Kansainvälisyys, Yritykset

Yrityksissä tarvitaan kansainvälisiä osaajia

Viime vuoden alussa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asui 150 000 muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvaa kaupunkilaista. Vieraskielisen väestön kasvu on pääkaupunkiseudun kunnissa ollut vuosina 2012–2014 keskimäärin noin 11 000 henkeä.
Markku Lahtinen
FacebookTwitterLinkedIn

Ennusteiden mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan työikäisestä väestöstä neljäsosa on vieraskielisiä vuonna 2030.

Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee yli 20 000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joista vuosittain loppututkinnon suorittaa noin 3 000.

Maahanmuuttajien työllistymisastetta ja turvapaikkapäätöksen saaneiden työelämään siirtymistä on nopeutettava. Tehokkaita keinoja on selvittää maahanmuuttajien osaaminen ja koulutus nykyistä tarkemmin, hyödyntää kielen ja työn yhdistäviä malleja, luoda maahanmuuttajille kannustimia yritysten perustamiseen ja sujuvoittaa maahanmuuttoon liittyvää byrokratiaa.

Työperäisen maahanmuuton palvelut yhden katon alle

Ulkomaisten työntekijöiden työllistämiseen liittyvä byrokratia on Suomessa liian hajallaan ja hidasta. Se turhauttaa rekrytoivia yrityksiä ja vaikeuttaa valtion, kuntien ja muiden palveluntuottajien vastaamista tämän päivän palveluhaasteisiin erityisesti metropolialueella.

Metropolialueelle tarvitaan International House Helsinki, johon keskitetään työelämää lähellä olevien maahanmuuttajien viranomaisasiointi, ulkomaiseen työvoimaan liittyvät työnantajapalvelut ja asettautumista tukevat palvelut. Palvelulla on mahdollista saavuttaa sekä kustannussäästöjä valtiolle, kunnille ja työnantajille että lisätä työllistymistä avoimille markkinoille.

International Housen käynnistäminen on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, SAK:n, Moniheli ry:n, Uudenmaan liiton ja kauppakamarin yhteinen tavoite maaliskuussa alkavassa At Work in Finland -hankkeessa.

Infografiikka

At Work in Finland

  • Helsingin seudun kauppakamarin, Helsingin, Espoon, Vantaan, SAK:n, Moniheli ry:n, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan työvoimahallinnon kumppanuushanke.
  • Nopeutetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.
  • Lisätään yritysten mahdollisuuksia monikulttuurisiin rekrytointeihin ja kansainvälistymiseen.
  • Kehitetään ulkomaiseen työvoimaan ja työllistymiseen liittyvää palvelutarjontaa.

Chamber of Multicultural Employments COME

  • Kauppakamarin oma osahanke 3.2016 – 31.8.2018.
  • Yritysten neuvominen ja palveluohjaus ulkomaalaisen työvoiman kysymyksissä
  • Yritysselvitykset
  • Korkeakoulutetuille suunnattu EntryPoint-mentorointiohjelma
  • Suomen paras monikulttuurinen työnantaja -kilpailu.