auto, ruuhka, Helsingin keskusta, Yritykset

Yritysten toiminta edellyttää sujuvampaa tavaraliikennettä Helsingissä

Jakelu- ja huoltoliikenteen toimijat ovat huolissaan kumipyöräliikenteen sujuvuudesta Helsingissä. Yksi jatkuvista haasteista on myös tavaroiden häiriötön toimittaminen.
Tiina Pasuri
Oskari Immonen
FacebookTwitterLinkedIn

Yritykset kertoivat toiveistaan kauppakamarin Tavaraliikenne tutuksi -tilaisuudessa kuntien maankäytön ja liikenteen suunnittelijoille, jotka ovat keskeisessä asemassa yritysten toimintaedellytysten parantamisessa.

Tilaisuus järjestettiin Pitäjänmäellä ABB:lla, joka työllistää 3000 henkilöä. Supply Chain Management Pekka Ruhkala toivoi parannuksia erikoiskuljetusten reitteihin tehtaalta Vuosaareen.

tavaraliikenne, liikenne, ABB, Tavaraliikenne tutuksi, virkamies, päättäjä

Kauppakamari järjesti ABB:llä tehtaalla Pitäjänmäellä Tavaraliikenne tutuksi -perehdyttämistilaisuuden pääkaupunkiseudun asemakaavoittajille ja liikennesuunnittelijoille jakelu- ja huoltoliikenteen haasteista. Tutustumisvierailujen tavoitteena on lisätä yritysten ja kuntien välistä vuoropuhelua sekä kehittää maankäytön suunnittelua yritysten tarpeet paremmin huomioivaan suuntaan.

-Pahimmillaan 20 kilometrin matka voi venyä 200 kilometriin erilaisten rajoitusten vuoksi. Lisäksi tehtaan ympäristössä Pitäjänmäellä pitäisi tavaraliikenteen ajoreittien opastusta lisätä, henkilöautojen pysäköintiä katujen varrella rajoittaa ja talvikunnossapitoa parantaa.

Liikenteen sujuvuuden parantamista kaivataan myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jonne on keskittynyt seudun lentorahtitoiminta.

-Tämä aiheuttaa runsaasti kumipyöräliikennettä lentoaseman ympäristöön. Tällä hetkellä liikenne sujuu kohtuullisesti, mutta tulevaisuus huolestuttaa. Lisäksi raskaalle liikenteelle kaivattaisiin kunnollisia levähdyspaikkoja sekä reittien optimointia ja opastusta, kertoi Lufthansa Cargon Country Manager Mika Seppälä.

Jakelupaikkojen vähyys aiheuttaa konflikteja

Tavaraliikenteen jatkuva haaste on tavaroiden sujuva toimittaminen asiakkaalle. Suomen Kaukokiidon tuotantopäällikkö Harri Puotinen muistutti, että asiakas määrittelee, milloin tavara toimitetaan.

-Pyrimme hoitamaan kauppajakelun mahdollisimman paljon öisin. Vanhoissa kiinteistöissä jakelu tapahtuu kadulta, ja jakelupaikkojen vähyyden vuoksi tulee usein konflikteja muiden kadun käyttäjien kanssa. Uusissakaan kiinteistöissä ei aina ole ajateltu jakelun tarpeita, Puotinen kritisoi.

Myös huoltoketjun sujuvuus kauppakeskuksista liikkeisiin pitäisi ottaa huomioon jo suunnittelua aloitettaessa.

-Kauppakeskuksen saavutettavuus vaatii selkeää opastusta jo kaukaa, ulos katuverkkoon on päästävä jouhevasti, sanoi Pasillaan kauppakeskus Triplaa rakentavan YIT:n projektipäällikkö Raimo Moilanen.

Jätehuollon haasteista kertoi Lassila & Tikanojan logistiikkapäällikkö Olli Pihlajamäki, joka mukaan jätteen syntypaikkalajittelun kasvu lisää myös jätekuljetusten määrää.

-Jätehuolto tulisikin voida tehdä sellaisina vuorokaudenaikoina, jolloin jäteautot eivät häiritse muuta liikennettä, kuten raitiovaunuja. Teollisuuslaitosten vaihtelevat toiminta-ajat edellyttäisivät myös yöllä tapahtuvan jätekeräyksen sallimista.