitystarinaa! 1

Lue myös:
Edellinen artikkeli On elämys nauraa pitkään ja vapautuneesti! Seuraava artikkeli Juho Romakkaniemi: Paras Suomi aivan jokaiselle