You are currently viewing Keskuskauppakamari valmentaa vastuullisuuden johtamiseen

Keskuskauppakamari valmentaa vastuullisuuden johtamiseen

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:NOPEAT

Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa, riskienhallintaa ja osa yrityksen strategiaa. Nämä ovat lähtökohdat Keskuskauppakamarin järjestämälle Yritysjohdon vastuullisuusvalmennukselle, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa ja työkaluja vastuullisuuden johtamiseen käytännössä.

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala kertoo, että koulutus sopii erityisesti pk-yritysten johdolle ja hallitusammattilaisille.

– Valmennus sisältää sen, minkä jokaisen yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta. Koulutus kattaa vastuullisuuden kolme osa-aluetta eli ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon.

Valmennus koostuu neljästä muutaman viikon välein pidettävästä moduulista. Tapaamisissa esitelmöivät yritysvastuun huippuasiantuntijat. Niissä kuullaan myös yritysesimerkkejä ja keskustellaan vertaisverkoston kanssa hyvistä käytännöistä.

Tilaisuudet järjestetään tällä hetkellä hybridimallilla, joten niihin voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä.

– Valmennettavat tekevät omassa organisaatiossaan olennaisuusarvion, joka toimii hyvänä pakettina oman vastuullisuustyön aloittamiseen tai kehittämiseen, Vanhala sanoo.

Vastuullisuusvalmennus järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn valmennusohjelma on juuri käynnistynyt, mutta alkuvuonna 2023 pidettävään valmennukseen voi ilmoittautua jo nyt.

Lisätietoja aiheesta Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus keväällä 2023

Myös näitä Keskuskauppakamarin vastuullisuuspalveluja kannattaa hyödyntää

Suuri yritysvastuupäivä 16.11.

Keskuskauppakamarin vuosittainen ajankohtaisfoorumi, jossa käsitellään vastuullisuutta johdon näkökulmasta, pureudutaan ajankohtaisiin vastuullisuusteemoihin ja haetaan ratkaisuja kestävän liiketoiminnan haasteisiin.

Tämän vuoden tilaisuuden teemoina ovat:

  • kehittyvä yritysvastuulainsäädäntö,
  • hallituksen roolin korostuminen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä,
  • luontokadon merkitys yritystoiminnassa,
  • ihmisten monimuotoisuuden merkitys yritystoiminnassa.

Päivä huipentuu Vuoden vastuullisuusteko -palkinnon jakoon.

Ihmisoikeussitoumus

Tukee yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan ihmisoikeusvastuustaan ja varautumaan kiristyvään säätelyyn. Sitoumukseen mukaan lähtevät organisaatiot pääsevät tarkastelemaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia ja -riskejä sekä saavat mittareita ja tekoja ihmisoikeusvastuussa etenemiseen.

Tunnuksen saanut organisaatio osoittaa myös sidosryhmilleen sitoutuvansa jatkuvaan vastuun kehittämiseen ja parantamiseen.

Ilmastositoumus

Tunnuksen käyttöoikeus myönnetään Suomessa toimivalle yritykselle, joka sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja asettaa päästövähennystavoitteet kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035.

Tunnuksen myöntävä Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta seuraa vuosittain yrityksen edistymistä.

Ilmoituskanava-palvelu yrityksille

EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi velvoittaa vähintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä tarjoamaan ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelu tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden perustaa tällainen turvallinen viestintäkanava kustannustehokkaasti ja vaivattomasti.

Palvelun kautta  voi kertoa anonyymisti ja luotettavasti väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Puuttumalla väärinkäytöksiin ajoissa myös kustannukset epäkohtien korjaamisesta ovat alhaisemmat ja mahdollinen mainehaitta vähäisempi.

Yritysvastuu & oikeus -kirja KauppakamariKaupasta

Anne Vanhalan ja Michael Ristaniemen toimittamassa kirjassa maan johtavat asiantuntijat avaavat yritysvastuun ja juridiikan eri ulottuvuuksista. Teos antaa yrityksiä neuvoville juristeille, yritysten johdolle ja vastuullisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille ajatuksen ruokaa ja käytännön neuvoja vastuullisen toiminnan kehittämiseen uudesta näkökulmasta.

Yritysvastuu & oikeus -kirja on tilattavissa KauppakamariKaupasta – Tilaa

Yritysvastuu ja oikeus -kirjan kansi ja kirjoittajat Anne >Vanhala ja Michael Ristaniemi.
Kirja on saatavana Kauppakamarikaupasta.

Lue myös nämä