You are currently viewing Seuraa näitä | huhtikuu 2022

Seuraa näitä | huhtikuu 2022

Puhelinmyyntiin tiukennuksia kuluttajansuojalain uudistuksessa

Hallitus esittää muutoksia kuluttajansuojalakiin. Uudistuksella on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi. Samassa yhteydessä koti- ja puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä on tarkoitus tiukentaa. 

Matkakuluvähennystä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022

Hallitus linjasi helmikuussa 2022 määräaikaisista täsmätoimista, joilla vastataan energian hintojen nousuun. Liikkumisen nousseita kustannuksia huojennetaan korottamalla matkakuluvähennystä määräajaksi. 

Verovelvolliset voisivat hakea muutosta ennakonpidätysprosenttiin korotuksen perusteella 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

Ulkomaisille työntekijöille opas 14 kielellä

”Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa”oppaassa kerrotaan työntekijän oikeuksista.

Oppaassa on tietoa esimerkiksi palkasta, työajasta ja lomista. Alla linkit oppaaseen 14 eri kielellä. Opas julkaistaan myöhemmin myös arabiaksi. Kaikki julkaistut Oppaat (tyosuojelu.fi)

Positiivinen luottotietorekisteri käyttöön 2024

Positiivinen luottotietorekisteri kokoaa yhteen tiedot yksityishenkilöiden luotoista. Rekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024. Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lakiesitys annettiin eduskunnalle torstaina 24.2.2022. 

Rekisterin toteuttajaksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä, jossa rekisterin toteutustyö on jo alkanut.

KOONNUT: Marko Silen

Lue myös nämä