Jaana Villanen, tuotteista tähtituotteita, kauppakamarikauppa, kauppakamari, julkaisut, Yritykset

Yrityksen kilpailukyky syntyy ylivertaisuudesta

Yritysten ja ihmistenkin kilpailukyky muodostuu asioista, joita se osaa tehdä muita ylivertaisemmin. Yrityksen hallussaan oleva ainutkertainen osaaminen ja/tai osaamisten yhdistelmä synnyttää ylivertaisen kilpailuedun, kunhan yrityksessä se oivalletaan ja osataan hyödyntää.
FacebookTwitterLinkedIn

Erittäin tärkeää tuotteiden kehittämisessä on myös yhteistyö. Yhteistyökumppaneita löytyy paremmin, kun kehitys syntyy yrityksen oman identiteetin pohjalta, niissä olosuhteissa ja niihin tekijöihin tukeutuen, jotka sille ovat erityisiä.

-Yhteistyö antaa sijaa molempien kehittymiselle ja vie eteenpäin kannattavasti molempia sen sijaan, että molemmat kilpailisivat toisensa hengiltä, muistuttaa yrittäjä ja kehittäjä Jaana Villanen kirjassaan Tuotteista Tähtituotteita.

Yrityksen ainutkertainen osaaminen on sen kilpailukyvyn dna.
Tutkija Dave Ulrich

Enää ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja ja parhaita käytänteitä, jotka toimisivat murrosaikoina.

-Tulevaisuudessa yrityksille, niiden toimialasta ja koosta riippumatta, jatkuvasta tuotekehityksestä ja tuotteistuksesta tulee entistä kriittisempi kilpailutekijä. Miten yritys sen tekee, kun mitkään entiset säännöt eivät enää välttämättä toimi ja samaan aikaan pitäisi tehdä bisnestä ja erottua.

Villanen haastaa kriittiseen ajatteluun, jossa tutkitaan tarkoin omia resursseja ja potentiaalia ja osaamista, eikä sorruta rönsyilyyn vaan panostetaan siihen, missä ollaan vahvoilla.

 

Vinkkejä tuotekehitykseen

Toimitusjohtaja Elina Björklund, Reima:

•Tiedä, mitä teet.
Pidä fokus kristallinkirkkaana, kenelle ja mihin tarpeeseen tuote tai palvelu rakennetaan.

•Resursoi oikein.
Tuotekehityksessä kaikki ei mene aina suunnitellulla tavalla, joten on huomioitava poikkeamat ja varauduttava oikein sekä ajallisiin että ra-hallisiin resursseihin.

•Luo kulttuuri, joka suosii innovaatioita.

Tuotekehitystä, innovaatioita tai ideoita ei tule puristamalla, vaan siihen on luotava luottamuksen kulttuuri, jossa uskalletaan sanoa poikkeuksellisiakin asioita.
Luova työ tarvitsee luottamuksen ilmapiiriä.

Toimitusjohtaja Maria Hanho, Vaissi Oy:

•Huolehdi kaikki osa-alueet kuntoon kerralla.
Kun tuote lähtee näytteenä eteenpäin, se olisi jo valmis tuote.

• Huolehdi tuotteen lanseerauksen ajoituksesta ja oikea-aikaisuudesta.
Kun tuote luvataan markkinoille, on huolehdittava, että raaka-ainetta on saatavilla.
Panosta sesonkiaikaan, kun kulutus on parhaimmillaan.

• Huolehdi, että hinta on kohdillaan.
Älä hinnoittele tuotetta ulos.
Selvitä, mistä asiakas on valmis maksamaan.
Huolehdi myös hinnan kannattavuudesta yritykselle.