maahanmuuttaja, tarveharkinta, monikulttuurisuus Yritykset

Yritykset tarvitsevat tietoa vieraskielisestä työvoimatarjonnasta

Peräti kolmella neljäsosalla Helsingin seudun yrityksistä on kokemusta vieraskielisestä työvoimasta, selviää Helsingin seudun kauppakamarin selvityksestä. Yritykset kuitenkin kokevat ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvän byrokratian ja palveluiden löytämisen haastavaksi.
COME
FacebookTwitterLinkedIn

Vieraskielisen henkilöstön rekrytoinnissa yrityksistä ja työnantajista puolet kokee sopivien työntekijöiden löytämisen haasteeksi ja kaksi viidesosaa ilmoittaa tarvitsevansa lisätietoa ulkomaalaisen henkilöstön oleskelu- ja lupa-asioista. Kolmannes vastaajista kaipaa apua palkattavan henkilöstön koulutusmahdollisuuksista selviää kauppakamarin selvityksestä.

-Oleskelu- ja työlupiin liittyvä byrokratia on iso haaste ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaaville työnantajille. Yritykset tarvitsevat selkeyttä lupa-prosesseihin sekä selkotietoa työnantajien velvollisuuksista ja vastuista, toteaa projektijohtaja Markku Lahtinen. 

Yritykset ilmoittavat tarvitsevansa tietoa tai apua myös osaamisen ja pätevyyden tunnistamiseen, asettautumispalveluiden hoitamiseen, rekrytointiin ja suomalaiseen työkulttuuriin ja kieleen perehdyttämiseen.

-Yritysten ja työyhteisön näkökulmasta olennaista on saada erityisesti työvoimapula-aloille  mahdollisimman tehokkaita ja asiakaslähtöisiä palvelumalleja, joissa yhdistyvät nopeutettu työllistyminen, työelämälähtöinen kielikoulutus sekä tuki maahanmuuttajan osaamisen tunnistamiseen ja perehdyttämiseen, Lahtinen sanoo.

Yritykset monikulttuuristuvat työvoiman kysynnän vanavedessä

Ulkomaalaistaustainen työvoima on arkipäivää Helsingin seudulla. Peräti kolmella neljäsosalla yrityksistä on jo omakohtaista kokemusta vieraskielisestä henkilöstöstä. Lähes joka kymmenennessä yrityksessä vieraskielisen henkilöstön määrä on enemmän kuin puolet koko henkilöstöstä.

Yleiset työvoiman kysyntäodotukset näyttävät vahvoilta, sillä lähes puolet vastaajista arvioi työllistävänsä nykyistä enemmän seuraavan viiden vuoden aikana.

-Kantaväestön ikääntyessä ja maahanmuuttovirtojen kasvaessa yhä useamman työnantajan kiinnostus ulkomaalaistaustaisen henkilöstön rekrytointiin vahvistuu entisestään etenkin kasvukeskuksissa, Lahtinen arvioi.

Selvitykseen vastasi noin 400 Helsingin seudun kauppakamarin jäsen- ja asiakasyrityksen edustajaa. Selvitys on osa Euroopan sosiaalirahasto rahoittamaa At Work in Finland  -hanketta.